RUDAWKI
Dodane przez parafia dnia Lipiec 22 2008 11:26:14
RUDAWKI– niemiecka nazwa Rudolphshof (1867)

W roku 1825 przeprowadzono proces uwłaszczenia chłopów na gruntach wsi Kamionka. Dokonano też parcelacji majątku w Rynkówce i w związku z tym powstały w 1829 roku Rudawki, jako folwark Nehringa (właściciela Rynkówki i Kamionki). Chłopi za otrzymane prawo własności do gruntów w Kamionce zrzec się musieli połowy dotąd uprawianej ziemi na rzecz feudalnego właściciela F. Nehringa. W 1833 roku Nehring sprzedał Rudawki hrabiemu Georgowi A.H. von Rittberg, jednak po kilku latach z powrotem go odkupił. Kiedy w 1886 roku dobra Rynkówki przejął kupiec z Berlina Jerzy Garmatter, to m.in. same Rudawki obejmowały wtedy teren 253 ha. Mieszkało wtedy w Rudawkach 59 osób. Po przeprowadzeniu, w latach 1891 – 1901, kolonizacji części dóbr ziemskich Rynkówki i Rudawek (parcele rozprzedano za gotówkę lub rentę, płatną w rocznych ratach) zorganizowana została kolonia złożona z 94 gospodarstw. Z niej utworzona została, w 1903 roku, nowa gmina wiejska Rynkówka.

Z okresu II wojny światowej (z lat 1941 – 1944) pochodzi informacja, iż w Rudawkach mieszkali osadnicy niemieccy Oskar i Ida Kleinknecht, którzy zatrudniali do ciężkich prac rolnych 3 polskich robotników.

Po roku 1945 przeprowadzono na terenie gminy rejestrację grobów Polaków pomordowanych i pogrzebanych w różnych miejscach przez hitlerowców. Również w Rudawkach miał się znajdować 1 grób, na gruntach J. Wodzak, w którym pochowano 3 ofiary.

W Rudawkach - w miejscu poprzednio zburzonej kapliczki, na przełomie 1945 i 1946 roku została odbudowana kaplica poświęcona św. Antoniemu, murował ją murarz Balewski z Sarnowa, inicjatorką odbudowy była Irena Weiss – Potocka (przez wiele lat prowadziła przy niej nabożeństwa majowe), szkody wyrządzone przez piorun w 1959 roku zostały później naprawione. Wieś wchodzi w skład sołectwa Rynkówka (obecnie jednak sołtysem jest p. Roman Guzmann z Rudawek).

W kościelnej przynależności administracyjnej Rudawki zmieniały swoje usytuowanie parafialne. Od chwili utworzenia w 1829 roku Rudawki należały do parafii Lalkowy. W 1900 roku przeszły do Nowego. Po utworzeniu parafii w Kamionce, w 1992 roku, przynależą do niej.

Liczba mieszkańców (jako część parafii nowskiej) w 1848 roku (27), w 1867 (57), w 1904 (178).
Liczba rodzin w miejscowości (dane uaktualniane corocznie podczas wizyty kolędowej): 2003 rok (17), 2004 (18), 2005 (21), 2006 (22), 2007 (22), 2008 (20), 2009 (20).
Liczba osób w miejscowości: 2003 rok (67), 2004 (69), 2005 (71), 2006 (66), 2007 (70), 2008 (62), 2009 (65).