+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BONUM” Z KAMIONKI
Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku, papież Jan Paweł II spotkał się w Elblągu z grupą sportowców. Powiedział tam m.in.: „Pozdrawiam w szczególny sposób sportowców i działaczy sportowych, zarówno dawnych, jak obecnych. Cieszę się, że powstaje coraz więcej parafialnych klubów sportowych, które gromadzą dzieci i młodzież. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi, zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie”. W nawiązaniu do tych słów, zaczęły się pojawiać - w różnych parafiach diecezji pelplińskiej - kluby sportowe, pragnące zintegrować środowiska sportowe i nadać tym specyficznym działaniom ludzkim także chrześcijański wymiar. Pierwszy PKS, o nazwie „UNITAS”, powstał w 1999 roku, przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi (założył go ówczesny wikariusz tucholski, obecny proboszcz w Kamionce - ks. Andrzej Taliński). Do dzisiaj obejmuje sportowymi działaniami grupę kilkuset dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego. Organizuje także wiele imprez o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim. Podobne działania odbywają się w Klubach kolejno powstających: „FARA” (przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie), „BARKA” (przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach), „COR CORDIUM” (przy parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim), „BONUM” (przy parafii w Kamionce), „ARKA” (przy parafii w Mątawach), "PIAST" (przy parafii w Piasecznie). Kolejnych kilka parafii jest w trakcie zakładania podobnych wspólnot. Duszpasterstwem sportowców w diecezji pelplińskiej zajmuje się również Salezjańska Organizacja Sportowa. Prężnie rozwijają się ośrodki tej wspólnoty przy parafiach w Debrznie, w Chojnicach, w Brusach i w Konarzynach. Specyfika tej wspólnoty nawiązuje do charyzmatu założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego – św. Jana Bosco, który stworzył wiele ośrodków pomagających młodym ludziom w twórczym rozwoju. Specyfika posługi: W związku z tym, że sport jest jedną z popularnych form spędzania czasu przez sporą rzeszę ludzi (szczególnie przez młodzież), warto również tę dziedzinę życia objąć troską duszpasterską. Wiele osób dorosłych, poprzez organizowanie systematycznych treningów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, pomaga dzieciom i młodzieży w zdrowy, trzeźwy i twórczy sposób spędzać czas. Członkowie PKS-ów zobowiązują się do stałej troski o rozwój swojej osobowości. Hartując i rozwijając swoją tężyznę fizyczną, pragną też zwrócić uwagę na wartości duchowe, decydujące o jakości człowieka: życie zgodnie z Bożymi zasadami, szacunek i życzliwość okazywane innym ludziom, uczciwa rywalizacja sportowa, gotowość świadczenia pomocy słabszym i potrzebującym. Pierwsze spotkanie organizacyjne PUKS "BONUM" odbyło się 29 stycznia 2003 roku, w plebani parafii Kamionka – grupa inicjatywna przybyła na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego, diecezjalnego duszpasterza sportowców. Wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nastąpił w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim 10 marca tegoż roku. W składzie Zarządu I-szej kadencji znaleźli się: - prezes – ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes – Monika Główczewska (po ślubie Apostołowicz) - sekretarz – Piotr Kwiatkowski - skarbnik – Szymon Apostołowicz - członkowie – Patryk Jabłonka, Henryk Motykowski, Krzysztof Targowski. W kadencji 2006 – 2008 funkcje w Zarządzie piastują: - prezes - ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes - Sławomir Głąb - sekretarz - Anna Karcz - skarbnik - Szymon Apostołowicz - członkowie: Urszula Drost, Jolanta Kaszubowska, Daniel Bieńkowski W kadencji 2009 - 2011 w składzie Zarządu znaleźli się: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Bogusław Welk - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Urszula Drost, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka W kolejnej kadencji Zarządu 2011 - 2013 funkcje piastują: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Urszula Drost - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Henryk Motykowski, Małgorzata Chyła, Ilona Pliszka W komisji rewizyjnej znaleźli się: - przewodniczący Daniel Bieńkowski - członkowie: Bogusława Stalica i Bogusław Welk W kadencji Zarządu 2013 - 2015 funkcje piastują: - prezes ks. proboszcz Andrzej Taliński - v-ce prezes Urszula Drost - sekretarz Jolanta Kaszubowska - skarbnik Szymon Apostołowicz - członkowie: Sławomir Głąb, Ariel Braun, Sebastian Chyła W komisji rewizyjnej znaleźli się: - przewodnicząca Klaudia Buklewska - członkowie: Małgorzata Chyła, Wojciech Głąb Podstawowym celem działalności Klubowej było usportowienie lokalnego środowiska. Z każdym rokiem coraz więcej osób uczestniczyło i angażowało się w organizowanie zajęć sportowych, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Zaczęto też czynić starania o powiększenie bazy sportowej na terenie wsi, należących do parafii Kamionka. W roku 2003 zostały zorganizowane m.in. mistrzostwa parafii w tenisie stołowym, mecze drużyn strażackich z księżmi, festyny integracyjne z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi szkolnymi,
turnieje piłkarskie dla drużyn wiejskich, turniej w siatkówkę. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu zostało zbudowane boisko do siatkówki na placu przykościelnym.
