+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Chór parafialny
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Klub Sportowy BONUM
Kościół
KSM
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Schola PROMYKI-AMICITIA
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Zespół BARKA
Zespół CENTENUM
Zespół FLORENTER
Zespół PROMYCZKI PAPIEŻA
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
GŁOS PARAFII
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Biblioteka, KGW- ONG
Klub Sportowy GAUDIUM
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Przedszkole
Szkoły
WDK - RYCHŁAWIAKI
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.pelplin.diecezja.org
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BONUM” Z KAMIONKI
Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku, papież Jan Paweł II spotkał się w Elblągu z grupą sportowców. Powiedział tam m.in.: „Pozdrawiam w szczególny sposób sportowców i działaczy sportowych, zarówno dawnych, jak obecnych. Cieszę się, że powstaje coraz więcej parafialnych klubów sportowych, które gromadzą dzieci i młodzież. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi, zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie”.
W nawiązaniu do tych słów, zaczęły się pojawiać - w różnych parafiach diecezji pelplińskiej - kluby sportowe, pragnące zintegrować środowiska sportowe i nadać tym specyficznym działaniom ludzkim także chrześcijański wymiar. Pierwszy PKS, o nazwie „UNITAS”, powstał w 1999 roku, przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi (założył go ówczesny wikariusz tucholski, obecny proboszcz w Kamionce - ks. Andrzej Taliński). Do dzisiaj obejmuje sportowymi działaniami grupę kilkuset dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego. Organizuje także wiele imprez o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim. Podobne działania odbywają się w Klubach kolejno powstających: „FARA” (przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie), „BARKA” (przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach), „COR CORDIUM” (przy parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim), „BONUM” (przy parafii w Kamionce), „ARKA” (przy parafii w Mątawach), "PIAST" (przy parafii w Piasecznie). Kolejnych kilka parafii jest w trakcie zakładania podobnych wspólnot. Duszpasterstwem sportowców w diecezji pelplińskiej zajmuje się również Salezjańska Organizacja Sportowa. Prężnie rozwijają się ośrodki tej wspólnoty przy parafiach w Debrznie, w Chojnicach, w Brusach i w Konarzynach. Specyfika tej wspólnoty nawiązuje do charyzmatu założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego – św. Jana Bosco, który stworzył wiele ośrodków pomagających młodym ludziom w twórczym rozwoju.
Specyfika posługi:
W związku z tym, że sport jest jedną z popularnych form spędzania czasu przez sporą rzeszę ludzi (szczególnie przez młodzież), warto również tę dziedzinę życia objąć troską duszpasterską. Wiele osób dorosłych, poprzez organizowanie systematycznych treningów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, pomaga dzieciom i młodzieży w zdrowy, trzeźwy i twórczy sposób spędzać czas. Członkowie PKS-ów zobowiązują się do stałej troski o rozwój swojej osobowości. Hartując i rozwijając swoją tężyznę fizyczną, pragną też zwrócić uwagę na wartości duchowe, decydujące o jakości człowieka: życie zgodnie z Bożymi zasadami, szacunek i życzliwość okazywane innym ludziom, uczciwa rywalizacja sportowa, gotowość świadczenia pomocy słabszym
i potrzebującym.

Pierwsze spotkanie organizacyjne PUKS "BONUM" odbyło się 29 stycznia 2003 roku, w plebani parafii Kamionka – grupa inicjatywna przybyła na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego, diecezjalnego duszpasterza sportowców. Wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nastąpił w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim 10 marca tegoż roku.

W składzie Zarządu I-szej kadencji znaleźli się:
- prezes – ks. proboszcz Andrzej Taliński
- v-ce prezes – Monika Główczewska (po ślubie Apostołowicz)
- sekretarz – Piotr Kwiatkowski
- skarbnik – Szymon Apostołowicz
- członkowie – Patryk Jabłonka, Henryk Motykowski, Krzysztof Targowski.

