+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KAMIONCE
KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KAMIONCE
Pierwszą parafią erygowaną przez biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę w diecezji pelplińskiej, dekretem z dnia 12 maja 1992 roku, była Kamionka koło Nowego. Informacje pisane o tej miejscowości pochodzą już z XIV wieku. W drugiej połowie XVI wieku wieś była własnością szlachecką. Pod względem kościelnym, sądowym, skarbowym i sejmikowym należała do powiatu nowskiego. W 1 685 roku właścicielem wioski był Wilhelm de Ludingshausen WoIf, brat opata pelplińskich cystersów. W 1700 roku miejscowość podzielono na trzy części, które użytkowali: kasztelan spicimirski Maciej Petrokoński, podkomorzy malborski Aleksander Czapski oraz kasztelan chełmiński Stanisław Konopacki. W następnych latach wieś stała się własnością chłopów. W 1880 roku zamieszkiwało ją 431 osób, w tym 357 katolików i 74 ewangelików, a liczba budynków wynosiła 97, w tym 56 domów. Miejscowa szkoła została wybudowana w 1837 roku. Uczęszczało wtedy do niej 56 dzieci polskich i 6 niemieckich. W 1868 roku dobudowano do niej dwie nowe klasy. Przed II wojną światową były we wsi czynne drewniane wiatraki. Istniał także cmentarz poewangelicki. Znaczna odległość z Kamionki do kościoła parafialnego w Nowem skłoniła w 1937 roku mieszkańców do powołania Komitetu, który za zgodą proboszcza nowskiego ks. Tadeusza Bartkowskiego miał za zadanie zająć się sprawą zorganizowania kaplicy. W jego skład weszli Józef Borucki, Józef Janicki i Leon Hoflrnann. W tym celu wydzierżawiono 20 marca 1938 roku salę od Bronisława Kwiczory. 23 marca 1938 roku wystosowano do biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego petycję, zaopatrzoną podpisami 63. osób z prośbą, aby w Kamionce odprawiono przynajmniej dwa razy w miesiącu Mszę św. Pismo zezwalające na otwarcie stacji duszpasterskiej otrzymał proboszcz nowski ks. Tadeusz Bartkowski 7 kwietnia 1938 roku. Tenże proboszcz dokonał poświęcenia kaplicy w drugie święto Zesłania Ducha Św. 6 czerwca 1938 roku. Odtąd dwa razy w miesiącu była odprawiana w niedzielę Msza św., aż do 17 września 1939 roku, kiedy okupanci polecili kaplicę zamknąć. W czasie okupacji hitlerowskiej wielu mieszkańców wsi podzieliło losy wygnania, obozów zagłady, niektórych zamordowano, między innymi: Jadwigę Górską, Kazimierza Górskiego, Franciszka Łobockiego. Apolonię Łubowską, Stanisława Rysia, Monikę Świerczyńską i wielu innych. Rosjanie weszli do Kamionki 22 lutego 1945 roku. Po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy wsi przystąpili do remontu wydzierżawionej kaplicy. Staraniem kierowniczki szkoły Marii Rozalskiej zebrano 21.775 zł. przekazano na niezbędne prace. Zabiegali o to również Józef Janicki, Jan Surma i wielu innych. 12 czerwca 1949 roku proboszcz nowski ks. Wacław Pruszak ponownie kaplicę poświęcił. Odtąd ponownie dwukrotnie w ciągu miesiąca odprawiano niedzielne Msze św. Szczególnie gorliwą pracą duszpasterską w Kamionce zapisał się wikariusz nowski ks. Henryk Mross, który od listopada 1957 roku przez osiem lat wiele troski poświęcił jej mieszkańcom. Odtąd Msza św. odprawiana była w każdą niedzielę i święto oraz w każdy piątek. Około 100 osób przystępowało w każdy pierwszy piątek miesiąca do Komunii św. Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, dekretem z 4 grudnia 1957 roku zezwolił na przechowywanie w kaplicy w Kamionce Najświętszego Sakramentu. Stacje drogi krzyżowej poświęcił 7 lutego 1958 roku proboszcz nowski ks. Alfons Tęgowski. Ławki do kaplicy wykonał K. Łepek z Nowego. W 1964 roku zakupiono konfesjonał oraz monstrancję. W 1965 roku w skład Komitetu opiekującego się kaplicą wchodzili: Bolesław Chmielecki, Maksymilian Świerczyński Bronisław Jagła. 1 lipca 1967 roku Kamionka, jako ośrodek duszpasterski, otrzymała samodzielnych duszpasterzy. Byli nimi: ks. Jan Szachnitowski (1967- 1972), ks. Brunon Borta (1972 - 1979), który zakupił budynek od Ireny Czurłowskiej, spełniający do dziś funkcję plebanii, ks. Antoni Kamiński (1979-1983), ks. Jerzy Pajdak (1983-1992) oraz ks. Andrzej Bławat od 15 stycznia 1992 roku. Z dniem erygowania parafii 12 maja 1992 roku pierwszym jej proboszczem został ks. Andrzej Bławat. Dekret ustanawiający parafię zobowiązywał jej proboszcza do wybudowania kościoła parafialnego oraz obiektów towarzyszących. To zobowiązanie ks. Andrzej Bławat wykonuje bardzo gorliwie. Parafianin Józef Kaleciak ofiarował 0,60 ha ziemi pod budowę kościoła. W 1992 roku wykupiono ziemię pod cmentarz, doprowadzono na plac budowy energię elektryczną, wykopano studnię głębinową, zakupiono narzędzia i materiały budowlane. Zaś dla kaplicy zakupiono lekcjonarze, wykonano różaniec procesyjny i baldachim, wreszcie zakupiono organy elektryczne, wzmacniacz i kolumny. Projekt koncepcyjny techniczny kościoła i plebanii wykonali Edmund Dąbrowski i Kazimierz Chudzik. Poświęcenia placu budowy i krzyża dokonał biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga 16 maja 1992 r. W 1993 roku zniwelowano teren, wykonano wykopy pod fundamenty, wybudowano kaplicę cmentarną w stanie surowym, wykonano fundamenty pod kościół i plebanię, wzniesiono mury plebanii na wysokości 3 metrów, zakupiono dalsze materiały budowlane, przeprowadzono remont tymczasowej plebanii. Dla kaplicy róże różańcowe wykonały feretron patrona parafii św. - Andrzeja Boboli, zakupiono ornat, mikrofony i statywy. W obecnym roku wykonano już mury kościoła do wysokości 2,5 metra. Parafia posiada około 70 proc. materiałów budowlanych, które pozwolą wybudować kościół i plebanię w stanie surowym. 16 maja br. biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Działania ks. proboszcza wspiera rada duszpasterska i rada ekonomiczna, której przewodzi Henryk Jabłoński. Wszyscy na miarę swych możliwości przyczyniają się do budowy nowej świątyni. Ks. proboszcz chwali zaangażowanie swych parafian i jest przekonany, że dokończy rozpoczęte dzieło. Martwi się jednak, że około 1/3 parafian, jak dotąd, nie włączyła się jeszcze do dzieła budowy. Terytorium parafii obejmuje poza Kamionką z wybudowaniami, Twardą Górę (od torów kolejowych w kierunku Rychławy), Rychławę z wybudowaniami, Rudawki, Osiny, Gajewo i Głodowo. Należy jeszcze wspomnieć, że w 1939 roku mieszkańcy Rychławy za staraniem kierownika szkoły Brunona Białego czynili starania o utworzenie u siebie ośrodka duszpasterskiego. Sprawa była pozytywnie zaopiniowana przez bpa Konstantyna Dominika, jednak II wojna światowa przeszkodziła tym staraniom. Andrzeju, Boży rycerzu, Gdy dziś sławimy hymnami Pamiątkę twego męczeństwa, Oręduj w niebie za nami (z hymnu jutrzni o św. Andrzeju Boboli) Ks. STANISŁAW GRUNT „Pielgrzym” 1994

Dodane przez parafia dnia czerwiec 27 2008 23:32:07 5271 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.