HISTORIA JEDNEGO BOISKA
Dodane przez parafia dnia July 08 2008 00:21:08
HISTORIA JEDNEGO BOISKA
W parafii Kamionka, leżącej na pograniczu województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, zawsze dzieje się coś ciekawego. Parafianie angażują się w wiele cennych działań. Nie tylko zbudowali i pięknie wyposażyli nowy kościół, ale też podejmują wiele inicjatyw duszpasterskich na rzecz wszystkich pokoleń: dzieci działają m.in. w Szkolnym Kole Caritas i grupie ministrantów, młodzież aktywnie włącza się w działalność KSM-u, scholi „Amicitia” i zespołu „Centenum”, dla dorosłych jest Akcja Katolicka, żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Rady: duszpasterska i ekonomiczna. Aktywnie na rzecz całego środowiska udzielają się także szkoły podstawowe w Kamionce i Rychławie, szczególnie grupy muzyczne, taneczne i teatralne uświetniają wiele uroczystości. Przy Wiejskim Domu Kultury działa też folklorystyczny zespół Rychławiaki. Wiele spraw jest możliwych do realizacji dzięki solidnej pracy miejscowych rolników, strażaków i rzemieślników. W tym środowisku ożywiona została też działalność sportowa i rekreacyjna. Został zarejestrowany Parafialny Uczniowski Klub Sportowy BONUM, w którym chłopcy oraz dziewczęta grają w piłkę nożną i siatkówkę. Organizowane są też zawody tenisa stołowego i bieg przełajowy (m.in. 2-krotnie przeprowadzono Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych). Mimo tak wielkiego zapału ciężko było realizować ambitniejsze plany sportowe, bowiem jak to często bywa na wsiach, istniała słaba baza sportowa: 2 małe boiska piaszczyste przy szkołach podstawowych w Kamionce i Rychławie oraz 2 boiska na dworze do siatkówki (przy jednej ze szkół i przy kościele). Nie ma w żadnej ze szkół sali gimnastycznej, ani nawet świetlicy, w której mogłyby się odbywać np. treningi tenisa stołowego (tę dyscyplinę sportu młodzież może uprawiać w 2 świetlicach wiejskich). Przez kilka miesięcy zimowych dzieci i młodzież były dowożone kilkanaście kilometrów na treningi piłkarskie i siatkarskie do jedynej sali gimnastycznej w gminnej wsi Smętowo Graniczne.
Widząc wielką potrzebę ubogacenia lokalnego środowiska przez zbudowanie dużego boiska piłkarskiego, wiele organizacji i osób włączyło się do współtworzenia tego dzieła. Rozpoczął rolnik, który ofiarował I ha ziemi. Z Fundacji J8S Pro Bono Poloniae, Klub BONUM pozyskał środki na adaptację terenu rolniczego pod boisko. W działania te włączyły się władze gminne z Nowego nad Wisłą (finansując pracę spychacza) i Smętowa Granicznego (sponsorując działania równiarki). Wiele prac wykonali nieodpłatnie swoim sprzętem miejscowi rolnicy. Dzielnie pracowali strażacy, członkowie rady parafialnej i młodzież. W miesiącach zimowych udało się członkom PUKS BONUM pozyskać kolejne środki na dokończenie prac dokoła boiska: z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, współpracującej z polsko-amerykańską Fundacją Wolności. Dzięki pozyskanym funduszom udało się zakupić siatki ogrodzeniowe i metalowe słupki, bramki, siatki i sprzęt sportowy. Wsparta też została budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole podstawowej w Rychławie. Przy wiosennych pracach integrowało się całe środowisko. Wielu właścicieli sklepów w różnych miejscowościach słysząc, że przy parafii organizowana jest taka pożyteczna działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rezygnowało z marży na zakup towarów. Taka postawa zwiększała zapał licznej rzeszy twórców boiska parafialnego. Zgodnie z wolą mieszkańców nadano mu imię Papieża Jana Pawła lI - nad bramą wjazdową umieszczono piękny szyld (m.in. ze słowami Ojca Świętego skierowanymi do sportowców podczas pielgrzymki do Elbląga w 1999 r., iż mają troszczyć się o rozwój swojej duszy i swojego ciała), Nadszedł moment uroczystego otwarcia boiska. 19 czerwca 2005 roku przybyły do Kamionki setki ludzi z różnych miejscowości. Obecne były władze gminne z Nowego nad Wisłą i Smętowa Granicznego.
Bardzo oczekiwanym gościem był niedawny selekcjoner reprezentacji Polski (a obecny trener mistrza Polski, drużyny Wisły Kraków) - Jerzy Engel. Po poświęceniu boiska przez Księdza Proboszcza nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i rozpoczęła się inauguracyjna rywalizacja sportowa. W turnieju szkół podstawowych wygrały Lalkowy przed Rychławą i Kamionką. W meczu drużyn ligowych - z gmin, w których leży parafia Kamionka - Pogoń Smętowo (V liga pomorska) pokonała 4:1 Wisłę Nowe (IV liga kujawsko-pomorska). Taki sam wynik padł w następnym meczu: reprezentacja alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie pokonała miejscowych strażaków. Cenne uwagi, oceniające sytuację w polskiej piłce nożnej i pomagające właściwie ukształtować się młodym adeptom piłkarskim, przedstawił w dyskusji z kibicami trener Jerzy Engel. Nie zabrakło też, jak przystało na radosny festyn, części kulturalnej. Wydawałoby się, że cóż W tym wielkiego, iż w jakiejś wiejskiej parafii otwierane jest sportowe boisko. Przy realizacji tego dzieła objawiło się wielkie dobro. Zintegrowały się różne grupy społeczne i pokoleniowe. Większość działań oparta była na społecznej pracy wolontariuszy. Stworzona została baza dla zdrowego, trzeźwego i twórczego spędzania czasu przez dzieci i młodzież (a jak pokazują kolejne tygodnie boisko cieszy się wielką popularnością). Nauczono się pozyskiwać środki z fundacji ogólnopolskich na działalność profilaktyczną i środowiskową. W klubie prowadzona jest też działalność formacyjna młodych sportowców (znakiem jest m.in. zwiększenie liczby ministrantów przez osoby korzystające najpierw z zajęć piłkarskich i częstsza obecność w kościele na nabożeństwach). Znacząco ożywiło się zaangażowanie lokalnej społeczności w życie swojego środowiska. Już św. Jan Bosco, patron młodzieży, wołał przed laty: „Boisko żywe — diabeł martwy, boisko martwe - diabeł żywy. Ks. Andrzej Taliński - diecezjalny duszpasterz sportowców - „Pielgrzym” 2005