W tym to roku działalność Klubu wspierała parafia w Kamionce, ofiarowując różne nagrody i sprzęt sportowy pomocny w zawodach. W roku 2004 działania miały już szerszy zakres. Członkowie Klubu uczestniczyli lub organizowali większą ilość przedsięwzięć. Z pomocą w działaniach spieszyli także miejscowi strażacy, rolnicy, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kamionce oraz Rychławie. W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane: - mistrzostwa diecezji pelplińskiej w biegach przełajowych (kwiecień)
- festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi (kwiecień) - mistrzostwa delegatury ministrantów w piłkę nożną (maj) - międzywiejski turniej piłkarski (czerwiec)
- organizacja konkurencji rekreacyjnych podczas dożynek parafialnych (sierpień) Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z pozyskaniem (grunt pod boisko został wykupiony od pp. Kaleciak przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym i oddany Klubowi do korzystania) i adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, została w tym roku, wyrównana i obsiana trawą płyta boiska.
Mimo ubogiej bazy sportowej na terenie parafii (m.in. brak dużych boisk, sali gimnastycznej), przez cały rok prowadzone były systematyczne działania sportowe na rzecz mieszkańców – szczególnie dzieci i młodzieży. Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się co tydzień, systematyczne treningi, na małych boiskach przy szkole podstawowej w Kamionce: dla chłopców w piłkę nożną, a dla dziewcząt w siatkówkę. W miesiącach jesienno – zimowych uczestnicy tych zajęć byli dowożeni na treningi do Smętowa Granicznego, na salę gimnastyczną w tamtejszym gimnazjum. W ramach kontynuacji projektu „Aktywna wiosna” 2 osoby z Klubu (Daria Grochowska i Anna Sikora) brały udział w listopadzie, w Warszawie, w kilkudniowym szkoleniu dla liderów młodzieżowych. W grudniu, na organizowanym w Gdańsku przez Polski Związek Tenisa Stołowego, kilkudniowym szkoleniu dla instruktorów tenisa stołowego, Klub reprezentował Szymon Apostołowicz. Zgodnie ze statutem Klub Parafialny nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie zdobyte środki, z różnych instytucji, są w całości wykorzystywane na organizację wskazanych zawodów lub działań (są to dotacje celowe) i później rozliczane. Uzyskane przychody przeznaczone zostały na cele związane z kulturą fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia w młodym pokoleniu. Na organizację różnych imprez i zaopatrzenie w sprzęt potrzebny do zajęć, otrzymano dotacje: z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae na adaptację boisk sportowych – w ramach realizacji projektu konkursowego „Aktywni przez sport”, w programie „Aktywna Wiosna”), z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz firmy Speed Sport (2 stoły do tenisa stołowego z siatkami i 16 piłek do siatkówki), z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej (pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą (na organizację mistrzostw diecezji w biegach przełajowych), z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (na działania związane z ubogaceniem terenów sportowych w 2005 roku, w ramach programu „Równać Szanse”). W roku 2005 członkowie PUKS „BONUM” mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach sportowych, bądź to jako zawodnicy, bądź jako organizatorzy imprez sportowych. Niektóre działania miały charakter lokalny (parafialny), a inne szerszy zakres międzygminny lub diecezjalny (międzywojewódzki). W kolejnych miesiącach zostały zorganizowane: 1. Mistrzostwa parafii Kamionka w hokeju na lodzie (styczeń)
2. Mistrzostwa parafii w tenisie stołowym (luty)
3. Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia 4. Otwarcie świetlicy środowiskowej we wsi Milewo (wyposażenie jej w stoły tenisowe i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych) – od lutego 5. Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października 6. Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień 7. Ogrodzenie i adaptacja dużego boiska piłkarskiego – od stycznia do maja
8. Otwarcie dużego boiska piłkarskiego, z udziałem trenera reprezentacji Polski Jerzego Engela - czerwiec 9. Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości – od czerwca do października 10. Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień Wielkim osiągnięciem tego roku były prace, związane z adaptacją terenu na duże boisko piłkarskie, tak potrzebne środowisku. Dzięki pomocy sponsorów i aktywnej, społecznej pracy członków Klubu i lokalnych sprzymierzeńców, zostało boisko ogrodzone i uroczyście otwarte 19 czerwca 2005 roku (z udziałem trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną p. Jerzego Engela). Rozegrane zostały m.in. mecze piłkarskie pomiędzy ligowymi drużynami Wisły Nowe oraz Pogoni Smętowo, a także pomiędzy drużynami Księży i Strażaków. Boisko to służy młodym adeptom piłkarstwa, którzy mogą zdrowo i twórczo rozwijać się.
