STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2008 W PARAFII KAMIONKA
Dodane przez parafia dnia Styczeń 02 2009 22:44:40
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2008 W PARAFII KAMIONKA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2009/


Przełom roku skłania do uczynienia różnych podsumowań. Z pewnością, takie działania przyczyniają się do rzeczywistej oceny dotychczasowej działalności i podjęcia pozytywnych działań w przyszłości. Warto bowiem zwrócić uwagę na jakość swoich działań, dostrzec jakieś uchybienia, zauważyć pozytywne zjawiska godne pomnożenia. Swoisty bilans powinien być dokonany przez osoby prywatne, rodziny, czy też inne wspólnoty. A parafia jest jedną z takich wspólnot.

Parafia nasza jest aktywną wspólnotą. Istnieje bowiem wiele możliwości, wiele ofert, aby ludzie mogli pogłębić swoją wiarę, ubogacić przeżywaniem liturgii, rozwijać swoje różnorakie talenty i pokazać też swoją wrażliwość na potrzeby bliźnich. Są różne grupy zorganizowane, odbywa się też wiele ciekawych przedsięwzięć. Znaczna grupa osób należy do wspólnot aktywnie udzielających się w życiu parafialnym: rada parafialna (ekonomiczna i duszpasterska), ministranci, dziewczęca służba liturgiczna, chór parafialny, zespół młodzieżowy „Centenum”, zespół młodzieżowy „Florenter”, Żywy Różaniec, Caritas, Szkolne Koło Caritas w Rychławie, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „BONUM”, Poradnictwo Rodzinne.

Dzięki zaangażowaniu członków parafialnej rady ekonomicznej, którzy 3 razy w minionym roku przeprowadzili zbiórki na cele gospodarcze oraz wielkiej ofiarności parafian i mieszkańców sąsiednich miejscowości, zebrano pokaźną kwotę 19841 zł.
Ta kwota pomogła częściowo (w opłacie głównie za materiały) w realizacji najważniejszej inwestycji w minionym roku, tzn. w położeniu kostki polbrukowej od drzwi kościoła do kostnicy (cały koszt inwestycji wynosi jednak 31500 zł. – pozostała kwota, szczególnie za „robociznę”, zostanie spłacona z 2 zbiórek parafialnych w roku 2009). Ponadto w minionym roku zostało dorobionych 6 dużych ławek z tyłu kościoła, położone zostały płytki marmurowe w na podłodze w kostnicy, odnowiony został artystycznie obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wszystkim ofiarodawcom, za wszelkie wsparcie materialne i za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć, należy się WIELKA WDZIĘCZNOŚĆ! Ze smutkiem parafianie przyjęli wieść o śmierci zasłużonego radnego parafialnego śp. Stefana Karcza, który wykonał wiele elementów drewnianych w kościele oraz w plebanii i na bieżąco wspierał społecznie kapłanów w działalności gospodarczej w parafii. Rada parafialna ustaliła, iż w roku 2009 ponownie zostaną przeprowadzone 3 zbiórki na cele gospodarcze (zbiórki z lutego i kwietnia zostaną przeznaczone na spłatę długu za położenie polbruku dla firmy z Nowego, natomiast zbiórka z czerwca zostanie przeznaczona na zakup nowych organów – te obecne zostały zakupione 4 lata temu za kwotę tylko 400 zł. z Komisu i często się psują – nowe natomiast kosztują ok. 6 tys. zł.).

