+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2013 W PARAFII KAMIONKA
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2013 W PARAFII KAMIONKA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2014/


Nadchodzący rok 2014 zapisze się w historii, jako rok kanonizacji błog. papieża Jana Pawła II. Wielki zaszczyt spotkał nasze pokolenie, że mogliśmy żyć w epoce tak wybitnego Polaka – przywódcy duchowego świata. Jego przesłanie, skierowane do swoich rodaków podczas pielgrzymek do ojczyzny, jest wciąż aktualne i zobowiązujące. W naszej parafii jest wiele ważnych znaków upamiętniających wielkiego papieża – m.in. istnienie szkoły podstawowej w Rychławie im. błog. papieża Jana Pawła II, pomnik z postacią papieża przed kościołem, comiesięczne nabożeństwa Apelu Jasnogórskiego, podczas których zapoznajemy się z nauką Jana Pawła II.

W obliczu różnych zagrożeń pojawiających się we współczesnym świecie, dotyczących m.in. życia rodzinnego – warto przypomnieć głośne wołanie papieża, że: „rodzina, tworząca Kościół domowy, jest podstawowym środowiskiem uobecniania się Kościoła. Miłość i służba życiu stanowią istotę jej zbawczego posłannictwa. Z tego względu rodzinę, przyjmującą i głoszącą Słowo Boże, uważać należy za wspólnotę ewangelizowaną i ewangelizującą. Rodzina chrześcijańska wezwana jest do uświęcenia siebie, wspólnoty kościelnej i społeczeństwa. Czyni to przez uczestnictwo w Eucharystii, sakramencie pokuty, przez codzienne dowody miłości, wspólne dźwiganie trosk i krzyży oraz poprzez codzienną modlitwę. Szczególne miejsce w jej życiu zajmuje niedzielna i świąteczna Eucharystia - największe źródło miłości małżeńskiej i komunii wspólnoty rodzinnej”. Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Katolik nie może stać z boku, gdy w środkach masowego przekazu, w różnych środowiskach, propagowane są grzeszne postawy, niszczące jedność w rodzinach i narodzie, sprzeczne też z prawem Bożym i naturalnym. Wszyscy zobowiązani są do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej (nie tylko dzieci i młodzież
na katechezach). Wszyscy zaproszeni są też do wzmożenia swoich praktyk religijnych, poprzez systematyczny udział we Mszy Św. i korzystanie z innych sakramentów.

Za przykładem wielu osób z parafii Kamionka warto włączyć się aktywniej w działalność różnych wspólnot, które ożywiają nasze środowisko. Są to: rada parafialna (ekonomiczna i duszpasterska), ministranci, dziewczęca służba liturgiczna, zespół młodzieżowy „Barka”, zespół dziecięcy „Promyczki Papieża” (powstał pół roku temu), Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas (w minionym roku otrzymał m.in. specjalną nagrodę
od Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza za znalezienie się w czołówce organizacji pozarządowych działających w województwie pomorskim), Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „BONUM”, chór parafialny. Oferta działań grup przyparafialnych przez cały rok jest bardzo szeroka – nie tylko w sferze religijnej, ale też kulturalnej, sportowej, charytatywnej, społecznej.

