+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Chór parafialny
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Klub Sportowy BONUM
Kościół
KSM
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Schola PROMYKI-AMICITIA
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Zespół BARKA
Zespół CENTENUM
Zespół FLORENTER
Zespół PROMYCZKI PAPIEŻA
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
GŁOS PARAFII
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Biblioteka, KGW- ONG
Klub Sportowy GAUDIUM
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Przedszkole
Szkoły
WDK - RYCHŁAWIAKI
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.pelplin.diecezja.org
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
PROBOSZCZOWIE Z KAMIONKI
Ks. proboszcz Andrzej Bławat (1992-1998)Dnia 15 stycznia 1992 roku duszpasterzem i administratorem kaplicy filialnej w Kamionce, na mocy dekretu biskupa diecezjalnego Mariana Przykuckiego, został ksiądz Andrzej Bławat.Z nadejściem nowego kapłana, nastąpiło w parafii wiele zmian. Zaczęło się od kapitalnego remontu plebanii. „...Ksiądz Andrzej zaraz upiększył nabożeństwa poprzez wyszukanie dorosłych i dzieci grających, śpiewających i włączył ich do uczestnictwa we Mszach Świętych. Przydzielał czytania lekcji dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Ożywił ludzi i znacząco poprawił uczestnictwo wiernych we Mszach. Dokładał też wszelkich starań nad podniesieniem jakości katechizacji dzieci w szkole w Kamionce i Rychławie” (jak napisano w kronice parafialnej).

Nowy rektor kaplicy filialnej w Kamionce dbał o rozwój duchowy powierzonej mu społeczności. Ze szczególną godnością sprawował Msze Święte, nawet w dzień powszedni mówił kazania. Ksiądz Bławat wprowadzał wiernych w kolejne okresy roku liturgicznego tak, aby każdy mógł świadomie brać udział we wszystkich sprawowanych obrzędach. Organizował rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Założył małą biblioteczkę książek i czasopism religijnych. Wśród nich znalazły się również dewocjonalia. Każdą pozycję można było wypożyczyć lub za pośrednictwem księdza zakupić. Ponadto powołał pierwszą Radę Parafialną. Utworzył dwie sekcje: duszpasterską i ekonomiczną. Podczas swej pierwszej wizyty kolędowej, ksiądz rektor przeprowadził rozmowy z wiernymi na temat budowy kościoła. Zdobył wiele zobowiązań do świadczenia usług i pomocy finansowej na ten cel. Równoległe zabiegał, aby Kamionka stała się samodzielną parafią. Stało się to 12 maja 1992 roku.Kuria Biskupia w Pelplinie uznała, że Kamionka będzie parafią, a ksiądz administrator i rektor Andrzej Bławat został mianowany pierwszym proboszczem nowopowstałej parafii. Parafia Kamionka była pierwszą parafią w nowopowstałej diecezji pelplińskiej ustanowioną przez biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę. On to przybył do parafii dnia 16 maja 1992 roku, na odpust św. Andrzeja Boboli, aby uroczyście poświęcić plac pod budowę świątyni i krzyż. Od 1992 roku co roku przez Kamionkę przechodzą pielgrzymi z diecezji pelplińskiej zdążający na Jasną Górę. W latach 1992-1993 byli to pielgrzymi z grup z Tczewa i Starogardu Gdańskiego, a od roku 1994 grupa tczewska sama przychodzi (Starogard zmienił trasę marszu) – zawsze udręczeni pątnicy są gościnnie przyjęci przez ks. proboszcza i parafian, którzy przygotowują suty poczęstunek (nad organizacją tego poczęstunku czuwały zawsze kolejne panie sołtys z Kamionki Halina Małkowska, Bożena Kamińska i Alicja Małkowska). Za czasów ks. Bławata powstała schola dziecięca, rozwijała się współpraca ze szkołami, prezentowane były różne przedstawienia, m.in. Jasełka. Organizowanych było wiele konkursów dla dzieci na różne okresy roku kościelnego (na najładniejszy lampion adwentowy, różaniec), a także wycieczki z dziećmi komunijnymi i osobami starszymi.Od 1993 roku organizowane były co roku, w okresie letnim, Msze Św. dla wczasowiczów w Ośrodku GRAFIKI w Głodowie (szczególną troskę w przygotowaniu liturgii okazywali Janina i Franciszek Drywa z Głodowa). W czasie wakacji ks. Bławat często wyjeżdżał do Niemiec, aby pracując w tamtejszych parafiach pozyskać też fundusze na dalszą budowę kościoła w Kamionce. W 1994 roku ks. biskup diecezjalny dokonał wmurowania kamienia węgielnego przy powstającej świątyni oraz odprawił sumę odpustową, połączoną z bierzmowaniem grupy 75 osób.W kwietniu 1996 roku przybył na wizytację pasterską do Kamionki biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Odwiedził szkoły w Kamionce i Rychławie. Był w dotychczasowej kaplicy, a uroczystą Mszę Św., połączoną z bierzmowaniem grupy 60 osób, odprawił w budującym się kościele. Prace związane z budową kościoła i plebanii odbywały się z wielkim rozmachem. Od 1997 roku na stałe przeniesiono z kaplicy do nowego kościoła wszystkie nabożeństwa. Przeniesiono też całe wyposażenie kaplicy, aby służyło w nowym kościele.Dnia 19 maja 1997 roku biskup diecezjalny poświęcił nową świątynię i ołtarz. Mimo licznych obowiązków parafialnych, ks. proboszcz Bławat znajdował siły, aby jeszcze kontynuować studia w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie. Wielość działań ks. proboszcza Andrzeja Bławata i jego poświęcenie się dziełu budowy kościoła nadwyrężyły jego zdrowie. Z pewnością też nadszarpnął jego zdrowie napad na plebanię, który miał miejsce wiosną 1998 roku (przestępcy jednak zostali wystraszeni przez dzielną postawę ks. proboszcza). Dnia 18 sierpnia ks. Bławat udał się na badania lekarskie do kliniki Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarze stwierdzili konieczność operacji serca. Operację przeprowadzono 24 sierpnia. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dnia 25 sierpnia 1998 roku serce ks. proboszcza Andrzeja Bławata przestało bić! Przeżył zaledwie 41 lat. W godzinach rannych ta wiadomość dotarła do parafian z Kamionki. Wszyscy byli porażeni tą wiadomością, wiedzieli bowiem, jak wspaniałego i ofiarnego kapłana tracą, który poderwał wiernych do wielkiego wysiłku budowy świątyni. Codziennie wierni odmawiali różaniec, a Rada Parafialna wspierała ks. dziekana Józefa Talkowskiego z Nowego w działaniach przygotowujących pogrzeb. Uporządkowano drogę cmentarną, wymurowano grób dla proboszcza w centralnym miejscu cmentarza. Pierwsza część uroczystości pogrzebowych (tzw. Eksporta) rozpoczęła się w piątek, 27 sierpnia. Przewodniczył jej ks. biskup sufragan Piotr Krupa, przy licznym udziale kapłanów i wiernych. Głównym ceremoniom pogrzebowym, dnia 28 sierpnia, przewodniczył biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Przybyło pożegnać ks. Andrzeja 130 księży z diecezji pelplińskiej i innych. Byli przedstawiciele lokalnych władz ze Smętowa Granicznego, z wójtem Jerzym Zielińskim na czele, były delegacje ze szkół i innych środowisk.Pośmiertne wspomnienia o śp. ks. Andrzeju ukazały się m.in. w diecezjalnych czasopismach „W Rodzinie” i „Pielgrzym”, w lokalnym „Nowinki z Warlubia”.

