+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Zgodnie z nauczaniem Chrystusa, Jego przykazaniem miłości Boga i bliźniego, działanie na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, było cechą charakterystyczną chrześcijan wszystkich pokoleń. To przy kościołach najczęściej ludzi otrzymywali pomoc. To Kościół zakładał wiele szpitali, sierocińców, ochronek, jadłodajni, szkół. Wiele działań odbywało się anonimowo (każda osoba wierząca świadczyła dobro w swoim środowisku), ale też powstawały różne instytucje i zakony, które w sposób sformalizowany zajmowały się szeroką działalnością na rzecz ludzi chorych i ubogich.

CARITAS zaistniał na przełomie XIX i XX wieku, aby skoordynować wielość działań charytatywnych, które odbywały się w wielu państwach. Powstały najpierw organizacje krajowe (m.in. we Francji w 1870 roku, w Niemczech w 1897 roku, w Austrii w 1900 roku, w USA w 1910 roku). W 1924 roku, na Kongresie Eucharystycznym w Amsterdamie, powołano międzynarodową centralę katolickich organizacji dobroczynnych Caritas Catholica, której zarząd ukonstytuował się w 1926 roku - na jej siedzibę wybrano Bazyleę. Na ziemiach polskich powołano: w 1895 roku we Lwowie Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych, w 1907 roku w Poznaniu Związek Polskich Katolickich Towarzystw Dobroczynnych (który w 1922 roku przekształcił się w Związek Caritas). W 1929 roku utworzono w Poznaniu Instytut Caritas, który miał koordynować działalność diecezjalnych Związków Caritas. Po II wojnie światowej (w 1950 roku), władze PRL-u zlikwidowały możliwość działania kościelnego Caritas. W 1992 roku, z inicjatywy Episkopatu Polski, powołano nową organizację Caritas, która prężnie rozwija się w każdej diecezji.

PZC powstał w parafii Kamionka 30 października 2002 roku. Na zaproszenie nowego proboszcza ks. Andrzeja Talińskiego (będącego też członkiem Zarządu Diecezjalnego CARITAS w Pelplinie) przybyła następująca grupa osób: Maria Bieńkowska, Teresa Zaremba, Ewa Witkowska, Gabriela Szczygieł, Jolanta Kaszubowska, Anna Karcz, Barbara Nowicka, Krystyna Kraskowska, Maria Jagła, Renata Judzińska. Oficjalnie PZC zaistniał 5 grudnia 2002 roku, na podstawie dekretu biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Pierwszy Zarząd tworzyli: przewodniczący – ks. proboszcz Andrzej Taliński, prezes – Ewa Witkowska, v-ce prezes - Teresa Zaremba, skarbnik Maria Bieńkowska, sekretarz – Anna Karcz, członek Zarządu - Gabriela Szczygieł. W czasie wyborów, w lutym 2008 roku, nastąpiły zmiany w Zarządzie na nową kadencję: przewodniczący – ks. proboszcz Andrzej Taliński, prezes Jolanta Kaszubowska, skarbnik – Barbara Nowicka, sekretarz – Urszula Drost.

Dnia 10 grudnia 2013 roku, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, odbyła się gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka dla najlepszych organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Wśród laureatów tego konkursu znalazł się Parafialny Zespół Caritas z Kamionki, który otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.