Głównym zadaniem ekonomicznym w minionym roku były dalsze działania związane z wykonaniem dobudówki do kostnicy cmentarnej (zgodnie z zaleceniem Sanepidu). Zebrano stosowną dokumentację i pozwolenia w urzędach, następnie firma p. Krzysztofa Rembilasa wykonała dobudówkę (w stanie surowym). Dotychczasowy koszt działań dokumentacyjno – budowlanych wyniósł 32500 zł. (na do tej pory wykonane zadania zbierane były ofiary przez 2 lata). Ponadto w minionym roku wylana została betonowa posadzka w garażu i piwnicach plebanii. Po ustaleniach z radą parafialną zaplanowano w 2014 roku kontynuować działania związane z zakończeniem prac przy kostnicy, a w kolejnych miesiącach trzeba m.in. wykonać: okna, hydraulikę (ubikacja, szambo ekologiczne), elektrykę, docieplanie, otynkowanie. Na ten główny cel ekonomiczny radni będą zbierać w swoich rejonach ofiary w lutym, w kwietniu i w czerwcu. Na bieżąco realizowane są wszystkie konieczne opłaty: media (m.in. energia, woda, wywóz śmieci),
na rzecz innych instytucji kościelnych i państwowych (Kuria, Seminarium, Wydawnictwo Diecezjalne, KUL, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy). Piękną tradycją w naszej wspólnocie są organizowane zbiórki dobroczynne na rzecz biedniejszych i chorób osób, szczególnie na dożywianie dzieci w szkołach i zakup artykułów szkolnych. Na pomoc dla osób z naszej parafii, a także na pomoc dla osób z zewnątrz uzbieraliśmy kwotę 10 tys. zł. W związku ze wzrostem opłat za śmieci i innych obowiązkowych do urzędów, a także realizowanie dodatkowych celów ekonomicznych w parafii poza kostnicą (np. zakup różnych sprzętów liturgicznych, renowacja drzwi, wymiana pieca w plebanii po 15-letniej eksploatacji) ustalone zostało z radnymi, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca przeprowadzona zostanie w kościele tzw. „Kolekta Ekonomiczna”. ZA WSZELKIE ZŁOŻONE OFIARY SKŁADAM SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”!

Obecnie w parafii mieszka 1221 osób (rok wcześniej zarejestrowanych było 1255 osób – podczas, gdy np. w roku 2005 było 1350 parafian). Z praktyk religijnych korzystało
w tym roku tylko ok. 33 % osób (w ubiegłym roku 34%). To smutne, że spora liczba osób, nawet podczas Świąt, nie potrafi przybyć do kościoła i ostyga w praktykach religijnych. W minionym roku zostało rozdzielonych 16 tys. Komunii Św. (podczas gdy rok wcześniej 20 tys.) W minionym roku było w parafii 19 chrztów (w poprzednim 15), 13 dzieci przyjęło I-szą Komunię Św. (rok wcześniej 14), sakramentalny związek małżeński zawarły 4 pary (rok wcześniej 7), zmarło 21 parafian (rok wcześniej 9), 22 chorych korzysta co miesiąc z posługi sakramentalnej (wcześniej 15). W parafii mieszka 401 rodzin. Kolędy nie przyjęły 34 rodziny – były to w większości osoby samotne, mające problemy z alkoholem. W związku niesakramentalnym żyje 37 par (rok wcześniej 44), blokujące sobie drogę do korzystania z sakramentów (w tym 24 mające przeszkodę wcześniejszego związku małżeńskiego i 13 nie mające żadnej przeszkody – szczególnie te związki są naganne, okazują bowiem niedojrzałość do podejmowania poważnych decyzji życiowych, ... nie wolno poddać się modzie „wolnych związków” propagowanych w środkach masowego przekazu)! Poza granicami naszej ojczyzny pracuje z naszej parafii 67 osób.

W roku 2014 podtrzymanych zostanie wielość różnorakich działań religijno – społecznych. 10 kwietnia przybędzie do nas ks. biskup Piotr Krupa i udzieli sakramentu bierzmowania grupie blisko 40 młodych ludzi. Starsi, którzy dotychczas nie przyjęli tego sakramentu, zobowiązani są do szybkiego zgłoszenia się do ks. proboszcza. W tym roku, z powodu wyrównywania roczników w reformie szkolnej, nie będzie w parafiach uroczystości I Komunii Św. Inną sprawą rewolucyjną w praktykach duszpasterskich jest decyzja ks. biskupa diecezjalnego, iż od tego roku nie będą obowiązywać w naszej diecezji kartki do spowiedzi wielkopostnej. Oczywiście obowiązek takiej spowiedzi dalej istnieje.

Niech Pan Bóg obficie błogosławi całej naszej parafii w 2014 roku.


Dodane przez parafia dnia grudzień 31 2013 11:15:34 2137 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.