+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2014 W PARAFII KAMIONKA
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2014 W PARAFII KAMIONKA
Rok 2014 zapisał się w historii, jako rok kanonizacji papieża Jana Pawła II. Wielki zaszczyt spotkał nasze pokolenie, że mogliśmy żyć w epoce tak wybitnego Polaka – przywódcy duchowego świata. Jego przesłanie, skierowane do swoich rodaków podczas pielgrzymek do ojczyzny, jest wciąż aktualne i zobowiązujące. W naszej parafii jest wiele ważnych znaków upamiętniających wielkiego papieża – m.in. istnienie szkoły podstawowej w Rychławie im. św. papieża Jana Pawła II, pomnik z postacią papieża przed kościołem, w dniu kanonizacji został posadzony dąb Jana Pawła II.

Program duszpasterski Kościoła tego roku to „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” W obliczu różnych zagrożeń pojawiających się we współczesnym świecie, dotyczących m.in. życia rodzinnego – warto przypomnieć głośne wołanie papieża, że: „rodzina, tworząca Kościół domowy, jest podstawowym środowiskiem uobecniania się Kościoła. Miłość i służba życiu stanowią istotę jej zbawczego posłannictwa. Z tego względu rodzinę, przyjmującą i głoszącą Słowo Boże, uważać należy za wspólnotę ewangelizowaną i ewangelizującą. Rodzina chrześcijańska wezwana jest do uświęcenia siebie, wspólnoty kościelnej i społeczeństwa. Czyni to przez uczestnictwo w Eucharystii, sakramencie pokuty, przez codzienne dowody miłości, wspólne dźwiganie trosk i krzyży oraz poprzez codzienną modlitwę. Szczególne miejsce w jej życiu zajmuje niedzielna i świąteczna Eucharystia - największe źródło miłości małżeńskiej i komunii wspólnoty rodzinnej”. Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Katolik nie może stać z boku, gdy w środkach masowego przekazu, w różnych środowiskach, propagowane są grzeszne postawy, niszczące jedność w rodzinach i narodzie, sprzeczne też z prawem Bożym i naturalnym. Wszyscy zobowiązani są do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej (nie tylko dzieci i młodzież na katechezach). Wszyscy zaproszeni są też do wzmożenia swoich praktyk religijnych, poprzez systematyczny udział we Mszy Św. i korzystanie z innych sakramentów.

Za przykładem wielu osób z parafii Kamionka warto włączyć się aktywniej w działalność różnych wspólnot, które ożywiają nasze środowisko. Są to: rada parafialna (ekonomiczna i duszpasterska), ministranci, dziewczęca służba liturgiczna, zespół młodzieżowy „Barka”, zespół dziecięcy „Promyczki Papieża”, Żywy Różaniec, chór parafialny. Oferta działań grup przy parafialnych przez cały rok jest bardzo szeroka – nie tylko w sferze religijnej, ale też kulturalnej, sportowej, charytatywnej, społecznej.

Głównym zadaniem ekonomicznym w minionym roku były dalsze działania związane z wykonaniem dobudówki do kostnicy cmentarnej. W roku 2014 wykonano: okna, elektrykę, docieplenie, otynkowanie. Ponadto w minionym roku został zainstalowany nowy piec co z podajnikiem na Eko groszek z wymianą zbiornika na ciepłą wodę. Została przeprowadzona renowacja drzwi do kostnicy i kościoła oraz okien w kościele oraz przebudowa garażu na świetlicę parafialną z aneksem kuchennym i toaletą oraz wymiana czterech okien w plebanii. ZA WSZELKIE ZŁOŻONE OFIARY SKŁADAM SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”! Niestety pozostał po tych inwestycjach dług – dlatego ofiary kolędowe przeznaczam na pokrycie tych kosztów. Większość parafian już zauważyła, że odpada tynk z wieży kościoła, dlatego głównym celem ekonomicznym tego roku będzie otynkowanie wieży kościoła. I na ten cel radni będą zbierać w swoich rejonach ofiary w marcu, w czerwcu i w październiku. Na bieżąco realizowane są wszystkie konieczne opłaty: media (m.in. energia, woda, wywóz śmieci), na rzecz innych instytucji kościelnych i państwowych (Kuria, Seminarium, Wydawnictwo Diecezjalne, KUL, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy). Piękną tradycją w naszej wspólnocie są organizowane zbiórki dobroczynne na rzecz biedniejszych i chorych osób, szczególnie na dożywianie dzieci w szkołach i zakup artykułów szkolnych.

Obecnie w parafii mieszka 1200 osób (rok wcześniej zarejestrowanych było 1221 osób – podczas, gdy np. w roku 2005 było 1350 parafian). Z praktyk religijnych korzystało w tym roku tylko ok. 34 % osób (w ubiegłym roku 33%). W minionym roku zostało rozdzielonych 17 tys. Komunii Św. (podczas gdy rok wcześniej 16 tys.) W minionym roku było w parafii 13 chrztów (w poprzednim 19), nie było I Komunii Św. (w 2013r przyjęło13), 10 kwietnia przyjęło 37 osób sakrament bierzmowania, sakramentalny związek małżeński zawarły 13 pary (rok wcześniej 4), zmarło 11 parafian (rok wcześniej 21), 20 chorych korzysta co miesiąc z posługi sakramentalnej (wcześniej 22). W parafii mieszka 396 rodzin. Kolędy nie przyjęły 33 rodziny. W związku niesakramentalnym żyje 35 par (rok wcześniej 37), blokujące sobie drogę do korzystania z sakramentów (w tym 23 mające przeszkodę wcześniejszego związku małżeńskiego i 12 niemające żadnej przeszkody)! Poza granicami naszej ojczyzny pracuje z naszej parafii 69 osób.
W roku 2015 podtrzymanych zostanie wielość różnorakich działań religijno – społecznych. 13 stycznia odbędzie się w Kamionce kolęda dekanalna kapłanów dekanatu nowskiego. W tym roku, przygotowuje się 13 dzieci do I Komunii św. Uroczystość I Komunii odbędzie się 10 maja. Po kolędach rozpocznie przygotowanie młodzież z klas II i III gimnazjum do sakramentu bierzmowania.

Niech Pan Bóg obficie błogosławi całej naszej parafii w 2015 roku.

Dodane przez parafia dnia January 04 2015 18:51:44 1794 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.