PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BONUM” Z KAMIONKI
Dodane przez parafia_ dnia Luty 15 2008 09:30:58
Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku, papież Jan Paweł II spotkał się w Elblągu z grupą sportowców. Powiedział tam m.in.: „Pozdrawiam w szczególny sposób sportowców i działaczy sportowych, zarówno dawnych, jak obecnych. Cieszę się, że powstaje coraz więcej parafialnych klubów sportowych, które gromadzą dzieci i młodzież. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi, zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie”. W nawiązaniu do tych słów, zaczęły się pojawiać - w różnych parafiach diecezji pelplińskiej - kluby sportowe, pragnące zintegrować środowiska sportowe i nadać tym specyficznym działaniom ludzkim także chrześcijański wymiar. Pierwszy PKS, o nazwie „UNITAS”, powstał w 1999 roku, przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi (założył go ówczesny wikariusz tucholski, obecny proboszcz w Kamionce - ks. Andrzej Taliński). Do dzisiaj obejmuje sportowymi działaniami grupę kilkuset dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego. Organizuje także wiele imprez o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim. Podobne działania odbywają się w Klubach kolejno powstających: „FARA” (przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie), „BARKA” (przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach), „COR CORDIUM” (przy parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim), „BONUM” (przy parafii w Kamionce), „ARKA” (przy parafii w Mątawach), "PIAST" (przy parafii w Piasecznie). Kolejnych kilka parafii jest w trakcie zakładania podobnych wspólnot. Duszpasterstwem sportowców w diecezji pelplińskiej zajmuje się również Salezjańska Organizacja Sportowa. Prężnie rozwijają się ośrodki tej wspólnoty przy parafiach w Debrznie, w Chojnicach, w Brusach i w Konarzynach. Specyfika tej wspólnoty nawiązuje do charyzmatu założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego – św. Jana Bosco, który stworzył wiele ośrodków pomagających młodym ludziom w twórczym rozwoju. Specyfika posługi: W związku z tym, że sport jest jedną z popularnych form spędzania czasu przez sporą rzeszę ludzi (szczególnie przez młodzież), warto również tę dziedzinę życia objąć troską duszpasterską. Wiele osób dorosłych, poprzez organizowanie systematycznych treningów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, pomaga dzieciom i młodzieży w zdrowy, trzeźwy i twórczy sposób spędzać czas. Członkowie PKS-ów zobowiązują się do stałej troski o rozwój swojej osobowości. Hartując i rozwijając swoją tężyznę fizyczną, pragną też zwrócić uwagę na wartości duchowe, decydujące o jakości człowieka: życie zgodnie z Bożymi zasadami, szacunek i życzliwość okazywane innym ludziom, uczciwa rywalizacja sportowa, gotowość świadczenia pomocy słabszym i potrzebującym. Pierwsze spotkanie organizacyjne PUKS "BONUM" odbyło się 29 stycznia 2003 roku, w plebani parafii Kamionka – grupa inicjatywna przybyła na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego, diecezjalnego duszpasterza sportowców. Wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nastąpił w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim 10 marca tegoż roku. W składzie Zarządu I-szej kadencji znaleźli się: - prezes – ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes – Monika Główczewska (po ślubie Apostołowicz) - sekretarz – Piotr Kwiatkowski - skarbnik – Szymon Apostołowicz - członkowie – Patryk Jabłonka, Henryk Motykowski, Krzysztof Targowski. W kadencji 2006 – 2008 funkcje w Zarządzie piastują: - prezes - ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes - Sławomir Głąb - sekretarz - Anna Karcz - skarbnik - Szymon Apostołowicz - członkowie: Urszula Drost, Jolanta Kaszubowska, Daniel Bieńkowski W kadencji 2009 - 2011 w składzie Zarządu znaleźli się: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Bogusław Welk - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Urszula Drost, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka W kolejnej kadencji Zarządu 2011 - 2013 funkcje piastują: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Urszula Drost - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Henryk Motykowski, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka W komisji rewizyjnej znaleźli się: - przewodniczący Daniel Bieńkowski - członkowie: Bogusława Stalica i Bogusław Welk W kadencji Zarządu 2013 - 2015 funkcje piastują: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Urszula Drost - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Sławomir Głąb, Ariel Braun, Sebastian Chyła W komisji rewizyjnej znaleźli się: - przewodnicząca Klaudia Buklewska - członkowie: Małgorzata Chyła, Wojciech Głąb Podstawowym celem działalności Klubowej było usportowienie lokalnego środowiska. Z każdym rokiem coraz więcej osób uczestniczyło i angażowało się w organizowanie zajęć sportowych, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Zaczęto też czynić starania o powiększenie bazy sportowej na terenie wsi, należących do parafii Kamionka. W roku 2003 zostały zorganizowane m.in. mistrzostwa parafii w tenisie stołowym, mecze drużyn strażackich z księżmi, festyny integracyjne z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi szkolnymi,
turnieje piłkarskie dla drużyn wiejskich, turniej w siatkówkę. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu zostało zbudowane boisko do siatkówki na placu przykościelnym.
