+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
OSP Kamionka
Strażacy w Kamionce żyją każdym wydarzeniem we wsi. Organizują imprezy, pracują społecznie. Aktywnie włączają się w życie parafialne. Budowali kościół, uczestniczą w każdym święcie kościelnym, przyjmują pielgrzymów, uświetniają swoją asystą procesje Bożego Ciała, stoją na straży przy Grobie Pańskim. Opiekują się cmentarzem, dbając o porządek, kopiąc mogiły, a czasem też stanowiąc ekipę pogrzebową noszącą trumny. Czynnie pomagali przy budowie boiska piłkarskiego im. papieża Jana Pawła II. Czynnie też wspierają prace remontowe w parafii.

Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce są bardzo bogate. Powstała w roku 1939. Jej założycielem i równocześnie pierwszym naczelnikiem był August Klapp. Jego zastępcą został Polak – Jan Bieniek. Straż liczyła 23 członków. Musieli do niej należeć wszyscy mężczyźni ze wsi, a w wypadku pożaru także stawić się musiały kobiety, zabierając ze sobą łopatę, wiadro, względnie bosak. Był to obowiązkowy sprzęt w każdym gospodarstwie. Natomiast straż pożarna w tym czasie posiadała ręczną sikawkę, wmontowaną w drewniany wóz konny. Ciągnęły ją 2 konie, a do jej uruchomienia potrzebnych było 8 mężczyzn. Miejscem jej “garażowania” była szkolna stodoła. Jak podaje kronikarz, mieszkaniec Kamionki Klemens Błażek, pierwszy pożar gaszony za pomocą owej sikawki był u sołtysa, założyciela Straży Augusta Klappa w roku 1942, kiedy to paliła się stodoła wraz ze stajnią.

Sikawka ta służyła strażakom do roku 1946, do przyznania przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Starogardzie motopompy, o pojemności 250 litrów na minutę. Naczelnikiem OSP w tym czasie był Paweł Skibicki. Dzięki jego zaangażowaniu jednostka pod względem wyszkolenia stała na wysokim poziomie. Strażacy zajmowali czołowe miejsca w Rejonowych Zawodach Strażackich. Podobne sukcesy odnosili strażacy za kierowania jednostką przez Jana Majewskiego. Ale byli i tacy naczelnicy, jak wspominają mieszkańcy, którzy zadufani w sobie, wbrew przepisom zarządzali alarmy i ćwiczenia na łąkach i polach uprawnych, niszcząc i tratując dorobek gospodarzy. Szczególnie w latach 1964 - 1967 słabo toczyło się życie strażackie. Zaniedbano szkolenie młodych strażaków, wiele osób w poszukiwaniu pracy migrowało do miasta. Aktywniej zaczął działać dopiero, wybrany w 1967 roku, nowy Zarząd, w którym znaleźli się: prezes - Henryk Kamiński, oraz Edward Balewski i Klemens Błażek.

W czasie powojennym sprzęt strażacki przechowywany był w prywatnej stodole. Na wniosek miejscowej jednostki Gromadzka Rada Narodowa w Leśnej Jani przydzieliła deski do budowy szałasu, który miał służyć przechowywaniu motopompy i pozostałego sprzętu przeciwpożarowego. Strażacy w czynie społecznym pobudowali szałas o wielkości 12 m kwadratowych. Tam przechowywano sprzęt w latach 1960-1971.

Ponieważ wieś nie posiadała żadnej sali na przeprowadzanie zebrań, czy organizowanie spotkań towarzyskich (organizowano je w szkole, w izbach lekcyjnych), w roku 1965 wystąpiono z wnioskiem na jednym z zebrań Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Starogardzie, w obecności władz wojewódzkich, o budowę Domu Strażaka. Długo trwały dyskusje nad proponowanym projektem. Już zdawało się strażakom, że zakończą się fiaskiem. Na każdym wiejskim, gromadzkim czy powiatowym zebraniu mieszkańcy Kamionki ponaglali wcześniej postawiony postulat. Szczególnie aktywną dyskusję toczono w kręgu Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Dyskutowano prawie 5 lat. W roku 1969 Władze powiatowe i gromadzkie wyraziły zgodę na budowę pod warunkiem, że ludność Kamionki podejmie 50% kosztów budowy, wliczając w to własny wkład pracy, który łącznie z gotówką miał wynieść 250 tysięcy złotych. Na co wieś wyraziła zgodę. Wybrano komitet organizacyjny w składzie: Jan Surma – miejscowy nauczyciel, Maria Rozalska – kierownik szkoły, Janina Kurek – miejscowa nauczycielka, Bolesław Jabłonka – sekretarz POP, Klemens Błażek – prezes ZSL, Henryk Kamiński – prezes OSP i jej członkowie: Antoni Balewski, Konrad Kaizer, Konrad Badzmierowski, Teodor Błażek, Ferdynand Łapiński, Feliks Stopiński, Edward Balewski. Mieszkańcy deklarowali, ile dniówek pragną odpracować przy budowie remizy.
Jesienią 1969 roku zaczęto zwozić materiał i przystąpiono do wykopów pod fundamenty - ukazują to poniższe zdjęcia.

