KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
Dodane przez parafia_ dnia Luty 15 2008 09:25:19


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje w swojej historii do prężnie działających w okresie międzywojennym organizacji: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Również istniały one wtedy w Kamionce. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej powstało w 1927 r. Zrzeszało 18 członków. W zarządzie byli: Maksymilian Warmbier - prezes, Konrad Kaiser - sekretarz, Franciszek Rostkowski - skarbnik.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej liczyło 20 członkiń. Podobnie jak KSM męskie miało za cel kulturalne wychowanie młodzieży. Po zawieszeniu działalności tych organizacji, przez władze komunistyczne w okresie powojennym, dopiero w 1990 roku zaistniała ponowna możliwość reaktywacji takiego stowarzyszenia przez Episkopat Polski.
Celem tej organizacji jest przygotowanie młodych do zaangażowanego i twórczego udziału w życiu publicznym Kościoła i państwa. Wdrażane więc są w życie zadania: pogłębianie życia religijnego członków, rozwój ich osobowości, poznawanie doktryny wiary i zasad życia społecznego, szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych, pielęgnowanie kultury chrześcijańskiej, organizowanie czasu wolnego młodzieży. Dziełu KSM patronują św. Stanisław Kostka i błog. Karolina Kózkówna.


Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce, zaistniał ponownie w październiku 2002 roku. Reaktywował tę wspólnotę i pozostał jej asystentem ks. proboszcz Andrzej Taliński. Na zaproszenie nowego ks. proboszcza przybyło wiele młodzieży z gimnazjum, szkół średnich i starszych. Przez pierwszy rok działalności systematycznie przychodziła na spotkania grupa 40 - 60 osób. Spotkania odbywały się w największym pokoju w plebanii. Mimo ciasnych warunków atmosfera była radosna i twórcza.
Oficjalnie KSM w Kamionce został powołany do istnienia, dekretem biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi, dnia 24 listopada 2002 roku. W składzie pierwszego Zarządu znaleźli się: prezes - Mariusz Buławski, v-ce prezes - Marcin Mąkosa, skarbnik - Joanna Bieńkowska, sekretarz - Marta Witkowska, członek Zarządu - Julia Małkowska. Po roku nastąpiła zmiana Zarządu - w następnym składzie znaleźli się: prezes - Daria Grochowska, v-ce prezes Mateusz Weiss, skarbnik - Anna Sikora, sekretarz - Katarzyna Kamrowska, członek Zarządu - Grzegorz Majkowski.
W ostatnim składzie Zarządu (w latach 2006 - 2007) znalazły się:
- prezes – Ilona Pliszka
- v-ce prezes Agata Litkowska
- skarbnik – Dominika Sikora
- sekretarz – Aleksandra Litkowska.

Spotkania odbywały się co tydzień, w każdy piątek, po Mszy Św. Podczas nich była okazja do dyskusji na różne tematy młodziezowe i społeczne, rozważania różnych postaw ludzi w różnorakich życiowych sytuacjach, pogłębiać swoją wiedzę religijną i moralną.
Co roku, członkowie KSM z Kamionki, mieli okazję brać udział w imprezach o szerszym zasięgu: w Niedzielę Palmową organizowane były wyjazdy autokarem na diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w Kościerzynie, a także na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy k. Gniezna. Co roku KSM pomagał w organizacji festynów integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych z różnych miejscowości oraz dzieci ze szkół podstawowych. Członkowie KSM-u brali udział w diecezjalnych rekolekcjach w Pelplinie, a także gośćili u siebie grupy młodziezowe z okręgu przysierskiego i parafii dekanatu nowskiego (m.in. podczas peregrynacji w parafii relikwii błog. Karoliny Kózkówny). KSM-owicze systematycznie korzystali z zajęć w miejscowym Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym „BONUM” (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną). Pomagali też wszyscy w organizacji Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w biegach przełajowych, które co roku odbywają się w Kamionce.

Troszcząc się o formację duchową, członkowie KSM włączali się w uświetnienie liturgii w kościele, m.in. przedstawicielki śpiewały w zespole młodzieżowym, pomogano przy przygotowaniu różnorakich dekoracji w kościele, przygotowaniu Apelu Jasnogórskiego w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła. Wiele osób co roku brało udział we wrześniowej pieszej pielgrzymce z Kamionki do Piaseczna, a kilka osób także w pielgrzymce ze Starogardu Gdańskiego do Częstochowy. Pomagała też młodzież innym organizacjom, działającym przy parafii, m.in. Caritasowi w działaniach charytatywnych. Dla swojej wspólnoty organizowane były różnorakie spotkania integracyjne: wycieczki, gry sportowe, dyskoteki, ale też np. spotkanie opłatkowe.

KSM w Kamionce prężnie działał przez 5 lat, do końca 2007 roku. Co prawda, z każdym rokiem liczba członków wykruszała się (starsi kończyli szkoły i ruszali do szkół wyższych lub do pracy), ale do końca jeszcze grupka kilkunastu aktywnych osób włączała się w wielorakie przedsięwzięcia duszpasterskie w parafii. Najmłodsi, z pierwszego pokolenia członków KSM-u, też doszli do okresu maturalnego, stąd też działalność KSM-u w Kamionce została na razie zawieszona. Kolejne pokolenia dzieci i młodzieży objęte są bowiem działaniami w innych grupach duszpasterskich (ministranci, dziewczęca służba liturgiczna, Parafialny Klub "BONUM", 2 zespoły młodzieżowe). W parafii Kamionka jest szeroka oferta dla osób w różnym wieku, aby twórczo realizowały się w życiu i pożytecznie spędzały czas - czasami przyczyny demograficzne (np. brak większej ilości młodych osób) mogą przyczynić się do zawieszenia czasowego jakiejś organizacji!