Wspomnienie o śp. księdzu Andrzeju Bławacie


25 sierpnia 1998 roku odszedł do wieczności w szpitalu w Gdańsku Andrzej Bławat, proboszcz Kamionki w dekanacie Nowe n/W. Śp. ks. Andrzej urodził się 21 wrzesnia 1957 roku w Brusach, w rodzinie kolejarskiej. Jako chłopiec służył do Mszy Św. Chciał być kapłanem od dzieciństwa. Po maturze, którą zdał w 1976 roku, zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył i 30 maja 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował na wielu placówkach jako wikariusz: Stężyca, Bydgoszcz Fordon, Kamień Kraj. (tutaj zapoznałem Go i zawiązała się nasza przyjaźń), potem Lubicz, Brodnica, Świecie i Starogard Gdański. W styczniu 1992 roku objął Ośrodek Duszpasterski w Kamionce. Ośrodek liczył ok. 900 mieszkańców. Do października 1997 roku nie było w Kamionce kościoła. „Msze Święte odprawiali kapłani w wynajmowanej sali, która wcześniej była salą wiejską i służyła różnym celom. Ośrodkowi Duszpasterskiemu patronował od dawna św. Andrzej Bobola. Ostatnim Rektorem tego Ośrodka był ks. Ąndrzej. Pierwszym proboszczem został też ks. Andrzej Bławat, dekretem ks. biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, w maju 1992 roku. Wcześniej, już ks. bp. Marian Przykucki polecił ks. Andrzejowi wybudować kościół w Kamionce. Można było się załamać: mała wieś, ludzie ubodzy. Od dawna marzyli o swoim kościele, ale do realizacji tych pragnień wiodła daleka droga. Młody, wtedy - 34-letni kapłan z dziesięcioletnim stażem wikariuszowskim - zabrał się energicznie do pracy. Powstał Komitet Budowlany z oddanych i ofiarnych parafian, którzy pomagali, jak umieli. Ci parafianie, którzy dysponowali lasem oddali drzewo, inni służyli transportem, jeszcze inni ofiarowali swoje siły. Na placu budowy można było zobaczyć mężczyzn, kobiety, młodzież i dzieci. Uwierzyli ludzie ks. Andrzejowi, że ich marzenia się zrealizują, że postawią kościół w Kamionce. Byli też tacy, którzy nie wierzyli, ale z czasem przekonali się do charyzmatu swego proboszcza. Z księdzem Andrzejem nie było żartów. Przyszedł do domu, zjadł śniadanie, a po posiłku zabrał mężczyzn na budowę. Gospodarstwo nie upadło, a kościół rósł. „Pan czeka na swój DOM w Kamionce !„ mówił. Powoli, na szczerym polu, zaczął z ziemi wyrastać kościół. Dopiero fundamenty, mury, potem okna, dach, wieża itd. Moc płynęła od Boga.

On wszystkim błogosławił z nieba. Św Andrzej Bobola wstawiał się za budowniczymi kościoła. Członkowie Rady odwiedzali rodziny, zachęcali do pomocy, zbierali ofiary. Wszystkie urlopy ks. Proboszcz poświęcił na zarabienie pieniędzy w Niemczech, a zarobione przywoził do Kamionki, aby kupić materiały budowlane. Kuria Diecezjalna również spieszyła z pomocą. Znaleźli się sponsorzy w Świeciu, Nowem, Kamionce, Warlubiu, Niemczech, którzy pomagali budować kościół. Ks. Biskup błogosławił, dodawał otuchy. Lud wierny się radował, że realizuje się ich marzenie. Uwierzyli. Kościół nabierał realnych kształtów. Kapłani nie mogli wyjść z podziwu. W październiku 1997 roku ks. bp Jan Bernard Szlaga konsekruje ołtarz i święci nowy kościół w Kamionce! Radość rozpiera serce ks. Andrzeja, kiedy ogląda konsekrację dzieła swego życia.
Ale to serce kapłana jest zranione. Wcześniej, nieznani sprawcy, w nocy, zamaskowani napadają na plebanię, wdzierają się do mieszkania przez okno i chcą wyrządzić krzywdę ks. Andrzejowi i ukraść pieniądze przeznaczone na budowę. Liczyli na łatwy łup. Ks. Andrzej wyrwany ze snu nie pozwolił włamać się do swego domu, odparł atak rabusiów, krzesło dębowe połamał, polała się krew złoczyńców. Musieli odejść z niczym. Od tego czasu spał niespokojnie. Bał się takich ludzi. W czasie budowy kościoła szedł drogą krzyżową. Były też radosne przeżycia. Cieszył się scholą, ministrantami. Najwięcej radości sprawiało Mu to, że kościół wzrastał, obok plebania, dalej kostnica i nowy cmentarz. Dawał siebie całego. W czasie budowy podejmuje wyższe studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W indeksie studenckim oceny- „Valde bene” - bardzo dobry. Nie zdołał zdać egzaminu ostatecznego, żeby pokazać tytuł naukowy „magister licencjat teologii”. Chciał odpocząć i w jesieni 1998 roku ukończyć studia. Ostami egzamin już zdał przed Najwyższym Egzaminatorem w wieczności. Planował dużo. W czasie homilii pogrzebowej padły słowa: „Wyprzedził wszystkich w dążeniu do wieczności: Rodziców, którzy chlubią się dzisiaj swoim Synem wyprzedził całą Rodzinę Parafialną, kolegów z roku święceń i rolników, bo przed nimi ukończył żniwa swojego życia. Zebrał plon stokrotny i poszedł na wieczne dożynki do Pana”. Ks. Andrzej był wzorem pracowitości. Nie znosił fuszerki, nie pozwolił zmarnować materiału budowlanego. Od dzieci i młodzieży też domagał się rzetelności w nauce. Wymagał od katechetów, radnych, od wszystkich parafian. Ale siebie też nie oszczędzał. Dbał o swoje wieczne Zbawienie. Po śmierci polecił w testamencie samochód, który służył celom duszpasterskim sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na odprawienie Mszy Świętych o spokój wieczny swojej duszy. Swoje Zbawienie stawiał na pierwszym miejscu . Często klękał przy konfesjonale, „ociosywał rogi swego charakteru, aby pięknie wyglądać przed Najwyższym”. Żył szybko. Spieszył się do wieczności. Serce tego Kapłana, wg opinii lekarzy, było zranione wcześniejszym zawałem. Może to się stało w czasie napadu na Jego dom. Serce po sekcji zwłok wykazywało zużycie na miarę 80 - letniego człowieka. „Przez 41 lat przeżył czasów wiele” - powiedział ks. bp Ordynariusz. Wyprzedził wszystkich”. Wzrostem był podobny do Napoleona, a wielkością swojej duszy do cesarza, powiedział kaznodzieja w homilii pogrzebowej. Na uroczystościach pogrzebowych w Brusach i w Kamionce zgromadziły się liczne rzesze wiernych. W piątek na eksporcie było 38 kapłanów, na pogrzebie w sobotę 132 z różnych diecezji: Pelplińskiej, Archidiecezji Gdańskiej, Gnieźnieńskiej i Toruńskiej. Kondukt żałobny był tak długi, że czoło dochodziło do mogiły a wierni wychodzili z kościoła. Ostatnia droga prowadziła przez dwie nowe bramy, których już ks. Andrzej nie widział. Homilie pogrzebową w piątek wygłosił ks. Roman Lidziński, Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Piotr Krupa. W sobotę Mszy Świętej pogrzebowej w koncelebrze przewodniczył ks. bp Jan Bernard Szlaga. Homilię wygłosił ojciec duchowny dekanatu nowskiego. Niech Bóg ma Jego ofiarną służbę da Zmarłemu mieszkanie w swoim Domu, które sobie przygotował już tu na ziemi. Żyj wpokoju.