Tak opisywało to wydarzenie czasopismo "Czas Świecia":
Ponadto też członkowie Klubu wspierali powstanie boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie. Środki na działalność Klubu w roku 2005 pozyskano na następujące cele: - Ogrodzenie dużego boiska piłkarskiego oraz pomoc w wyposażeniu powstających boisk lekkoatletycznego i siatkarskiego przy szkole podstawowej w Rychławie (z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach realizacji programu „Równać Szanse”) - organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych (z Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, pośredniczącego w środkach z MENiS-u: na obsługę sędziowską, techniczną oraz wyżywienie uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zawodów); (z Urzędu Gminy w Nowem nad Wisłą, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników zawodów) W roku 2006 zorganizowano: - Cotygodniowe wyjazdy na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień - Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych - miejscowości, m.in. reprezentacja księży) – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym – wrzesień - Środki do realizacji ww. zadań pochodziły z dotacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Urzędów Gmin w Smętowie Granicznym i w Nowem nad Wisłą. W roku 2007 działania objęły: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – październik
- Organizowanie turniejów piłkarskich (dla lokalnego środowiska oraz z udziałem gości z innych miejscowości) – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego na boisku przykościelnym - wrzesień
W roku 2008 działania objęły: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia
- Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- udział w Regionalnej PARAFIADZIE w Tucholi - maj
- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych – sierpień - Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień
W roku 2009 zostały zorganizowane: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- Organizowanie turniejów piłkarskich – od czerwca do października - Pomoc w organizacji części sportowo - rekreacyjnej podczas dożynek parafialnych oraz przeprowadzenie TURNIEJU SOŁECTW – sierpień
- Organizacja turnieju siatkarskiego - wrzesień Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą. W roku 2010 zostały zorganizowane: - Organizowanie cotygodniowych wyjazdów na treningi na salę gimnastyczną w Smętowie Granicznym (dziewczęta w siatkówkę, a chłopcy w piłkę nożną) – od stycznia do marca i od listopada do grudnia - Prowadzenie systematycznych treningów dla dziewcząt w siatkówkę i chłopców w piłkę nożną (na boiskach przyszkolnych i dużym boisku piłkarskim) – od kwietnia do października - Organizacja Mistrzostw Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – kwiecień
- Organizowanie turniejów piłkarskich - od czerwca do października - Organizacja turnieju siatkarskiego – wrzesień - Pozyskanie sprzętu sportowego na działalność Klubu z Ministerstwa Sportu - listopad Organizację różnych imprez wspierały: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Urząd Gminy w Nowem nad Wisłą, Zarząd Wojewódzki LZS z Gdańska. Członkowie Klubu, ze względu na ubogi standard życia środowiska, zwolnieni są od płacenia składek, a za to aktywnie włączają się w różnorakie działania organizacyjno – gospodarcze. Działalność sportowa na rzecz dzieci i młodzieży integruje całe środowisko, przez co wielka rzesza ludzi włącza się w podejmowane działania społeczne. Z systematycznych działań sportowych korzysta ok. 40 osób dzieci i młodzieży, a także kilkaset innych osób podczas organizowanych różnorakich działań sportowo – rekreacyjnych. Od samego początku Klub jest zrzeszony w Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, które pomaga koordynować działalność sportową w parafiach na terenie całej Polski, a także pośredniczy w zdobywaniu funduszy na organizację imprez z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Swoją działalnością Klub wspiera także Stowarzyszenie „Parafiada”, prowadzone przez ojców pijarów z Warszawy. Ważną sprawą w Klubie parafialnym jest troska o formację moralną i religijną jego członków. Na treningach i podczas zawodów opiekunowie troszczyli się o właściwą postawę moralną wśród zawodników, wymagając porządku, bezpieczeństwa i czystości oraz życzliwego odnoszenia się do siebie rywalizujących sportowców. Większe imprezy poprzedzane były udziałem we Mszy Świętej w kościele parafialnym. Wielu członków Klubu należy do wspólnoty ministrantów lub Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Dzięki ich zaangażowaniu w środowisku rzesze dzieci oraz młodzieży miały okazję zdrowo i kulturalnie spędzić swój czas. Klub cieszy się dobrą renomą wśród władz, instytucji i mieszkańców parafii Kamionka. Jest partnerem wiarygodnym, który rozlicza się z otrzymanych środków. Wielkim sukcesem jest m.in. to, że wielu ludzi, nie tylko młodych, zostało zachęconych do czynnego uprawiania sportu i zwiększenia swojej troski o tężyznę ciała i ducha. Prezes Klubu – ks. proboszcz Andrzej Taliński był w-ce przewodniczącym powiatowej rady sportu, przy Starostwie w Starogardzie Gdańskim oraz jest przewodniczącym gminnej rady sportu w Smętowie Granicznym.

Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 09:30:58 8808 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.