W kadencji 2006 – 2008 funkcje w Zarządzie piastują:
- prezes - ks. proboszcz Andrzej Taliński
- v-ce prezes - Sławomir Głąb
- sekretarz - Anna Karcz
- skarbnik - Szymon Apostołowicz
- członkowie: Urszula Drost, Jolanta Kaszubowska, Daniel Bieńkowski

W kadencji 2009 - 2011 w składzie Zarządu znaleźli się:
- prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński
- v-ce prezes Bogusław Welk
- sekretarz Jolanta Kaszubowska
- skarbnik Szymon Apostołowicz
- członkowie: Urszula Drost, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka

W kolejnej kadencji Zarządu 2011 - 2013 funkcje piastują:
- prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński
- v-ce prezes Urszula Drost
- sekretarz Jolanta Kaszubowska
- skarbnik Szymon Apostołowicz
- członkowie: Henryk Motykowski, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka

W komisji rewizyjnej znaleźli się:
- przewodniczący Daniel Bieńkowski
- członkowie: Bogusława Stalica i Bogusław Welk

W kadencji Zarządu 2013 - 2015 funkcje piastują:
- prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński
- v-ce prezes Urszula Drost
- sekretarz Jolanta Kaszubowska
- skarbnik Szymon Apostołowicz
- członkowie: Sławomir Głąb, Ariel Braun, Sebastian Chyła

W komisji rewizyjnej znaleźli się:
- przewodnicząca Klaudia Buklewska
- członkowie: Małgorzata Chyła, Wojciech Głąb


Podstawowym celem działalności Klubowej było usportowienie lokalnego środowiska. Z każdym rokiem coraz więcej osób uczestniczyło i angażowało się w organizowanie zajęć sportowych, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Zaczęto też czynić starania o powiększenie bazy sportowej na terenie wsi, należących do parafii Kamionka.

W roku 2003 zostały zorganizowane m.in. mistrzostwa parafii w tenisie stołowym, mecze drużyn strażackich z księżmi, festyny integracyjne z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi szkolnymi,turnieje piłkarskie dla drużyn wiejskich, turniej w siatkówkę. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu zostało zbudowane boisko do siatkówki na placu przykościelnym.W tym to roku działalność Klubu wspierała parafia w Kamionce, ofiarowując różne nagrody i sprzęt sportowy pomocny w zawodach.

W roku 2004 działania miały już szerszy zakres. Członkowie Klubu uczestniczyli lub organizowali większą ilość przedsięwzięć. Z pomocą w działaniach spieszyli także miejscowi strażacy, rolnicy, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kamionce oraz Rychławie. W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane:
- mistrzostwa diecezji pelplińskiej w biegach przełajowych (kwiecień)- festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi (kwiecień)
- mistrzostwa delegatury ministrantów w piłkę nożną (maj)
- międzywiejski turniej piłkarski (czerwiec)
- organizacja konkurencji rekreacyjnych podczas dożynek parafialnych (sierpień)
Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z pozyskaniem (grunt pod boisko został wykupiony od pp. Kaleciak przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym i oddany Klubowi do korzystania) i adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, została w tym roku, wyrównana i obsiana trawą płyta boiska.


Mimo ubogiej bazy sportowej na terenie parafii (m.in. brak dużych boisk, sali gimnastycznej), przez cały rok prowadzone były systematyczne działania sportowe na rzecz mieszkańców – szczególnie dzieci i młodzieży.

Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się co tydzień, systematyczne treningi, na małych boiskach przy szkole podstawowej w Kamionce: dla chłopców w piłkę nożną, a dla dziewcząt w siatkówkę. W miesiącach jesienno – zimowych uczestnicy tych zajęć byli dowożeni na treningi do Smętowa Granicznego, na salę gimnastyczną w tamtejszym gimnazjum.

W ramach kontynuacji projektu „Aktywna wiosna” 2 osoby z Klubu (Daria Grochowska i Anna Sikora) brały udział w listopadzie, w Warszawie, w kilkudniowym szkoleniu dla liderów młodzieżowych. W grudniu, na organizowanym w Gdańsku przez Polski Związek Tenisa Stołowego, kilkudniowym szkoleniu dla instruktorów tenisa stołowego, Klub reprezentował Szymon Apostołowicz.