ks. Tadeusz Maliński
Nowinki z Warlubia nr 14/1998

Parafianie z Kamionki świadomi są historycznej roli ks. Bławata w życiu tej wspólnoty. Pamięć o nim, o jego duszpasterskim zaangażowaniu i życiowej postawie, jest ciągle żywa. Pamiętają o nim wierni w swoich modlitwach. Ofiarują Msze Św. w jego intencji, ufundowali płytę pamiątkową (znajduje się w kościele), troszczą się systematycznie o grób na cmentarzu. Pomnik na cmentarzu ofiarowała rodzina ks. Bławata z Brus.Ks. proboszcz Grzegorz Flisikowski (1998-2000)Na mocy dekretu biskupa diecezjalnego, z dnia 31 sierpnia 1998 roku, następnym proboszczem w Kamionce został mianowany ks. Grzegorz Flisikowski. Przyszedł do parafii jako kapłan z 10-letnim stażem pracy duszpasterskiej. Pochodzi z Kartuz. Ksiądz proboszcz katechizował dzieci z klas II w szkołach w Kamionce i Rychławie, przygotowując je do przyjęcia I-szej Komunii Św. Kontynuował też działania budowlane swojego poprzednika. W lutym dokonano zapisu notarialnego sprzedaży starej plebanii w korzystnej cenie (za kwotę 50 tys. zł.). Za pozyskane środki wyposażona została nowa plebania oraz kostnica. Dzięki życzliwości nabywców starej plebanii (rodzin Muszyńskich i Prażmowskich) ks. proboszcz mógł tam jeszcze mieszkać do wykończenia prac w nowej plebanii (a więc jeszcze do października tego roku). W dniach 12-16 maja 1999 roku odbyły się w parafii Misje Św. – prowadził je ks. Jan Flisikowski (brat ks. proboszcza). Wszystkie stany i pokolenia parafialne zostały zaproszone do przeżywania ważnych działań religijnych.
Dnia 23 maja odbyła się uroczystość I-szej Komunii dzieci z klas II.W Dzień Matki, 26 maja, wystąpił w kościele kociewski zespół folklorystyczny „Rychławiaki”, pod kierownictwem p. Gertrudy Woźnickiej.Dnia 6 czerwca 1999 roku cała diecezja pelplińska przeżywała radosne wydarzenie. Tego dnia przybył do Pelplina papież Jan Paweł II. Również parafianie z Kamionki, na czele ze swoim ks. proboszczem, wybrali się wczesnym rankiem pociągiem, aby wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu i wszyscy wrócili ze spotkania bardzo ubogaceni ze spotkania ze Świadkiem Wiary. W sierpniu przybyli znowu na gościnę do Kamionki uczestnicy Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy z grupy tczewskiej. W I-szą rocznicę śmierci ks. Bławata, ks. proboszcz zaprosił na Mszę Św. wszystkich kapłanów z dekanatu nowskiego. Liturgii przewodniczył ks. dziekan Józef Talkowski. Dnia 13 października przybył do parafii biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Udzielił on sakramentu bierzmowania grupie młodzieży oraz poświęcił kaplicę cmentarną i cmentarz, a także nową plebanię (w której jako pierwszy zamieszkał ks. Flisikowski). W dniach od 2 do 6 kwietnia 2000 roku odbywały się w parafii rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził o. Benedykt z zakonu Karmelitów Bosych Krakowa. Niespodziewanie dla parafian były to też ostatnie dni pracy w Kamionce ks. proboszcza Grzegorza Flisikowskiego. Dnia 6 kwietnia ks. proboszcz poinformował, że na mocy dekretu biskupa diecezjalnego, od jutra przechodzi do innej parafii, a jutro też przybędzie nowy kapłan do parafii. Odszedł więc ks. Grzegorz do pracy w parafii Brzeźno Szlacheckie (tu pełnił posługę do 2003 roku, a obecnie w parafii Liniewo k. Kościerzyny).

Ks. Andrzej Darznik – administrator parafii (2000 – 2002)Dnia 7 kwietnia 2000 roku, administratorem parafii został mianowany ks. Andrzej Darznik – pallotyn. Urodził się 26 października 1954 roku w Wejherowie. Do Księży Pallotynów wstąpił w grudniu 1974 roku, rozpoczynając nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 maja 1981 roku w Ołtarzewie, z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Pracował jako wikariusz w różnych miejscowościach: Szczecinie, Kisielicach, Poznaniu. Od sierpnia 1988 roku, przez 4 lata, pracował w sekretariacie misyjnym w Ząbkach, a następnie powrócił do pracy duszpasterskiej w parafiach. Pracował jako wikariusz w Chełmnie, w 1993 roku został proboszczem w Łęgowie. Po rezygnacji z funkcji proboszcza w 1994 roku skierowany dostał do pracy w Łodzi. Dalej swoją posługę kapłańską wypełniał w diecezjach elbląskiej (m.in. w Kwidzynie, na Warmii), a później w diecezji pelplińskiej (jako wikariusz w Gniewie i Bytowie, a później jako administrator w Kamionce).

Ks. Darznik, chociaż miał uprawnienia władzy proboszczowskiej, to jednak podczas pracy w Kamionce (pewnie w związku z tym, iż miał jeszcze krótki staż posługi kapłańskiej dla diecezji, gdyż wcześniej był zakonnikiem) nie posiadał jeszcze tytułu proboszcza, lecz administratora. Niezwykle serdeczny charakter duszpasterza zjednał serca wszystkich parafian. Zwracano się do niego słowem „Bracie” – tak sam sobie życzył i taką braterską postawę wobec wszystkich prezentował. Potrafił przyciągnąć do parafii wielu ludzi (nawet tych dotychczas mniej praktykujących). Jak co roku, z wielką serdecznością, ugoszczona została piesza pielgrzymka idąca z Tczewa na Jasną Górę. Pani sołtys Bożena Kamińska zajęła się organizacją poczęstunku dla pielgrzymów w remizie, a różne służby ugoszczone zostały w plebanii.
W drugą rocznicę śmierci ks. proboszcza Andrzeja Bławata (w 2000 roku) została poświęcona tablica pamiątkowa, która została powieszona na bocznej ścianie kościoła. Na tej uroczystości obecna była również rodzina ks. Bławata z Brus, która kilka razy w roku odwiedza grób na cmentarzu. Za czasów ks. Darznika wyposażone zostały w różne potrzebne meble zakrystia i plebania. Cały czas troszczył się o budowanie serdecznych więzi we wspólnocie parafialnej. W każdy pierwszy czwartek miesiąca organizował spotkania z ministrantami i scholą. Przez okres wakacyjny organizował zawody sportowe dla chętnych dzieci i młodzieży, często nagradzając słodkimi upominkami. Ministranci też rywalizowali w zawodach dekanalnych z reprezentantami innych parafii.