Obecnie w parafii Kamionka mieszkają 1304 osoby (rok wcześniej, podczas kolędy zarejestrowano 1310 osób), z tej liczby przebywało za granicą 78 osób (rok wcześniej 95). W minionym roku 2008 były 23 chrzty (rok wcześniej 19), 9 dzieci przyjęło I Komunię Św. (wcześniej 15), było 11 ślubów (wcześniej 13), zmarło 14 parafian (wcześniej 13), 15 chorych korzysta z comiesięcznej posługi sakramentalnej. Frekwencja na Mszach Św. wyniosła 30 % (wcześniej 33 %). Rozdzielonych zostało 20 tys. Komunii Św. (rok wcześniej 18 tys.). W tym roku 18 dzieci przygotowuje się do przyjęcia I Komunii Św., a kolejny rok do bierzmowania przygotowuje się grupa 53 młodych ludzi. W parafii są 394 rodziny (kolędy nie przyjęły 22 z nich). W parafii żyją 33 związki niesakramentalne mające przeszkodę w przystępowaniu do sakramentów – z których 13 (rok wcześniej 11) to tzw. „wolne związki”, które mogłyby otrzymać ślub w kościele, ale pokazują niedojrzałość religijną i społeczną! Taka postawa jest naganna i nieuczciwa, grozi ekskomuniką kościelną – nie wolno bawić się w małżeństwo, mieszkając pod jednym dachem, ale trzeba godnie przygotować się do założenia rodziny. Spora grupa osób rzadko korzysta z praktyk kościelnych, choć podczas kolędy obiecuje wzmożyć częstotliwość swojego uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św.

Bardzo ważnym i ciekawym osiągnięciem w roku 2008 było założenie parafialnej strony internetowej www.parafiakamionka.pl - można na niej znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących historii i bieżącej działalności w parafii. Są działy mówiące o historii (o księżach, którzy przyjeżdżali z Nowego, o rektorach kaplicy, o proboszczach, o kaplicy w Kamionce i kaplicach przydrożnych, o budowie kościoła i wielu działaniach duszpasterskich, o cmentarzu); o działalności rożnych grup i osób zaangażowanych mocniej przy parafii; o sakramentach udzielanych w parafii (np.zdjęcia grup komunijnych); cotygodniowe ogłoszenia parafialne; ciekawostki historyczno – przyrodnicze o wszystkich miejscowościach leżących na terenie parafii; informacje o szkołach, strażakach i innych instytucjach, artykuły gazetowe o naszej parafii. Wiele stron zostało bogato zilustrowanych zdjęciami. Warto jednak przejrzeć domowe zbiory i dostarczyć jeszcze pomocne materiały historyczne lub zdjęcia osobiście do ks. proboszcza. Warto oddać w ten sposób hołd ludziom, którzy trudzili się na rzecz lokalnego środowiska i zapisali się w historii naszych miejscowości Każdy może być współredaktorem naszej strony parafialnej – od marca odwiedziło tę stronę ok. 8 tys. osób (nawet z innych stron Polski, a też i z zagranicy)!!!

W 2009 roku przybędzie do Kamionki 2 razy ks. biskup. Pierwszy raz, w styczniu, odprawi kolędę dla księży z dekanatu nowskiego. Drugi raz przybędzie w dniu odpustu naszego patrona św. Andrzeja Boboli – 16 maja. Odprawi sumę odpustową i udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, przygotowującej się przez 3 lata. Będzie to też podsumowanie tygodniowych MISJI ŚWIĘTYCH!!! Oprócz bowiem szkolnych rekolekcji wielkopostnych, wszyscy parafianie będą mieć okazję przeżyć dłuższe rekolekcje tzw. misje święte (organizowane są one raz na dziesięć lat, a poprzednie były w Kamionce w 1999 roku). Poprowadzi je pallotyn (a więc ze zgromadzenia, w którym pracował ks. proboszcz A. Darznik) ks. Eugeniusz Leśniak. Potrwają one od 9 do 15 maja (warto zapisać tę datę)!!! Do przeżywania ich będą zaproszeni wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, matki i ojcowie, chorzy i samotni. W kwietniu do każdej rodziny dotrze szczegółowy program misji i warto głęboko przeżyć te rekolekcje, odnawiające nasze życie religijne!

NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NASZĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ W 2009 ROKU!!!