Główne prace przy budowie fundamentu wykonał Antoni Balewski, przy pomocy innych mieszkańców wsi. W roku następnym wszelkie prace murarskie wykonywał Wasilewski, który otrzymywał pełne wynagrodzenie z kasy Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnej Jani. Budowę Domu Strażaka zakończono w 1971 roku. Nad całością działań bardzo aktywnie czuwał Jan Surma - przewodniczący Komitetu Budowy.

Uroczystość otwarcia Domu Strażaka nastąpiła 26 maja 1971 roku. Zbiórka zmotoryzowanych jednostek strażackich, wraz ze sprzętem bojowym, odbyła się na boisku przy Szkole Podstawowej w Kamionce. Raport od poszczególnych organizacji strażackich odebrał porucznik Lachacz, po czym w zwartym szyku, przy dźwiękach trzydziestoosobowej orkiestry dętej ze Starogardu, odbył się przemarsz w stronę nowo zbudowanego Domu Strażaka. W pochodzie, poza strażakami, udział brała młodzież szkolna oraz mieszkańcy wsi. Przed Domem Strażaka zebrana ludność odśpiewała hymn państwowy, następnie do zebranych przemówił przewodniczący Komitetu Budowy Jan Surma.Z kolei przemawiali: prezes Okręgowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych obyw. Okoniewski, Komendant Powiatowy OSP Wojciech Koszlak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Jan Szworak, sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Gdaniec, sekretarz Komitetu Powiatowego ZSL Roman Bryja, sekretarz Powiatowej Rady Narodowej Mazurowski, przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej z Leśnej Jani Mieczysław Laskowski. Na tejże uroczystości wręczony został na ręce Henryka Kamińskiego pamiątkowy proporczyk przez prezesa Zarządu Oddziały Powiatowego Jana Szworaka. Przewodniczącemu Komitetu Budowy Janowi Surmie wręczono dyplom uznania, a trzem członkom zarządu listy pochwalne, w których podkreślano aktywny udział przy budowie remizy.

W tym samym czasie przeprowadzono pokazowe ćwiczenia strażackie, gaszenie ognia za pomocą piany gaśniczej, co było rewelacją dla oglądających. Po części oficjalnej w nowej sali strażackiej odbyła się zabawa taneczna. Czynny był bufet zaopatrzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska ze Smętowa. W 1971 roku szczególnie pięknie remiza się prezentowała, działy się w niej bowiem historyczne wydarzenia.Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej, marki żuk, został przydzielony miejscowej jednostce postanowieniem Rejonowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Starogardzie, w czerwcu 1977 roku. Przez szereg lat miejscowa jednostka borykała się z dość prymitywnym wyposażeniem. Dojazd do gaszenia pożaru odbywał się konno, potem traktorem. Wraz z samochodem otrzymano motopompę 800-tkę oraz towarzyszący sprzęt, jak węże, uposażenia oraz umundurowanie dla jednej drużyny bojowej.
OSP Kamionka doczekała się swojego sztandaru. Nadaje on szczególną godność każdemu stowarzyszeniu. Sztandar wykonała mistrzyni haftu artystycznego p. Górska ze Starogardu Gdańskiego. Uroczyste wręczenie sztandaru dokonało się 27 maja 1989 roku. W uroczystości wzięła udział m.in. orkiestra strażacka ze Skórcza, delegacje strażaków z okręgu starogardzkiego, komendant wojewódzki Straży Pożarnej. Wręczenia sztandaru, najstarszemu członkowi OSP Klemensowi Błażkowi, w asyście Mariana Kowalczyka i Henryka Kamińskiego, dokonał ówczesny naczelnik gminy Smętowo - Zając. Następnie odbyła się dekoracja zasłużonych strażaków odznaczeniami i dyplomami oraz wbijanie pamiątkowych gwożdzi przez poszczególne organizacje i ofiarodawców. Uroczystość uświetniły także zawody strażackie i zabawa taneczna.W dniu 4 maja 1989 roku, w dzień św. Floriana - patrona OSP, w miescowej kaplicy pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, poświęcono sztandar. Dokonał tego podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz Jerzy Pajdak. Ojcami chrzestnymi sztandaru zostali Ryszard Flisek, Grzegorz Błażek i Andrzej Witkowski. W uroczystości liczny udział wzięli wierni, a także młodzieżowa drużyna OSP.