Dnia 6 marca 2001 roku odbyła się w parafii wizytacja kanoniczna ks. biskupa Piotra Krupy. Ks. biskup odwiedził m.in. Szkołę Podstawową w Kamionce, gdzie w imieniu całej społeczności szkolnej został serdecznie przywitany przez p. dyrektor Teresę Surma. Spędził ks. biskup trochę czasu z dziećmi i nauczycielami.W kościele parafialnym ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania grupie 46 osób. Od 29 stycznia do 1 lutego ks. Darznik zorganizował wypoczynek dla starszych ministrantów w Zdunowicach k. Bytowa.Dnia 21 kwietnia 2001 roku, działająca od kilku lat przy parafii w Kamionce, schola dziewczęca zdobyła wyróżnienie w VI Festiwalu Piosenki Religijnej w Kartuzach. Grupa dzieci z klas II przystąpiła do I-szej Komunii Św. dnia 13 maja.Ks. Andrzej Darznik troszczył się bardzo o formację duchową parafian. Zapraszał różnych gości, którzy głosili nauki. Dnia 21 października odwiedziła parafię Siostra Zmartwychwstanka, która przybliżyła życie błog. Alicji Kotowskiej – pierwszej Zmartwychwstanki beatyfikowanej przez papieża Jana Pawła II, która została rozstrzelana przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Ofiary zebrane w Kamionce Siostra przeznaczyła na remont prowadzonego przez Zmartwychwstanki przedszkola. Od 2 do 5 grudnia 2001 roku odbyły się rekolekcje adwentowe – prowadzone przez o. Czesława (z południa Polski). W czasie ferii zimowych w 2002 roku, dziewczęta ze scholi „Promyki” miały okazję przebywać na biwaku w Zdunowicach (na Kaszubach). Dnia 16 maja obchodzony był uroczyście odpust parafialny ku czci patrona św. Andrzeja Boboli – sumie odpustowej przewodniczył ks. w-ce dziekan Tadeusz Maliński z Warlubia. Tego też dnia w Warszawie, w 345 rocznicę śmierci, św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski (obok św. Wojciecha i św. Stanisława).

Dnia 14 października 2002 roku ks. Darznik powrócił do zgromadzenia zakonnego pallotynów. Został przydzielony do posługi kapelana Szpitala Klinicznego w Szczecinie - zmarł tam nagle na zawał serca, dnia 10 grudnia 2003 roku, w wieku 49 lat. Został pochowany w rodzinnej parafii w Wejherowie, przy licznej obecności parafian z Kamionki. Parafianie z Kamionki pamiętają o swoim duszpasterzu w modlitwach i odwiedzają jego grób w Wejherowie.

Ks. proboszcz Andrzej Taliński (październik 2002 - styczeń 2014)

Od dnia 14 października 2002 roku posługę proboszcza w parafii Kamionka pełnił ks. Andrzej Taliński. Przy obecności ks. dziekana Józefa Talkowskiego z Nowego oraz radnych Stefana Karcza i Ludwika Buklewskiego, ks. Andrzej Darznik i ks. Andrzej Taliński podpisali dokumenty z przekazania urzędowego parafii.

Ks. Andrzej Taliński pochodzi z Nowego Miasta Lubawskiego. Tu urodził się w 1965 roku. W latach 1984 - 1990 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po święceniach kapłańskich w 1990 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Skarszewy k. Starogardu Gdańskiego. Zainicjował lub też pomagał w prowadzeniu w parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zespołów muzycznych: „Quo Vadis”, „Genezaret” i „Cantate Deo”, scholi dziecięcej, kółka dramatycznego, Akcji Katolickiej, Ruchu Trzeźwości, 3 grup rodzinnych i pogłębiających wiarę, Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Organizując obozy dla dzieci niepełnosprawnych, pomógł w integracji tego środowiska, które póżniej – już jako stowarzyszenie - zaczęło prężnie działać. W jednej kadencji był członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej. Podczas swojej działalności w tej parafii propagował też różne formy aktywności sportowej w tym środowisku. Zorganizował kilkanaście meczów piłkarskich pomiędzy drużynami księży i przedstawicielami różnych zawodów.

Po przejściu (w 1997 roku) do parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi również inicjował powstanie różnych grup przyparafialnych: Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespoły młodzieżowe „Emaus” i „Totus Tuus”, schola dziecięca, Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi. Wspierał powstanie Hospicjum im św. Małgorzaty (w 2009 roku otrzymał tytuł honorowego członka tego stowarzyszenia) i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Był dekanalnym duszpasterzem harcerzy. W 1998 roku otrzymał nominację od ks. biskupa diecezjalnego na diecezjalnego duszpasterza sportowców. W 1999 roku założył w Tucholi, pierwszy w diecezji pelplińskiej, Parafialny Klub Sportowy „UNITAS”. W oparciu o sportową bazę tucholskich szkół i miejscowego OSiR-u, a także dzięki zaangażowaniu wielu pasjonatów sportowych, co roku odbywały się w Tucholi Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w piłce nożnej, w tenisie stołowym, biegach przełajowych, Diecezjalne Igrzyska Szkół Specjalnych, mistrzostwa diecezji – a nawet Polski – członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (w piłkę nożną i w siatkówkę). Dziewczęta z PKS „UNITAS” osiągają wiele sukcesów, m.in. kilka złotych medali w siatkówkę, na Międzynarodowej PARAFIADZIE Dzieci i Młodzieży w Warszawie - aktualnie grają też w III lidze siatkówki (w rozgrywkach państwowych).

Działalność duszpasterską i społeczną ks. Andrzej Taliński kontynuował jako proboszcz w parafii Kamionka (od października 2002 roku do stycznia 2014 roku), będąc założycielem lub opiekunem wielu organizacji przyparafialnych i inicjatorem wielu przedsięwzięć. Założył i prowadził m.in. Parafialny Zespół Caritas, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Bonum", zespoły muzyczne "Centenum", "Florenter", "Barka", "Promyczki Papieża". Działa w zarządach UKS "Gaudium" w Kamionce oraz lokalnego stowarzyszenia "Krąg" w Rychławie.Był też członkiem Zarządu, działającego w gminie Smętowo Graniczne, Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia. Wspierał katechetycznie i grą na gitarze zajęcia dla niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowem nad Wisłą i w Lalkowach.

