+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Rada Parafialna
W każdej parafii, od czasów najdawniejszych, istniała rada parafialna, która przy współpracy z księdzem proboszczem, zarządzała majątkiem kościoła. Dawniej byli to prowizorzy pełniący dozór kościelny jako reprezentanci gminy katolickiej. Czuwali nad korzystną lokacją kapitałów i fundacji. Do ich obowiązków należało także utrzymanie w całości i w dobrym stanie budynków parafialnych oraz dbałość o odpowiednie urządzenie wnętrza kościoła. Odbierali czynsze z posiadłości kościelnych i procenty od kapitałów i według woli fundatorów przeznaczali na odpowiednie cele. Prowizorów zastąpiono radą parafialną w 1925 roku na mocy konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską. Określono też zakres obowiązków rady i poszczególnych jej członków. Zadaniem rady parafialnej było współdziałanie z proboszczem w zarządzaniu majątkiem kościelnym – tylko z głosem doradczym, bez prawa żadnej ingerencji w sprawach czysto kościelnych (np. zwalnianie i ustanawianie urzędników kościelnych). Członkowie rady dbali o utrzymanie w należytym stanie zabudowań parafialnych. Za powierzone zadania odpowiadali przed proboszczem, mogli odwoływać się do kurii biskupiej.

Również w parafii Kamionka było wiele ofiarnych i aktywnych osób, które wspierały duszpasterzy, zarówno w czasach istnienia kaplicy, jak i po powstaniu parafii. W 1937 roku wyłonił się komitet z członków Towarzystwa Ludowego, w skład którego weszli Józef Janicki, Józef Borucki i Leon Hofman. Komitet podjął się zadania zorganizowania kaplicy i uczynił to skutecznie. Po II wojnie światowej, gdy znowu w Kamionce odprawiano Msze, zebrała się miejscowa ludność w sali szkolnej, aby wybrać radę kościelną. W skład Rady Kościelnej weszli: Leon Badziąg, Leon Hofman, Bolesław Chmielecki, Stanisław Jagła. Nowo utworzona rada, m.in. ponownie zawarła umowę z właścicielem budynku na przedłużenie dzierżawy pomieszczeń na kaplicę. W 1965 roku w skład Komitetu opiekującego się kaplicą wchodzili: Bolesław Chmielecki, Maksymilian Świerczyński i Bronisław Jagła. W następnych latach (jak zawarto w kronice parafialnej) najczęściej duszpasterzy wspierali: Edmund Buławski, Klemens Błażek, Antoni Balewski, Bolesław Stępień i Bolesław Chmielecki. W roku 1983 członkiem rady kościelnej był Henryk Kamiński (wygłosił m.in. w imieniu wiernych z Kamionki mowę pożegnalną na pogrzebie zmarłego ks. Antoniego Kamińskiego).

Po przyjściu pierwszego proboszcza ks. Andrzeja Bławata i ustanowieniu parafii w 1992 roku, została powołana do istnienia Rada Parafialna. W jej składzie były osoby ze wszystkich zakątków parafii. Wspierały one energicznie ks. proboszcza we wszelkich działaniach, szczególnie przy powstawaniu kościoła parafialnego. Rada była wówczas podzielona na 2 sekcje: duszpasterską i ekonomiczną. W składzie sekcji duszpasterskiej byli: z Rychławy (Wojciech Górski, Maria Koniarska, Gertruda Woźnicka, Wiesław Bieńkowski), z Kamionki (Katarzyna Kropisz, Urszula Drost). W sekcji ekonomicznej znaleźli się: z Kamionki (Roman Jabłoński, Grzegorz Surma, Jerzy Pasterski, Bogdan Małkowski), z Sarnowa (Zenon Błażek, Henryk Kwiatkowski, Stanisław Błażek, Józef Guz, Grzegorz Błażek), z Kiwitkowa (Janusz Ryś, Henryk Jabłoński), z Rudawek (Ryszard Głąb, Leon Kowalski), z Rychławskich Pól (Edward Szczechula), z Głodowa (Józef Ormanin), z Osin (Jan Komorowski, Roman Szumała), z Zabudowni (Roman Giersz, Witold Krzemiński), z Rychławy (Stefan Kraskowski, Kazimierz Miętkiewski, Władysław Butyński). W roku 1993 zaszły zmiany w składzie Rady - z Rady Duszpasterskiej odszedł Wojciech Górski z Rychławy, a w jego miejsce doszła Gabriela Guz (później Szczygieł) z Sarnowa; do Rady Ekonomicznej doszli z Rychławskich Pól (Stefan Kaszubowski i Jan Rocławski), z Rychławy (Jan Kaszubowski, Henryk Woźnicki), z Sarnowa (Edwin Kowalski). Zespół synodalny, do którego należało 9 osób, prowadziła Irena Muszyńska z Rychławy. Radni pochowali swojego proboszcza w 1998 roku.