PLAN PRACY PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W KAMIONCE

Zadania całoroczne:
- comiesięczna zbiórka (w I niedzielę miesiąca) na dożywianie dzieci w szkołach, a w wakacje na zakup artykułów szkolnych
- włączanie się w zbiórki na rzecz osób potrzebujących wsparcia (np. na operację szpiku, czy operację oczu)
- organizowanie zbiórek na cele charytatywne ogólnokrajowe (np. zbiórki na rzecz powodzian)
- dystrybucja darów spożywczych otrzymanych z Unii Europejskiej i Banków Żywności
- zorganizowano akcję szczepienia przeciw grypie, akcję honorowego krwiodawstwa (z przyjazdem specjalnego autobusu z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Bydgoszczy), a także tzw. „białą niedzielę” (z udziałem lekarzy z Tucholi)
- organizowanie integracyjnych festynów i spotkań, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, starszych, ubogich i dzieci (przyjeżdżają m.in. niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowego, Lalków, Skarszew, Tucholi, Skórcza, Pelplina, a także biorą udział dzieci ze szkół w Kamionce i Rychławie)
- wspieranie doradztwem i pomocą materialną osób przychodzących z prośbą o pomoc
- wspieranie innych dobroczynnych działań, np. akcji krwiodawstwa i trzeźwościowych, imprez sportowych Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „BONUM”
- udzielanie korepetycji potrzebującym wsparcia szkolnego dzieciom i młodzieży (przez pedagogów - członków PZC)
- udział w spotkaniach dekanalnych i diecezjalnych
- korzystanie ze szkoleń uprawniających do działalności charytatywno – wychowawczej oraz przygotowujących do pisania wniosków o dotacje (m.in. kursy na kierowników i wychowawców kolonijnych)
- budzenie w świadomości parafian postawy charytatywnej (m.in. wśród dzieci w szkołach)

Zadania szczegółowe:
- (luty) zorganizowanie darów odzieżowych z CARITAS Pelplin
- (marzec) rozdzielenie wśród dzieci skarbonek wielkopostnych, zbiórka wielkopostna darów odzieżowych i spożywczych dla biednych (w kościele i w sklepach)
- (kwiecień) sprzedaż chlebków wielkanocnych
- (maj) zorganizowanie festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół
- (czerwiec) zorganizowanie festynu dekanalnego Caritas
- (lipiec) udział dzieci w wycieczce dekanalnej Caritas
- (sierpień) zorganizowanie kiermaszu i loterii podczas dożynek parafialnych
- (wrzesień) napisanie wniosków do instytucji o dotacje na działania przyszłoroczne
- (grudzień) zorganizowanie „Mikołajek” dla dzieci w kościele, zbiórka adwentowa darów odzieżowych i spożywczych dla biednych (w kościele i w sklepach), spotkanie opłatkowe dla osób starszych i chorych, sprzedaż świec wigilijnych

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Powstało przy szkole podstawowej w Rychławie w 2004 roku. Inicjatorką założenia była katechetka Anna Karcz. Do Koła należy kilkanaścioro dzieci ze starszych klas. W czasie całego roku odbywają się systematyczne, cotygodniowe spotkania. Dzieci biorą udział w diecezjalnych zjazdach i rekolekcjach w Pelplinie. Organizują wiele akcji na rzecz wsparcia dzieci z najuboższych rodzin, zarówno w szkole, jak i w parafii. W okresie przedświątecznym odbywają się zbiórki zabawek i artykułów spożywczych, sprzedawane są przed kościołem ozdobne stroiki. Ponadto dzieci przygotowują też przedstawienia artystyczne, biorą udział w wycieczkach krajoznawczych.SPOTKANIE OPŁATKOWE 2015

Spotkanie Opłatkowe Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatu nowskiego 2016

Spotkanie opłatkowe dla osób starszych z parafii Kamionka 2016
Spotkanie Opłatkowe Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatu nowskiego 2017Spotkanie opłatkowe dla osób starszych z parafii Kamionka 2018


SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH 2019


Tegoroczne spotkanie, już tradycyjnie, miało miejsce w Szkole Podstawowej w Kamionce. Ks. Grzegorz Nenca przywitał wszystkich zebranych gości, a następnie odczytał fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Po wspólnej modlitwie było składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Nad całością i przebiegiem spotkania czuwał Parafialny Zespół Caritas. Organizatorzy zatroszczyli się o słodki poczęstunek. Panie Maria Koniarska i Lucyna Wera zadbały o oprawę muzyczną. Zaproszeni goście bardzo chętnie włączyli się we wspólny śpiew ulubionych kolęd przy akompaniamencie gitar. Był czas na zdjęcia i towarzyskie rozmowy. Uczestnicy spotkania otrzymując czekoladę i Mikołajka, pełni przeżyć i wzruszeń powrócili do domów.

Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 08:55:30 10787 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.