Ponadto ks. Andrzej Taliński był członkiem Zarządu Diecezjalnego CARITAS w Pelplinie i dekanalnym duszpasterzem CARITAS oraz młodzieży i ministrantów. Jest też członkiem Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów.
W konkursie organizowanym przez gminę Smętowo Graniczne otrzymał tytuł "Osobowości Roku" (za rok 2007). W czerwcu 2011 roku, z rekomendacji władz gminnych ze Smętowa Granicznego, otrzymał z nadania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Brązowy Krzyż Zasługi.
Od lutego 2012 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce. W czerwcu 2012 roku otrzymał brązową honorową odznakę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oprócz funkcji diecezjalnego duszpasterza sportu otrzymał też nominację, ze strony Ludowych Zespołów Sportowych, na kapelana sportu wiejskiego w województwie pomorskim. Był też w-ce przewodniczącym Powiatowej Rady Sportu w Starogardzie Gdańskim oraz jest przewodniczącym Gminnej Rady Sportu w Smętowie Granicznym. Stara się też animować uprawianie sportu przez księży.
Był głównym organizatorem IX MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ, które w lutym 2013 roku odbyły się w diecezji pelplińskiej, w halach sportowych kociewskich miast Starogard Gdański, Tczew, Pelplin (z udziałem 17 reprezentacji diecezjalnych z całej Polski).Brał udział w wielu pieszych pielgrzymkach, mi.n. do sanktuarium jasnogórskiego w Częstochowie (33 razy - w tym jako przewodnik grup ze Starogardu Gdańskiego i Chojnic), a także organizował z Kamionki do Piaseczna (11 razy)Sukcesywnie uzupełniane ogłoszenia parafialne i opisy wydarzeń m.in. na internetowej stronie parafialnej, wskazują na bogatą działalność. Przez kilkanaście lat pracy udało się ks. proboszczowi, wspólnie z parafianami, wykonać wiele dzieł ekonomicznych, m.in.: otynkowanie zewnętrzne kościoła, pomalowanie kościoła w środku, położenie kostki polbrukowej na placu przykościelnym i na drodze do kostnicy, zakupienie nowych stacji Drogi Krzyżowej do kościoła, wymiana kinkietów w kościele, zbudowanie parafialnych boisk do piłki nożnej i siatkówki. Poszerzona została rada parafialna (z 5 osób - w dniu przybycia do parafii - do 24 osób, w tym 13 w radzie ekonomicznej i 11 w radzie duszpasterskiej). Podtrzymane zostały w działaniu grupy, które istniały wcześniej (ministranci, Żywy Różaniec, schola młodzieżowa „Amicitia”), a zostały także powołane do istnienia nowe wspólnoty: Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas w Rychławie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Poradnictwo Rodzinne, Akcja Katolicka (bez formalnego zgłoszenia, ale częste spotkania formacyjne i dyskusyjne dla dorosłych trwały przez ok. 2 lata), chór parafialny, zespół młodzieżowy „Centenum”, zespół dziecięco – młodzieżowy „Florenter”, zespół dziecięco – młodzieżowy „Promyczki Papieża” Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „BONUM”, dziewczęca służba liturgiczna. Założył Złotą Księgę Trzeźwości, w której zapisany jest m.in. ks. proboszcz, jak i część młodzieży z KSM. Grupa osób, wraz z ks. proboszczem, bierze w pieszej pielgrzymce do Częstochowy (przyjmowana jest też serdecznie na poczęstunek przechodząca przez Kamionkę grupa tczewska),a 60 osób uczestniczy corocznie w pieszej pielgrzymce do Piaseczna (z parafią Lalkowy, idącą wspólnie, jest tych osób jeszcze więcej osób – przewodnikiem jest ks. proboszcz).Co roku ogłaszany jest, w okresie bożonarodzeniowym, konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną. Przystrojone są światełkami wszystkie wioski, a najładniejsza posesja otrzymuje od ks. proboszcza nagrodę 100 zł. Kamionka też zdobyła I miejsce w konkursie gminnym. Na plebanii jest również zawsze wiele świątecznych akcentów.

Do dzieci, gromadzących się na Roratach, przychodzi św. Mikołaj ze słodkimi upominkami.Organizowane są spotkania wigilijne dla osób starszych, młodzieży i grup przyparafialnych.Prezentowane są przez różne grupy szkolne i młodzieżowe ciekawe przedstawienia, na różne okazje w ciągu całego roku, np. jasełka.Odbywają się corocznie dożynki parafialne, z festynem i bezalkoholową zabawą ludową na placu przykościelnym.Różne ośrodki niepełnosprawnych oraz szkoły z Kamionki i Rychławy biorą udział w festynach integracyjnych.W styczniu organizowany jest co roku Koncert Kolęd, a w lipcu Przegląd Piosenki Religijnej (oprócz miejscowych grup muzycznych przyjeżdżają też do parafii zespoły z innych miejscowości).Co roku organizowane są rekolekcje wielkopostne – biorą w nich udział dzieci ze szkół w Kamionce i w Rychławie oraz młodzież i dorośli z całej parafii (wśród prowadzących je w kolejnych latach byli m.in. w 2003 roku misjonarz pracujący wcześniej w Zambii ks. dr Romuald Szczodrowski wraz z czarnoskórym katechistą z Konga Jeanem Chrysostomem Mulangu,później ks. dr Stanisław Suwiński z WSD w Toruniu oraz klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie).

Nawiązując do tradycji z okresu międzywojennego, w parafii Kamionka, w październiku 2002 roku, zaistniał znowu oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.Dnia 30 października 2002 roku powstał też Parafialny Zespół CARITAS.W 2003 roku odbyła się po raz pierwszy, w okresie Wielkiego Postu, Droga Krzyżowa na trasie z kościoła w Kamionce do figury Chrystusa w Rychławie. W następnych latach, po powiększeniu parafii o kolejne miejscowości, taka Droga Krzyżowa odbywa się na trasie z Kamionki do Milewa.Corocznie młodzież z parafii ma okazję brać udział w Zjazdach Młodzieży: w Niedzielę Palmową w Kościerzynie (diecezjalna stacja Światowego Dnia Młodzieży)

oraz na początku czerwca w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich k. Gniezna.Ponadto dzieci komunijne mają też okazję pojechać na pielgrzymkę autokarową do Lichenia.Jesienią 2003 roku powstał w parafii młodzieżowy zespół wokalno - instrumentalny "CENTENUM".

Przygotowując się do peregrynacji diecezjalnego obrazu Jezusa Miłosiernego (czas odwiedzin parafii wyznaczony był w roku 2004) już przez cały rok mniejszy obraz parafialny nawiedzał poszczególne rodziny, wszyscy nauczyli się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego (m.in. ks. proboszcz odmówił ją w każdym domu podczas kolędy), między niedzielnymi Mszami były zawsze wystawienia Najświętszego Sakramentu. W maju 2003 roku rozegrano pierwsze mecze piłkarskie pomiędzy drużynami księży oraz strażaków - w późniejszych latach często one się odbywały (przeważnie wygrywała drużyna księży z diecezji pelplińskiej, której kapitanem jest ks. proboszcz Andrzej Taliński, diecezjalny duszpasterz sportowców). W działaniach sportowych wiele osób korzysta też z systematycznych treningów w piłkę nożną i siatkówkę, organizowane są turnieje z udziałem wielu drużyn w te dyscypliny sportowe, a także Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w biegach przełajowych (ks. proboszcz często pełni rolę organizatora, trenera i sędziego). Organizowane są działania dobroczynne (comiesięczne zbiórki na dożywianie dzieci w szkołach lub zakup artykułów szkolnych, akcja szczepienia przeciw grypie, tzw. „Biała Niedziela” z udziałem lekarzy z Tucholi, zbiórki i rozdzielanie darów spożywczych i odzieżowych). Ks. proboszcz, który sam oddał ponad 18 l krwi, zorganizował przy szkole w Rychławie akcję krwiodawstwa - w tym celu przyjechał specjalny ambulans z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Wielu parafian podzieliło się krwią - swoim "darem życia" z chorymi ludźmi.

Od czasów powstania parafii należały do niej miejscowości: Kamionka, Rychława, Rudawki, Osiny, Głodowo, Gajewo Zabudownia.

