TWARDA GÓRA
Dodane przez parafia dnia Lipiec 22 2008 11:26:38
TWARDA GÓRA – niemiecka nazwa Hardenberg

Wioska powstała w latach 1820 – 1830, w czasie regulacji, przez oddzielenie części ziemi od Rychławy i osiedleniu 8 gospodarzy z Frący. Potem zaczęto kłaść tu tory. Praca przy budowie linii kolei żelaznej była bardzo ciężka. Dzień pracy trwał tu 12 godzin, w tym 2 przeznaczone na posiłek. Płacono za to 12 srebrnych groszy pruskich (czyli pół talara). Robotnicy mieszkali w szałasach i ziemiankach, żywili się w objazdowych kantynach, w których litr grochówki z wkładką kosztował 2 grosze, a kanka kawy 1 grosz.
Pierwszy pociąg, ciągnięty przez parowóz o nazwie „Drake” (Smok) przejechał przez Twardą Górę, po trasie Bydgoszcz – Tczew, 19 lipca 1852 roku. Oficjalnie trasę tę otwarto 6 sierpnia 1852 roku. Potem linię ową wydłużono do Gdańska. Poprzez stację Krzyż można było dojechać i do samego Berlina (1849), a poprzez Malbork do Królewca (1858). Początkowo był tylko 1 tor, drugi położono dopiero w 1911 roku. Były za to liczne kategorie wagonów. Bilet I klasy był różowy, II klasy brunatny, III klasy biały, IV klasy (podróżowanie na stojąco przy otwartym oknie). Według rozkładu z 1860 roku podróż pociągiem osobowym z Bydgoszczy do Tczewa trwała ok. 3 godziny 10 minut, pospiesznym zaś 25 minut krócej.

Dworzec wybudowano dopiero w 1883 roku, a stację oddano do użytku w 1884 roku.
Lokalną kolejkę na trasie Nowe – Twarda Góra otwarto w 1902 roku (upaństwowiono w 1937 roku). Obecnie, z powodu braku rentowności (zbyt mało pasażerów chcących skorzystać z przejazdu) kolejka jest nieczynna, a istnieją nawet pomysły, aby rozebrać szyny kolejowe i na tej trasie zrobić ścieżkę rowerową z Twardej Góry do Nowego.

W okresie międzywojennym Nowe było również siedzibą gminy wiejskiej. Również Twarda Góra należało do niej.
Znajdował się tutaj cmentarz ewangelicki. W roku 1937 mieszkało tutaj 40 ewangelików.

Przy posesji państwa Kaszubowskich znajduje się przydrożny krzyż. Wg relacji tej rodziny pierwszy krzyż został w tym miejscu umieszczony w 1880 roku, gdy mieszkała tu wówczas rodzina Tucholskich - ten stary krzyż został przewrócony przez silny wiatr, a obecny krzyż został wykonany w 1980 roku.

W roku 1848 w Twardej Górze (jako w części parafii nowskiej) mieszkało 51 osób. W roku 1867 - 84 osoby. W roku 1904 – 395 osób. W roku 1928 – 431 osób.

Twarda Góra należała przez wieki do parafii Nowe. W wyniku dekretu ks. biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, z lutego 2004 roku, miejscowość ta została dołączona do parafii w Kamionce. Granica z parafią Nowe prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej do Milewka. Do parafii Kamionka należą też domy leżące wzdłuż powiatowej drogi asfaltowej (aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Przyn).

Liczba rodzin w miejscowości (należących do parafii w Kamionce – dane aktualizowane podczas corocznej kolędy duszpasterskiej): 2005 rok (53), 2006 (53), 2007 (53), 2008 (52), 2009 (52)

Liczba osób w miejscowości (należących do parafii w Kamionce): 2005 rok (190), 2006 (192), 2007 (175), 2008 (178), 2009 (176)