Zgodnie ze statutem Klub Parafialny nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie zdobyte środki, z różnych instytucji, są w całości wykorzystywane na organizację wskazanych zawodów lub działań (są to dotacje celowe) i później rozliczane. Uzyskane przychody przeznaczone zostały na cele związane z kulturą fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia w młodym pokoleniu. Na organizację różnych imprez i zaopatrzenie w sprzęt potrzebny do zajęć, otrzymano dotacje: z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae na adaptację boisk sportowych – w ramach realizacji projektu konkursowego „Aktywni przez sport”, w programie „Aktywna Wiosna”), z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz firmy Speed Sport (2 stoły do tenisa stołowego z siatkami i 16 piłek do siatkówki), z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej (pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (na działania związane z ubogaceniem terenów sportowych w 2005 roku, w ramach programu „Równać Szanse”).

W roku 2005 członkowie PUKS „BONUM” mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach sportowych, bądź to jako zawodnicy, bądź jako organizatorzy imprez sportowych. Niektóre działania miały charakter lokalny (parafialny), a inne szerszy zakres międzygminny lub diecezjalny (międzywojewódzki). W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane:
1. Mistrzostwa parafii Kamionka w hokeju na lodzie (styczeń)2. Mistrzostwa parafii w tenisie stołowym (luty)3. Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
4. Otwarcie świetlicy środowiskowej we wsi Milewo (wyposażenie jej w stoły tenisowe i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych) – od lutego
5. Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
6. Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
7. Ogrodzenie i adaptacja dużego boiska piłkarskiego – od stycznia do maja

8. Otwarcie dużego boiska piłkarskiego, z udziałem trenera reprezentacji Polski Jerzego Engela - czerwiec
9. Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości – od czerwca do października
10. Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień

Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, zostało boisko ogrodzone i uroczyście otwarte 19 czerwca 2005 roku (z udziałem trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną p. Jerzego Engela). Rozegrane zostały m.in. mecze piłkarskie pomiędzy ligowymi drużynami Wisły Nowe oraz Pogoni Smętowo, a także pomiędzy drużynami Księży i Strażaków. Boisko to służy młodym adeptom piłkarstwa, którzy mogą zdrowo i twórczo rozwijać się.

Tak opisywało to wydarzenie czasopismo "Czas Świecia":Ponadto też członkowie Klubu wspierali powstanie boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie.

Środki na działalność Klubu w roku 2005 pozyskano na następujące cele:
- Ogrodzenie dużego boiska piłkarskiego oraz pomoc w wyposażeniu powstających boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie (z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach realizacji programu „Równać Szanse”)
- organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych (z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na obsługę sędziowską, techniczną oraz wyżywienie uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników zawodów)

W roku 2006 zorganizowano:
- Cotygodniowe wyjazdy na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
- Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych - miejscowości, m.in. reprezentacja księży) – od czerwca do października
- Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień
- Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym – wrzesień
- Środki do realizacji ww. zadań pochodziły z dotacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Urzędów Gmin w Smętowie Granicznym i w Nowem nad Wisłą.

W roku 2007 działania objęły:
- Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
- Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – październik

- Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości) – od czerwca do października
- Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień
- Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym - wrzesieńW roku 2008 działania objęły:
- Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca
i od listopada do grudnia- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
- Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień

- udział w Regionalnej PARAFIADZIE w Tucholi - maj- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października
- Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień
- Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień


W roku 2009 zostały zorganizowane:

- Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
- Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień

- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października
- Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych oraz przeprowadzenie TURNIEJU SOŁECTW – sierpień

- Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień

Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą.

W roku 2010 zostały zorganizowane:

- Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października
- Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień

- Organizowanie turniejów piłkarskich - od czerwca do października
- Organizacja turnieju siatkarskiego – wrzesień
- Pozyskanie sprzętu sportowego na działalność Klubu z Ministerstwa Sportu - listopad

Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą, Zarząd Wojewódzki LZS z Gdańska.