Dojrzewała też myśl, aby ze względu na bliższe oddalenie od kościoła w Kamionce, dołączyć do tej wspólnoty wiernych kolejne miejscowości, należące wcześniej do parafii Nowe. Dekretem biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi takie zmiany zaistniały w lutym 2004 roku.W wyniku powiększenia parafii o miejscowości Twarda Góra, Milewo i częściowo Milewko liczba parafian zwiększyła się z 900 na 1350 osób. Dołączyło wówczas do parafii w Kamionce 126 rodzin. W związku z powiększeniem się parafii zaistniała konieczność odprawiania w kościele, w każdą niedzielę, 3 Mszy Św., aby wszyscy wierni zmieścili się w kościele i mogli też skorzystać z miejsc siedzących. Do dotychczasowych radnych parafialnych dołączyli Józef Pastuszka i Kazimierz Guss (później też Bogusław Welk) z Twardej Góry oraz Czesław Chabowski z Milewa. Nowi parafianie szybko zintegrowali się z całością, w pełni uczestnicząc w działaniach duszpasterskich i w trosce ekonomicznej o utrzymanie kościoła.

W dniach od 12 do 16 maja 2004 odbyły się rekolekcje parafialne przygotowujące wszystkich do Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Prowadził je ks. Leszek Lewandowski, pochodzący jak ks. proboszcz, z Nowego Miasta Lubawskiego. Obraz ten nawiedzał na całą dobę kolejne parafie diecezji pelplińskiej. Obraz przybył do parafii 15 maja. Został uroczyście przywitany przy figurze w Rudawkach i w procesji zaprowadzony do kościoła. Adoracja parafian trwała całą dobę. Do następnej parafii Płochocin odprowadziła obraz kolumna 54 samochodów.


Dnia 20 maja grupa młodzieży otrzymała sakrament bierzmowania z rąk biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi.


Ciekawą formą popularyzacji duszpasterskiej Kamionki jest wyprodukowywanie na kolejne święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy pocztówek ze zdjęciem kościoła, a także kalendarzy (również ze zdjęciem kościoła). Często trafiają one do byłych mieszkańców parafii, mieszkających obecnie w różnych zakątkach Polski lub świata.Dnia 2 kwietnia 2005 roku wielki smutek ogarnął mieszkańców świata. Zmarł papież Jan Paweł II, najwybitniejszy z Polaków. Parafianie z Kamionki trwali na modlitwie – najpierw o zdrowie dla papieża, a po informacji o śmierci, do czasu pogrzebu, na codziennej modlitwie różańcowej o nagrodę świętości w niebie. Wielkie tłumy przychodziły wtedy do kościoła. Zaistniała szczególna więź w narodzie polskim, jak i w całej wspólnocie parafialnej. W dniu pogrzebu papieża kościół wypełnił się po brzegi. Uczniowie i mieszkańcy z Rychławy przybyli do kościoła pielgrzymką pieszą. Wszyscy trwali we wielkiej jedności modlitewnej o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.Ciekawe wydarzenie odbyło się w parafii 19 czerwca 2005 roku. Została ukończona, realizowana szczególnie dzięki wysiłkowi Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „BONUM”, budowa dużego boiska piłkarskiego im. papieża Jana Pawła II. Na uroczyste otwarcie przybył z Warszawy do Kamionki m.in. selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Rozegrane zostały m.in. mecze piłkarskie pomiędzy ligowymi drużynami Wisły Nowe oraz Pogoni Smętowo, a także pomiędzy drużynami Księży i Strażaków. Boisko to służy młodym adeptom piłkarstwa, którzy mogą zdrowo i twórczo rozwijać się.

W grudniu 2005 roku powstał chór parafialny, z inicjatywy pań Marii Koniarskiej i Marii Bieńkowskiej. Debiut na Pasterce wypadł optymistycznie. Kolejna grupa wiernych znalazła sposób, aby przy parafii rozwijać różne swoje talenty.W marcu 2006 roku powstał dziecięco - młodzieżowy zespół wokalny "FLORENTER".

Wiosną 2006 roku zaistniała też dziewczęca grupa liturgiczna. Ubrane w niebieskie alby i białe kołnierze dziewczęta ze szkoły podstawowej czytają podczas Mszy Św. fragmenty Pisma Św. Opiekują się tą grupą panie katechetki Jolanta Kaszubowska i Gabriela Szczygieł.Dnia 17 marca 2006 roku odbywała się w naszej parafii wizytacja kanoniczna ks. biskupa sufragana Piotra Krupy. W jej trakcie udzielił sakramentu bierzmowania 49 osobom).


W 2007 roku gościliśmy w naszej parafii ks. biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę, który poświęcił nowy dzwon w kościele, a także sztandar szkoły w Rychławie, która otrzymała imię papieża Jana Pawła II.W roku 2008 została uruchomiona internetowa strona parafii, na której umieszczonych zostało wiele aktualnych i historycznych spraw z życia wspólnoty parafialnej. Wszystkie grupy parafialne aktywnie włączały się w tworzenie życia duszpasterskiego, przedstawiając szeroką ofertę dla lokalnej społeczności, uczestnicząc też w działaniach dekanalnych i diecezjalnych. Ponadto podtrzymane też zostały stałe formy życia wspólnoty parafialnej (w innych linkach szczegółowe omówienie tych działań): przeżycie rekolekcji wielkopostnych, organizacja Koncertu Kolęd i Przeglądu Piosenki Religijnej, comiesięczne zbiórki charytatywne na dożywianie dzieci w szkołach, zorganizowanie i udział w pielgrzymkach do Piaseczna i Częstochowy, w ramach działań ekonomicznych położenie kostki polbrukowej od drzwi kościoła do kostnicy, organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych i innych zawodów sportowych, organizacja dożynek parafialnych i innych festynów rekreacyjnych. Wielki sztab ludzi wspierał duszpasterza w bieżącej działalności parafialnej.

Rok 2009 rozpoczął się w nastroju kolędowym: ks. proboszcz odbywał tradycyjną kolędę w poszczególnych rejonach, szkoła w Kamionce zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Kolęd,dzieci ze szkoły w Rychławie przedstawiły w kościele jasełka,do parafii (dnia 12 stycznia) przybył biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga na kolędę z księżmi dekanatu nowskiegopo raz siódmy został zorganizowany Parafialny Koncert Kolęd,podsumowano konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną posesji (wygrali pp. Pasterscy z Kamionki).Młodzież z zespołów muzycznych CENTENUM i FLORENTER oraz ministranci przebywali, w dniach 19 – 21 lutego, w Ośrodku Wypoczynkowo – Rekolekcyjnym prowadzonym przez Siostry Elżbietanki w Jastarni, na półwyspie helskim. Grupą opiekowały się panie Gabriela Szczygieł i Bogusława Stalica oraz ks. proboszcz Andrzej Taliński. Parafianie z Kamionki korzystali z gościnności siostry Leoncji Wilgorskiej (kierowniczki tego Ośrodka, pochodzącej z Przyn).