W tym to roku działalność Klubu wspierała parafia w Kamionce, ofiarowując różne nagrody i sprzęt sportowy pomocny w zawodach. W roku 2004 działania miały już szerszy zakres. Członkowie Klubu uczestniczyli lub organizowali większą ilość przedsięwzięć. Z pomocą w działaniach spieszyli także miejscowi strażacy, rolnicy, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kamionce oraz Rychławie. W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane: - mistrzostwa diecezji pelplińskiej w biegach przełajowych (kwiecień)
- festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi (kwiecień) - mistrzostwa delegatury ministrantów w piłkę nożną (maj) - międzywiejski turniej piłkarski (czerwiec)
- organizacja konkurencji rekreacyjnych podczas dożynek parafialnych (sierpień) Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z pozyskaniem (grunt pod boisko został wykupiony od pp. Kaleciak przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym i oddany Klubowi do korzystania) i adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, została w tym roku, wyrównana i obsiana trawą płyta boiska.
Mimo ubogiej bazy sportowej na terenie parafii (m.in. brak dużych boisk, sali gimnastycznej), przez cały rok prowadzone były systematyczne działania sportowe na rzecz mieszkańców – szczególnie dzieci i młodzieży. Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się co tydzień, systematyczne treningi, na małych boiskach przy szkole podstawowej w Kamionce: dla chłopców w piłkę nożną, a dla dziewcząt w siatkówkę. W miesiącach jesienno – zimowych uczestnicy tych zajęć byli dowożeni na treningi do Smętowa Granicznego, na salę gimnastyczną w tamtejszym gimnazjum. W ramach kontynuacji projektu „Aktywna wiosna” 2 osoby z Klubu (Daria Grochowska i Anna Sikora) brały udział w listopadzie, w Warszawie, w kilkudniowym szkoleniu dla liderów młodzieżowych. W grudniu, na organizowanym w Gdańsku przez Polski Związek Tenisa Stołowego, kilkudniowym szkoleniu dla instruktorów tenisa stołowego, Klub reprezentował Szymon Apostołowicz. Zgodnie ze statutem Klub Parafialny nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie zdobyte środki, z różnych instytucji, są w całości wykorzystywane na organizację wskazanych zawodów lub działań (są to dotacje celowe) i później rozliczane. Uzyskane przychody przeznaczone zostały na cele związane z kulturą fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia w młodym pokoleniu. Na organizację różnych imprez i zaopatrzenie w sprzęt potrzebny do zajęć, otrzymano dotacje: z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae na adaptację boisk sportowych – w ramach realizacji projektu konkursowego „Aktywni przez sport”, w programie „Aktywna Wiosna”), z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz firmy Speed Sport (2 stoły do tenisa stołowego z siatkami i 16 piłek do siatkówki), z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej (pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (na działania związane z ubogaceniem terenów sportowych w 2005 roku, w ramach programu „Równać Szanse”). W roku 2005 członkowie PUKS „BONUM” mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach sportowych, bądź to jako zawodnicy, bądź jako organizatorzy imprez sportowych. Niektóre działania miały charakter lokalny (parafialny), a inne szerszy zakres międzygminny lub diecezjalny (międzywojewódzki). W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane: 1. Mistrzostwa parafii Kamionka w hokeju na lodzie (styczeń)
2. Mistrzostwa parafii w tenisie stołowym (luty)
3. Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia 4. Otwarcie świetlicy środowiskowej we wsi Milewo (wyposażenie jej w stoły tenisowe i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych) – od lutego 5. Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października 6. Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień 7. Ogrodzenie i adaptacja dużego boiska piłkarskiego – od stycznia do maja
8. Otwarcie dużego boiska piłkarskiego, z udziałem trenera reprezentacji Polski Jerzego Engela - czerwiec 9. Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości – od czerwca do października 10. Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, zostało boisko ogrodzone i uroczyście otwarte 19 czerwca 2005 roku (z udziałem trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną p. Jerzego Engela). Rozegrane zostały m.in. mecze piłkarskie pomiędzy ligowymi drużynami Wisły Nowe oraz Pogoni Smętowo, a także pomiędzy drużynami Księży i Strażaków. Boisko to służy młodym adeptom piłkarstwa, którzy mogą zdrowo i twórczo rozwijać się.