Członkowie Klubu, ze względu na ubogi standard życia środowiska, zwolnieni są od płacenia składek, a za to aktywnie włączają się w różnorakie działania organizacyjno – gospodarcze. Działalność sportowa na rzecz dzieci i młodzieży integruje całe środowisko, przez co wielka rzesza ludzi włącza się w podejmowane działania społeczne.

Z systematycznych działań sportowych korzysta ok. 40 osób dzieci i młodzieży, a także kilkaset innych osób podczas organizowanych różnorakich działań sportowo – rekreacyjnych.
Od samego początku Klub jest zrzeszony w Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, które pomaga koordynować działalność sportową w parafiach na terenie całej Polski, a także pośredniczy w zdobywaniu funduszy na organizację imprez z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Swoją działalnością Klub wspiera także Stowarzyszenie „Parafiada”, prowadzone przez ojców pijarów z Warszawy.

Ważną sprawą w Klubie parafialnym jest troska o formację moralną i religijną jego członków. Na treningach i podczas zawodów opiekunowie troszczyli się o właściwą postawę moralną wśród zawodników, wymagając porządku, bezpieczeństwa i czystości oraz życzliwego odnoszenia się do siebie rywalizujących sportowców. Większe imprezy poprzedzane były udziałem we Mszy Świętej w kościele parafialnym. Wielu członków Klubu należy do wspólnoty ministrantów lub Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież.

Wszyscy członkowie pracują społecznie. Dzięki ich zaangażowaniu w środowisku rzesze dzieci oraz młodzieży miały okazję zdrowo i kulturalnie spędzić swój czas. Klub cieszy się dobrą renomą wśród władz, instytucji i mieszkańców parafii Kamionka. Jest partnerem wiarygodnym, który rozlicza się z otrzymanych środków. Wielkim sukcesem jest m.in. to, że wielu ludzi, nie tylko młodych, zostało zachęconych do czynnego uprawiania sportu i zwiększenia swojej troski o tężyznę ciała i ducha. Prezes Klubu – ks. proboszcz Andrzej Taliński był w-ce przewodniczącym powiatowej rady sportu, przy Starostwie w Starogardzie Gdańskim oraz jest przewodniczącym gminnej rady sportu w Smętowie Granicznym.

Dodane przez parafia_ dnia luty 15 2008 09:30:58 7570 Czytań · Drukuj
PISANO O NAS
A ksiądz Maradona na gitarze gra...
Budują A-1
Całym sercem dla Boga
CHLEB PODZIELONY - Dożynki Gminno-Parafialne- Kamionka 2011
Dożynki Parafialne w Kamionce
Festyn Rodzinny na Sportowo
Historia jednego boiska
Jerzy Engel gościł u naszych sąsiadów - Mają swoje boisko
Kamionka - historia w pigułce
Kiedy pielgrzymi z Kamionki do Maryi wędrują...
Kościoły w gminie Smętowo i Kościoły Kociewia
Kościół św. Andrzeja Boboli w Kamionce
Ksiądz Maradona
Ks. Maradona - człowiek nietuzinkowy
Ludzie Sportu –wywiad z Maradoną, księdzem Andrzejem Talińskim z Kamionki.
Maradona z Kamionki
Młodzi sportowcy balowali w Smętowie
O Kamionce, muzykowaniu i księdzu, co go Maradona zwą...
Parafialne bieganie na przełaj
Parafia Kamionka. O Proboszczu mówią "ksiądz Maradona"
Parafia św. Mateusza w Nowem. KRONIKA
Parafia w Kamionce – młoda stażem i duchem
Rodzinnie i sportowo zrobiło się w Kamionce
Rozbiegana diecezja
Szkoła w Kamionce - historia i teraźniejszość
Świątynia bez kapłana
W jedności siła!
W niewoli własnej aktywności
W tej parafii lubią sport i muzykę
Woziwoda... czyli o o tym, jak połaczyć naukę z przyjemnością
Zaczęło się od sikawki
Z boku autostrady wszystko gorzej wygląda. Polska dwóch prędkości
Życie duchowe Kamionki
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.