Następny proboszcz ks. Grzegorz Flisikowski zmniejszył liczbę członków Rady. W grudniu 1999 roku odwołał starą Radę, a powołał nowych członków w składzie: Stefan Karcz, Henryk Woźnicki, Ludwik Buklewski, Ryszard Głąb, Roman Giersz, Franciszek Lewandowski, Urszula Łączna.

Za czasów kierowania parafią przez ks. Andrzeja Darznika w Radzie Parafialnej byli: w radzie ekonomicznej - Ludwik Buklewski, Stefan Karcz, Roman Giersz; natomiast w radzie duszpasterskiej – Stefan Kraskowski, Henryk Woźnicki, Ryszard Głąb.

Nowy proboszcz – ks. Andrzej Taliński – zaprosił znów do współpracy większą rzeszę wiernych. Oprócz wypisanych niżej, aktualnych członków Rady Parafialnej (jako rada ekonomiczna i rada duszpasterska) przez kilka lat wspierali również księdza proboszcza swoją aktywnością: Stefan Karcz, Joanna Bieńkowska, Ewa Witkowska, Zbigniew Sikora, Józef Pastuszka, Kazimierz Guss, Roman Giersz, Józef Kosecki, Piotr Janicki, Mateusz Weiss, Krzysztof Filc.

RADA EKONOMICZNA: doradza w większych inwestycjach i w bieżących sprawach gospodarczych; sami najczęściej dokonują bieżących remontów w obiektach parafialnych, zbierają ofiary na cele ekonomiczne.
W skład rady wchodzą:
- Buklewski Ludwik (Sarnowo I i II)
- Eliasiewicz Zdzisław (Gajewo Zabudowania, Osiny i Głodowo)
- Głąb Ryszard (Rudawki)
- Grochowski Benedykt (Rychława i Rychławskie Pola – prawa strona)
- Stalica Wiesław (Rychława i Rychławskie Pola – prawa strona)
- Marcjanik Jan (Kamionka i Kiwitkowo),
- Weiss Andrzej (Kamionka i Kiwitkowo)
- Wiśniewski Roman (Gajewo Zabudowania, Osiny i Głodowo)
- Błażek Grzegorz (Sarnowo I i II)
- Chabowski Czesław (Milewo)
- Bieńkowski Daniel (Rychława i Rychławskie Pola – lewa strona)
- Welk Bogusław (Twarda Góra i Milewko)RADA DUSZPASTERSKA: koordynuje wielość działań duszpasterskich oraz prowadzi systematyczną działalność w swoich wspólnotach i w parafii, organizuje oprawę wielu działań w różnych okresach liturgicznych.
W skład tej rady wchodzą:
- Stefan Kraskowski (szafarz Komunii Św., od 1993 roku)
- Wojciech Lipski (organista)
- Anna Karcz (katechetka, prowadzi Szkolne Koło Caritas)
- Gabriela Szczygieł (katechetka, prowadzi Służbę Liturgiczną)
- Jolanta Kaszubowska (katechetka, prezes Caritas, prowadzi Służbę Liturgiczną)
- Teresa Zaremba (prowadzi Poradnictwo Rodzinne)
- Bolesława Błażek (zelatorka Żywego Różańca)
- Maria Bieńkowska (zelatorka Żywego Różańca, prowadzi chór)
- Maria Koniarska (dyrektorka szkoły w Rychławie, prowadzi chór)
- Urszula Drost (współredaktorka internetowej strony parafialnej, członek Zarządu PUKS "BONUM")Nowy gospodarz parafii - ks. Grzegorz Nenca –spotkał się z dotychczasową Radą Parafialną, by omówić najważniejsze sprawy duszpasterskie i ekonomiczne parafii. Zaprosił do dalszej współpracy następujące osoby:

RADA EKONOMICZNA:

- Daniel Bieńkowski
- Mariusz Buławski
- Zdzisław Eliasiewicz
- Wojciech Głąb
- Anna Kołodziejczak
- Mariusz Kowalski
- Kazimierz Łącki
- Wiesław Stalica
- Wojciech Stępień
- Adam Śliwa

RADA DUSZPASTERSKA:

- Maria Bieńkowska
- Urszula Drost
- Stefan Kraskowski
-Jakub Marciniak
- Gabriela Szczygieł
-Lucyna Wera
Spotkanie opłatkowe Radnych Parafii 2019Dnia 20 grudnia 2019 roku w plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe dla Radnych działających w naszej parafii. Ksiądz Grzegorz Nenca przywitał zebranych, a następnie odczytał fragment z Ewangelii według św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa. Po życzeniach złożonych przez Ks. Grzegorza wszyscy przełamali się opłatkiem i śpiewali kolędy. Na stole nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez uczestników spotkania.

Dobrze, że w naszej parafii podtrzymuje się tradycję spotkań opłatkowych, bo one przypominają nam o drugim człowieku. Z drugiej strony jest to potrzeba serca, by ludziom, z którymi wspólnie działamy dla dobra parafii, złożyć serdeczne życzenia.

Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 11:09:45 12137 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.