Tak opisywało to wydarzenie czasopismo "Czas Świecia":
Ponadto też członkowie Klubu wspierali powstanie boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie. Środki na działalność Klubu w roku 2005 pozyskano na następujące cele: - Ogrodzenie dużego boiska piłkarskiego oraz pomoc w wyposażeniu powstających boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie (z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach realizacji programu „Równać Szanse”) - organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych (z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na obsługę sędziowską, techniczną oraz wyżywienie uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników zawodów) W roku 2006 zorganizowano: - Cotygodniowe wyjazdy na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień - Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych - miejscowości, m.in. reprezentacja księży) – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym – wrzesień - Środki do realizacji ww. zadań pochodziły z dotacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Urzędów Gmin w Smętowie Granicznym i w Nowem nad Wisłą. W roku 2007 działania objęły: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – październik
- Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości) – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym - wrzesień
W roku 2008 działania objęły: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- udział w Regionalnej PARAFIADZIE w Tucholi - maj
- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień
W roku 2009 zostały zorganizowane: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych oraz przeprowadzenie TURNIEJU SOŁECTW – sierpień
- Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą. W roku 2010 zostały zorganizowane: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- Organizowanie turniejów piłkarskich - od czerwca do października - Organizacja turnieju siatkarskiego – wrzesień - Pozyskanie sprzętu sportowego na działalność Klubu z Ministerstwa Sportu - listopad Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą, Zarząd Wojewódzki LZS z Gdańska. Członkowie Klubu, ze względu na ubogi standard życia środowiska, zwolnieni są od płacenia składek, a za to aktywnie włączają się w różnorakie działania organizacyjno – gospodarcze. Działalność sportowa na rzecz dzieci i młodzieży integruje całe środowisko, przez co wielka rzesza ludzi włącza się w podejmowane działania społeczne. Z systematycznych działań sportowych korzysta ok. 40 osób dzieci i młodzieży, a także kilkaset innych osób podczas organizowanych różnorakich działań sportowo – rekreacyjnych. Od samego początku Klub jest zrzeszony w Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, które pomaga koordynować działalność sportową w parafiach na terenie całej Polski, a także pośredniczy w zdobywaniu funduszy na organizację imprez z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Swoją działalnością Klub wspiera także Stowarzyszenie „Parafiada”, prowadzone przez ojców pijarów z Warszawy. Ważną sprawą w Klubie parafialnym jest troska o formację moralną i religijną jego członków. Na treningach i podczas zawodów opiekunowie troszczyli się o właściwą postawę moralną wśród zawodników, wymagając porządku, bezpieczeństwa i czystości oraz życzliwego odnoszenia się do siebie rywalizujących sportowców. Większe imprezy poprzedzane były udziałem we Mszy Świętej w kościele parafialnym. Wielu członków Klubu należy do wspólnoty ministrantów lub Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Dzięki ich zaangażowaniu w środowisku rzesze dzieci oraz młodzieży miały okazję zdrowo i kulturalnie spędzić swój czas. Klub cieszy się dobrą renomą wśród władz, instytucji i mieszkańców parafii Kamionka. Jest partnerem wiarygodnym, który rozlicza się z otrzymanych środków. Wielkim sukcesem jest m.in. to, że wielu ludzi, nie tylko młodych, zostało zachęconych do czynnego uprawiania sportu i zwiększenia swojej troski o tężyznę ciała i ducha. Prezes Klubu – ks. proboszcz Andrzej Taliński był w-ce przewodniczącym powiatowej rady sportu, przy Starostwie w Starogardzie Gdańskim oraz jest przewodniczącym gminnej rady sportu w Smętowie Granicznym.