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia odbyły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Dzieci ze szkół z Kamionki i Rychławy gromadziły się w kościele na spotkaniach przedpołudniowych, a młodzież i dorośli wieczorem. Nauki prowadził ks. proboszcz Andrzej Taliński, przy wielkiej pomocy pań katechetek oraz zespołu parafialnego FLORENTER.W uroczysty sposób parafia przeżywała IV rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Dnia 2 kwietnia, we Wiejskim Domu Kultury w Rychławie została odprawiona uroczysta Msza Św. przez ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego. Wszystkich przybyłych przywitała p. Maria Koniarska – dyrektor szkoły papieskiej z Rychławy. Liturgię uświetnił występ chóru parafialnego. Brały udział poczty sztandarowe ze szkoły i z OSP w Rychławie, a także bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście. Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac przed szkołę. Przed papieską tablicą pamiątkową i obrazem Jana Pawła II złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze nagrobne. Recytowane były wiersze papieskie i wysłuchano utworów muzycznych z pielgrzymek papieża do ojczyzny. O godz. 21.37, w godzinę śmierci papieża, ks. proboszcz odmówił X różańca za papieża.

W parafii Kamionka droga krzyżowa w plenerze po raz pierwszy została zorganizowana w 2003 roku (na trasie z kościoła do figury przydrożnej w Rychławie). Po powiększeniu parafii o kolejne miejscowości, już od roku 2004, takie nabożeństwo odbywa się na trasie z kościoła do kaplicy przydrożnej w Milewie. Co roku uczestniczy w tym nabożeństwie 150 – 200 osób. Nabożeństwu przewodniczy ks. proboszcz Andrzej Taliński, śpiew prowadzą panie z chóru parafialnego, a ministranci idą na czele procesji i troszczą się o bezpieczny przemarsz. Taka szczególna droga krzyżowa została przeżyta przez parafian również 3 kwietnia 2009 roku.

Poprzez przeżywanie Triduum Paschalnego parafianie mogli głębiej przygotować się na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie już, wartę przy grobie pańskim pełnili strażacy z Kamionki i Rychławy oraz ministranci i służba liturgiczna. Autorką pięknego Grobu była p. katechetka Jolanta Kaszubowska.W sobotę, 25 kwietnia 2009 roku, przybyło do parafii Kamionka blisko 200 młodych sportowców, aby uczestniczyć w Mistrzostwach Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych, organizowanych przez Parafialny Klub "BONUM". Reprezentowali oni 11 parafii: Nowe nad Wisłą, Smętowo Graniczne, Lalkowy, Barłożno, Kościelna Jania, Skórcz, Piaseczno, Gniew, Mątawy, Dąbrówka oraz Kamionka. Poprzez udział we Mszy Św. i rywalizację sportową zawodnicy mieli okazję wykazać się swoją troską o rozwój duchowy i sprawnościami fizycznymi.Dnia 10 maja 2009 roku 18 dzieci z klas II przeżyło radosną uroczystość I Komunii Świętej - udzielił jej ks. proboszcz Andrzej Taliński w asyście o. misjonarza).Największym wydarzeniem religijnym w parafii Kamionka w 2009 roku były Misje Święte. Te specjalne rekolekcje dla wszystkich stanów i pokoleń z parafii przeprowadzane są co 10 lat (poprzednie odbyły się w Kamionce w 1999 roku). W dniach od 9 do 16 maja prowadził te rekolekcje ks. Eugeniusz Leśniak, ze Zgromadzenia Pallotynów. Hasłem Misji były słowa papieża Jana Pawła II „Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja”.Dnia 16 maja 2009 roku parafia w Kamionce przeżywała coroczny odpust ku czci swojego patrona św. Andrzeja Boboli. Sumie odpustowej przewodniczył biskup diecezjalny pelpliński Jan Bernard Szlaga. Podczas uroczystości ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania 50 młodym ludziom z roczników urodzonych w latach 1991 – 1993.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) stwarza zawsze okazję do szczególnej manifestacji wiary. 11 czerwca 2009 roku tradycyjne ołtarze zostały usytuowane przy posesjach pp. Kropisz i Kreja w Kamionce oraz Judzińskich i Reimus w Kiwitkowie. Procesja miała uroczystą oprawę: strażacy i członkinie Żywego Różańca nieśli sztandary i baldachim, dzieci sypały kwiatki i niosły duży różaniec, asystę pełnili ministranci i dziewczęta ze służby liturgicznej oraz szafarz Komunii Św., śpiew prowadzili organista i członkowie chóru. Licznie zebrani parafianie w skupieniu wędrowali podczas procesji.W piątek, 12 czerwca 2009 roku, wyruszyli autokarem z Kamionki uczestnicy pielgrzymki do Lichenia. Do udziału w niej szczególnie zostały zaproszone dzieci z klas II, które miesiąc wcześniej przyjęły I Komunię Św. Wędrówce przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Taliński.W niedzielę 26 lipca 2009 roku w kościele w Kamionce odbył się IV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ IM. JOANNY BIEŃKOWSKIEJ (zmarłej tragicznie młodej i zasłużonej dla parafii organistki oraz nauczycielki wychowania muzycznego ze szkoły w Rychławie). Wzięły w nim udział następujące grupy muzyczne: chór kameralny z Nowego, schola „Emmanuel” z parafii Lalkowy, chór parafialny z Kamionki, zespół „Nuta w Nutę” ze Smętowa oraz grupa „Kuzynostwo śp. Asi”.Przełom lipca i sierpnia, to czas wymarszu uczestników pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Parafia w Kamionce, w dniu 31 lipca, wita u siebie pątników zdążających z Tczewa na Jasną Górę. W tym roku przybyło 110 pątników. Zostali serdecznie ugoszczeni w remizie i w plebanii.
Ks. proboszcz Andrzej Taliński już po raz 29 wyruszył również pielgrzymką do Częstochowy. Maszerował w grupie ze Starogardu Gdańskiego, a wraz z nim parafianie Daria Grochowska, Sławomir Głąb, Wojciech Głąb.W sobotę, 22 sierpnia 2009 roku, odbyły się w Kamionce parafialne dożynki. W ten sposób wspólnota parafialna pragnie uczcić ciężką pracę rolników, którzy przez cały rok wkładają wiele wysiłku w pracę na roli, aby dla nikogo nie zabrakło chleba. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła Msza Św., Sołtysi z Kamionki i Rychławy przynieśli dożynkowe bochny chleba, a delegacje rolników wieńce żniwne. Po Mszy Św. rozpoczął się na placu przykościelnym FESTYN LUDOWY. W części kulturalnej wystąpili: zespół „Florenter” z Kamionki, grupa taneczna „Kamyczek” z SP Kamionka, zespół folklorystyczny „Rychławiaki”, grupa taneczna „Respekt” z Kamionki, zespół „Centenum” z Kamionki, zespół „Kanaan” ze Skarszew.
W części sportowo – rekreacyjnej odbyły się: Turniej Sołectw, mecz siatkarski mężczyzn Kamionka – Rychława, mecz siatkarski kobiet Mężatki – Panny, zawody strażackie pomiędzy OSP Kamionka i OSP Rychława. Impreza zakończyła się zabawą ludową.
Podczas Dożynek zorganizowano też loterię fantową, a dzieci mogły korzystać z dmuchanych zamków i pojeździć konno. Różne smakołyki serwowały panie z Caritasu i chóru parafialnego, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Św. Brata Alberta ze Smętowa. Dochód ze wszystkich działań został przeznaczony na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z biednych rodzin.Już po raz siódmy, w dniach 12 i 13 września 2009 roku, wyruszyła z parafii Kamionka piesza pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Piasecznie. Po drodze dołączyli również parafianie z Lalków. W sumie, w obie strony, maszerowało w grupie 90 osób.

