OSINY
Dodane przez parafia dnia Lipiec 22 2008 11:26:02
OSINY – niemieckie nazwy to: Oschin (1773), Espen i Oschin (1789)

Kiedyś była tu dawna kolonia królewska, przekazana w dzierżawę protestantom, wyłącznie zamieszkującym na tych terenach od XVII wieku. M.in. do 1773 roku zostały wydzierżawione im te ziemie na 8 lat. Było wtedy w Osinach 18 mieszkańców wyznania ewangelickiego. W 1789 roku należały do powiatu starogardzkiego. W XVIII wieku osada Osiny podlegała już pod parafię w Nowem.

W roku 1848 w Osinach mieszkało 17 osób, w 1867 - 65 osób. W 1928 roku liczba mieszkańców Osin (razem z Głodowem) wynosiła 265 osób. W roku 1937 mieszkało tutaj 90 ewangelików.

Mieszkańcy Osin propagowali kociewskie zwyczaje. Rybacy udawali się w Wigilię ukradkiem na jezioro Łąkosz i do naprędce sporządzonych przerębli wsypywali po garści grochu, co miało zapewnić im pomyślne połowy w ciągu całego roku. Zaprzedańcy diabła, tzw. farmazyni, wychodzili w Wigilię na rozstaje dróg, gdzie za cenę dalszych obietnic, wyjednywali u złego (diabła) część skarbu, jaki mieli napotkać w najbliższym czasie, kiedy diabeł będzie przesuszał na polu swoje bogactwa. Noworocznym obchodom z gwiazdą towarzyszyły grupy Trzech Króli odprawiające intermedia o Narodzeniu betlejemskim i znaczące magiczne trzy krzyże na odrzwiach, które miały chronić rodzinę przed napaścią czarownicy.

Osiny leżą nad jeziorem Łąkosz (niemiecka nazwa Grunkreis) Powierzchnia wynosi 101 ha. Stanowi dorzecze rzeki Mątawy. Maksymalna głębokość wynosi 4 m. Brzeg jest tu dość wysoki, od południa zalesiony. Przy południowym brzegu jezioro utworzono, w 1962 roku, rezerwat roślinności torfowiskowej „Osiny” (obejmuje obszar 20 ha, występuje tu kruszyna, brzoza omszona, storczyki, rosiczki, bagnica torfowa, modrzewnica, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina zwyczajna – zobaczyć też można, lubiące dużą wilgotność, motyle zwane dostojkami). W XIX wieku, przy północnych brzegach jeziora Łąkosz funkcjonowała odkrywkowa kopalnia bursztynu.

Z instytucji leśnych tu znajduje się siedziba leśniczego w Średniku oraz szkółka leśna „Osiny”. Ponadto znajdują się renomowane Ośrodki Wczasowe „EUROPARK”, „STARY BISP”, „SŁONECZNA POLANA”. Jest siedzibą sołectwa. Obecnie sołtysem jest Ewa Mucha (z Głodowa).

W Osinach była dawniej szkoła podstawowa (budynek od 1875 roku). W 1928 roku z jednym oddziałem klasowym pracował jeden nauczyciel, a pod opieką miał 39 dzieci. Obecnie budynkiem szkolnym administrują władze gminy Nowe nad Wisłą (w bazie tu przygotowanej organizowane są różne biwaki harcerskie i szkolne). Pod koniec lat 50-tych XX wieku przyjeżdżał tu z Nowego rowerem na katechezę ówczesny wikariusz ks. Kazimierz Kirstein. Po lekcjach zapraszany był na obiad przez kolejne rodziny. Ks. Kirstein odprawiał też wtedy Msze dla mieszkańców Osin (w domach u państwa Komorowskich i Szczygieł), dopiero po utworzeniu filii nowskiej w Kamionce tereny te podlegały duszpasterskiej opiece rektorów i proboszczów z Kamionki. Również ks. Szachnitowski z Kamionki odprawiał (u pp. Komorowskich) czasami przed Świętami Mszę dla mieszkańców (połączoną ze słuchaniem spowiedzi).
Był w Osinach (jak relacjonuje p. Jan Komorowski) cmentarz poewangelicki. Obecnie w tym miejscu znajduje się las (na mapach leśnych to miejsce oznakowane jest znakiem krzyża).
Blisko Osin leży leśnictwo Średnik. Leśniczówka została zbudowana w 1900 roku. W samych Osinach jest również leśnictwo (obecnie w nowym budynku), podlegające pod nadleśnictwo w Osiu. W Osinach znajduje się szkółka leśna. Młode drzewka w niej uprawiane sadzone są później różnych rejonach leśnych (a wiele świerków stąd pochodzących zostało też zasadzonych przy kościele i cmentarzu w Kamionce).

W sołectwie Osiny – Głodowo (a też należy do tego sołectwa miejscowość Zabijak), w latach po II wojnie światowej, funkcję sołtysów pełnili:

- Burnicki Franciszek
- Noga Walerian
- Lemański Mieczysław
- Ormanin Józef (ojciec)
- Ormanin Józef (syn)
- Szumała Roman
- Mucha Ewa (aktualnie)

Liczba rodzin w miejscowości (precyzowana corocznie podczas wizyt kolędowych): 2003 rok (10), 2004 (9), 2005 (11), 2006 (11), 2007 (13), 2008 (14), 2009 (12).

Liczba osób w miejscowości: 2003 rok (23), 2004 (28), 2005 (26), 2006 (25), 2007 (29), 2008 (32), 2009 (28).