+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
HISTORIA PARAFII
Parafia jest podstawowym środowiskiem życia religijnego. W tej szczególnej wspólnocie człowiek wzrasta, kształtuje swoją osobowość, poznaje zasady wiary i życia moralnego, uczy się właściwych relacji z bliźnimi i troski o dobro wspólne. Bogata historia wielu wspólnot parafialnych jest wielkim skarbcem, z którego mogą czerpać kolejne pokolenia. Z wiary i praktyk ojców wypływają bowiem konkretne wskazówki, w jaki sposób organizować życie parafialne, jak ożywiać aktywne zaangażowanie się wszystkich w dzieła dobroczynne i religijne, jak troszczyć się o świątynie i inne obiekty kultu, jak unikać różnorakich zagrożeń niszczących jedność wspólnotową

Parafia Kamionka jest bardzo młodą wspólnotą wiernych. Erygowana została przez biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę 12 maja 1992 roku. Wcześniej jednak toczyło się także życie liturgiczne, dzięki istnieniu kaplicy filialnej, do której przyjeżdżali duszpasterze z Nowego nad Wisłą oraz przez lata istnienia Ośrodka Duszpasterskiego z rezydującymi w Kamionce kapłanami – rektorami.

Sporo informacji dotyczących historii parafii zawartych jest także w innych miejscach (linkach) tej strony internetowej (np. o kościele, kaplicach, praktykach religijnych, organizacjach działających przy parafii, miejscowościach). Kolejni bowiem duszpasterze poświęcali czas swojej posługi w Kamionce sprawom duchowym i materialnym wśród wiernych. Trzeba więc wczytać się w treści przedstawione w wielu miejscach, aby mieć kompleksową wizję bogatego życia duszpasterskiego w Kamionce. Kolejne wydarzenia opisywane są metodą chronologiczną – może to pomóc czytelnikom w śledzeniu następujących po sobie działań parafialnych i zasług poszczególnych duchownych oraz wiernych w tworzeniu życia parafialnego w Kamionce. Wśród informacji o duchowieństwie jest także część informacji o kapłanach z Nowego nad Wisłą (proboszczach i wikariuszach). Oni to bowiem nadzorowali i wspierali przez wiele lat życie duchowe w Kamionce oraz okolicznych miejscowościach, głosząc Słowo Boże, udzielając sakramentów i podejmując administracyjne decyzje. Wszyscy parafianie mają też świadomość, że oni także tworzą historię – dlatego opisywane są aktualne wydarzenia, które później będą podstawą oceny historycznej. Cennym źródłem w przyszłości powinny być publikowane co tydzień ogłoszenia duszpasterskie, w których zawierane są bieżące informacje z życia duszpasterskiego i społecznego środowiska. Opisywane wydarzenia poparte są wieloma zdjęciami. Stanowią one ważny dokument historyczny, ukazujący też bezpośrednio bohaterów wielu działań.

Pisanie historii jest sprawą ciągle otwartą. Przedstawiane treści oparte są na dokumentach parafialnych, pracach naukowych i publicystycznych, artykułach z czasopism i relacjach żywych osób (świadków wydarzeń). Najcenniejszym źródłem jest KRONIKA PARAFIALNA – prowadzona od 1958 roku przez Marię Rozalską, od roku 1979 przez Janinę Kurek, a od 1998 roku przez Mirosławę Weiss. Niestety, nie zachowały się niektóre ważne źródła historyczne z minionych lat (np. ogłoszenia parafialne i różne dokumenty sprzed 2002 roku, kiedy to rozpoczęto robić systematyczną kwerendę), które byłyby bardzo pomocne w opisywaniu wydarzeń minionych. Celem precyzowania i prezentacji tych danych jest usystematyzowanie historii parafii w Kamionce, póki jeszcze ma niewiele lat i żyją osoby będące uczestnikami (świadkami) tych wydarzeń. A jeśli w przyszłości powstanie, m.in. z zawartych na tej stronie parafialnej danych, jakieś opracowanie popularno – naukowe, to z pewnością ucieszy to redaktorów tej strony, którymi są panie Urszula Drost, Monika Kilijańska (z domu Drost) oraz ks. proboszcz Andrzej Taliński. Bogatymi zbiorami dokumentów i radą służy także pan Stefan Kraskowski.

Najwcześniejsza działalność duszpasterska w Kamionce została opisana w linku „KAPLICE”, (w którym jest napisane o Kaplicy Św. Andrzeja Boboli - aktywności też kapłanów nowskich i rektorów Ośrodka Duszpasterskiego). Wielkie zaangażowanie kolejnych proboszczów i wiernych opisuje też link „KOŚCIÓŁ”, zbudowanie bowiem swojego kościoła jest wiekopomnym wydarzeniem historycznym - zaprezentowane są tu szczególnie działania inwestycyjne i gospodarcze, które są znakiem wielkiej żywotności wspólnoty parafialnej. Natomiast w tym miejscu zostaną zawarte informacje dotyczące wydarzeń związanych z działalnością duszpasterską kolejnych księży pracujących w Kamionce (z uwzględnieniem też księży nowskich).

KAPŁANI Z NOWEGO NAD WISŁĄ

REKTORZY OŚRODKA DUSZPASTERSKIEGO

PROBOSZCZOWIE Z KAMIONKIŹródła:
- Akta Parafialne w Kamionce.
- Akta Parafialne w Nowem.
- „Dziennik Kociewski” (z „Dziennika Bałtyckiego”), 18 wrzesień 1998.
- Grunt Stanisław ks. "Aby było bliżej do kościoła. Nowe parafie pokłosiem posługi pasterskiej bpa Jana Bernarda Szlagi". Pelplin 2013.
- Karcz Anna „Duszpasterstwo w parafii pw. św. Mateusza Ewangelisty i Apostoła w Nowem w latach 1945 – 2004” (praca magisterska, UKSW Warszawa 2007).
- Kościół pelpliński na swoje XV-lecie 1992 – 2007. Pelplin 2008.
- Kronika parafii Kamionka (prowadzona: od 1958 roku przez Marię Rozalską, od 1979 roku przez Janinę Kurek, a od 1998 roku przez Mirosławę Weiss).
- Kronika szkoły w Kamionce (prowadzona od 1945 roku przez Marię Rozalską).
- Ks. Decowski Sławomir „Przeszedł dobrze czyniąc – ks. Henryk Mross”. Pelplin 2001.
- Ks. Mross Henryk „Parafia św. Mateusza w Nowem. Zarys monograficzny”. Pelplin 1962.
- Milewski Józef, Mykaj Alfons "Nowe nad Wisłą 1266 - 1966". Gdańsk 1966;
- Przywuska Aniela "Kociewska gmina Smętowo Graniczne. Dzieje do roku 2005". Starogard Gdański 2008.
- Śliwa Marek „Parafia Kamionka”. Nowe 2008.

Dodane przez parafia_ dnia March 01 2008 14:02:18 14449 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.