W dniach 7 i 8 października 2009 roku odbyła się pielgrzymka szkół im. papieża Jana Pawła II do Częstochowy. Jednym autokarem pojechali na tę pielgrzymkę uczniowie szkół papieskich ze Skarszew, z Wielkiego Komorska, z Korytowa oraz z Rychławy W pierwszym dniu wędrówki pielgrzymi odwiedzili też sanktuarium maryjne w Gidlach k. Radomska.Dnia 11 października organizowany był w całej Polsce DZIEŃ PAPIESKI. W kościele specjalny montaż słowno – muzyczny pt.: „Szczęśliwy jestem – wy też bądźcie” zaprezentowały dzieci z klasy V, ze Szkoły Podstawowej w Kamionce (pod opieką p. katechetki Jolanty Kaszubowskiej). W rocznicę wyboru papieża, 16 października, uczniowie ze szkoły papieskiej w Rychławie (pod opieką p. katechetki Anny Karcz) przedstawili montaż pt. „Kawiarniane wspomnienia”.

W sobotę, 7 listopada 2009 roku, zorganizowany został w remizie w Kamionce Międzygminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Organizatorami tego ciekawego wydarzenia kulturalnego była parafia w Kamionce. W części poetyckiej wystąpiło 37 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i dorosłych. Natomiast w części muzycznej wystąpił 12 solistów i grup muzycznych. Reprezentowane były następujące miejscowości lub szkoły: Smętowo Graniczne, Kamionka, Rychława, Kopytkowo, Nowe, Pelplin.

Dnia 11 listopada 2009 roku, w 91. rocznicę odzyskania niepodległości, miały miejsce w Kamionce ważne wydarzenia. Mszę Świętą w intencji zmarłych Polaków walczących o odzyskanie niepodległości oraz o błogosławieństwo Boże dla ojczyzny odprawili w kościele w Kamionce księża proboszczowie ks. Andrzej Taliński z Kamionki i ks. Zdzisław Osiński ze Smętowa Granicznego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, delegacje szkół i różnych instytucji oraz licznie zebrani mieszkańcy. Po Mszy Św. wszyscy udali się do remizy w Kamionce, gdzie odbyła się Akademia Patriotyczna.W kolejnych latach liczba parafian (precyzowana podczas corocznych odwiedzin kolędowych) przedstawiała się następująco: w 2002 roku (903 osoby), w 2003 (891), w 2004 (po powiększeniu parafii - 1360), w 2005 (1350), w 2006 (1348), w 2007 (1310), w 2008 (1304), w 2009 (1269), w 2010 (1265), w 2011 (1272).

W parafii mieszka tylko 1 ewangelik (żyjący w związku małżeńskim z katoliczką), a pozostali to katolicy.

Podczas wizyt kolędowych w kolejnych latach odwiedzono następującą ilość rodzin (w nawiasie liczba rodzin, w których kolęda z różnych przyczyn się nie odbyła): 2003 – 248 rodzin (brak wstępu kolędowego u 7 rodzin), 2004 – 248 (10), 2005 – 385 (14), 2006 – 389 (17), 2007 – 388 (27), 2008 – 394 (22), 2009 - 389 (27), 2010 - 389 (27), 2011 - 389 (29).

Podobnie, jak w wielu innych środowiskach, spora liczba osób stale lub czasowo przebywa za granicą, troszcząc się o godne swoich rodzin. W ostatnich latach liczba takich osób wyniosła: 2007 (95), 2008 (78), 2009 (70), 2010 (56), 2011 (58). Wiele też osób codziennie dojeżdża do pracy do większych ośrodków – nawet do Gdańska lub Bydgoszczy, pokonując codziennie w jedną stronę po ok. 100 km.

Frekwencja na Mszach niedzielnych w kolejnych latach (sprawdzana podobnie jak w całej Polsce w niedzielę – w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)) wyniosła: w 2002 (48%), w 2003 (50%), w 2004 (po powiększeniu parafii i objęciu statystyką osób, które wcześniej z dołączonych rejonów przychodziły do kościoła i zawyżały frekwencję - 31%), w 2005 (37%), w 2006 (35%), w 2007 (33%), w 2008 (30%), w 2009 (30%), w 2010 (35%).

Ważnym kryterium pobożności parafian jest liczba rozdzielonych w ciągu roku Komunii Św. W poszczególnych latach kształtowała się ona następująco: w 2003 (13 tysięcy), w 2004 (16 tysięcy), w 2005 (19 tysięcy), w 2006 (19 tysięcy), w 2007 (18 tysięcy), w 2008 (20 tysięcy), w 2009 (21 tysięcy), 2010 (18 tysięcy).


Źródła:
- Akta Parafialne w Nowem.
- Akta Parafialne w Kamionce.
- "Dziennik Kociewski” (z „Dziennika Bałtyckiego”), 18 wrzesień 1998.
- Karcz Anna „Duszpasterstwo w parafii pw. św. Mateusza Ewangelisty i Apostoła w Nowem w latach 1945 – 2004” (praca magisterska, UKSW Warszawa 2007).
- Kronika parafii Kamionka (prowadzona od 1958 roku - natomiast od 1979 roku pisana przez Janinę Kurek, a od 1998 roku przez Mirosławę Weiss).
- Ks. Mross Henryk „Parafia św. Mateusza w Nowem. Zarys monograficzny”. Pelplin 1962.


Dodane przez parafia dnia lipiec 19 2008 08:55:04 13098 Czytań · Drukuj
PISANO O NAS
A ksiądz Maradona na gitarze gra...
Budują A-1
Całym sercem dla Boga
CHLEB PODZIELONY - Dożynki Gminno-Parafialne- Kamionka 2011
Dożynki Parafialne w Kamionce
Festyn Rodzinny na Sportowo
Historia jednego boiska
Jerzy Engel gościł u naszych sąsiadów - Mają swoje boisko
Kamionka - historia w pigułce
Kiedy pielgrzymi z Kamionki do Maryi wędrują...
Kościoły w gminie Smętowo i Kościoły Kociewia
Kościół św. Andrzeja Boboli w Kamionce
Ksiądz Maradona
Ks. Maradona - człowiek nietuzinkowy
Ludzie Sportu –wywiad z Maradoną, księdzem Andrzejem Talińskim z Kamionki.
Maradona z Kamionki
Młodzi sportowcy balowali w Smętowie
O Kamionce, muzykowaniu i księdzu, co go Maradona zwą...
Parafialne bieganie na przełaj
Parafia Kamionka. O Proboszczu mówią "ksiądz Maradona"
Parafia św. Mateusza w Nowem. KRONIKA
Parafia w Kamionce – młoda stażem i duchem
Rodzinnie i sportowo zrobiło się w Kamionce
Rozbiegana diecezja
Szkoła w Kamionce - historia i teraźniejszość
Świątynia bez kapłana
W jedności siła!
W niewoli własnej aktywności
W tej parafii lubią sport i muzykę
Woziwoda... czyli o o tym, jak połaczyć naukę z przyjemnością
Zaczęło się od sikawki
Z boku autostrady wszystko gorzej wygląda. Polska dwóch prędkości
Życie duchowe Kamionki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.