Obraz św. Floriana - fundatorem był Zarząd Gminnych Straży Pożarnych w Smętowie, z komendantem tychże straży i równocześnie inicjatorem fundacji Marianem Gawrijakiem. W dniu 11 listopada 1991 roku ks. Jerzy Pajdak dokonał, podczas uroczystej Mszy Świętej, jego poświęcenia. Ojcami chrzestnymi tego obrazu zostali: Henryk Motykowski, Wiesław Stalica i Jarosław Buławski. W uroczysty sposób przeniesiono obraz z kaplicy i umieszczono w remizie.Aktywni strażacy Kamionki nie spoczywają na laurach. W 2004 roku wykonano budowę zaplecza na piec centralnego ogrzewania oraz prace dotyczace ocieplenie całego budynku. Pracowali przy tym społecznie m.in. Józef Buławski, Andrzej Witkowski, Henryk Motykowski. W czynie społecznym urządzili też druhowie pomieszczenia socjalne – kuchnię i toalety. Budynek bowiem ma służyć nie tylko zabawom tanecznym, ale wszelkim imprezom wiejskim, także weselom i stypom pogrzebowym. Ma służyć całemu społeczeństwu Kamionki.W 2004 roku OSP Kamionka liczyła 36 strażaków, w tym 8 kobiet, 7 emerytów i 8 chłopców od 12-18 lat.

NACZELNICY OSP W KAMIONCE:

Klapp August (1939)
Skibicki Paweł (1946)
Majewski Jan (1952)
Kanela Gerard (1960)
Balewski Edward (1967)
Stopiński Feliks (1971)
Błażek Kazimierz (1977)
Buławski Zdzisław (1979)
Badzmierowski Marian (1980)
Błażek Grzegorz (1986)
Kowalski Edwin (1988)
Buławski Mariusz (2001)

PREZESI OSP W KAMIONCE:

Kreja Antoni (1946)
Kaszubowski Ignacy (1950)
Błażek Klemens (1955)
Buławski Kazimierz (1959)
Badziąg Kazimierz (1962)
Kamiński Henryk (1967)
Stopiński Feliks (1979)
Surma Jan (1985)
Sielski Marek (1992)
Batorski Wiesław (1995)
Kowalski Edwin (2001)
Błażek Grzegorz (2005)

ZMARLI STRAŻACY Z OSP KAMIONKA:

1. Badźmierowski Aleksander
2. Badźmierowski Józef
3. Badźmierowski Konrad
4. Balewski Antoni
5. Balewski Edward
6. Bieniek Jan
7. Błażek Klemens
8. Błażek Teodor
9. Borucki Józef
10. Braun Paweł
11. Buławski Bronisław
12. Buławski Kazimierz
13. Chmielecki Zenon
14. Galikowski Czesław
15. Jabłonka Bolesław
16. Kaiser Konrad
17. Kamiński Henryk
18. Kanela Gerard
19. Kaszubowski Ignacy
20. Kilkowski Józef
21. Klapp August
22. Kreja Antoni
23. Kurek Janina
24. Kwiatkowski Krzysztof
25. Łapiński Ferdynand
26. Majewski Jan
27. Manuszewski Ludwik
28. Rozalska Maria
29. Ryński Zbigniew
30. Ryś Adolf
31. Skibicki Paweł
32. Stopińska Ada
33. Stopiński Feliks

Strażacy pamiętają o swoich zmarłych druhach. Każdego z nich w uroczysty sposób odprowadzają na miejsce wiecznego spoczynku. W 1985 roku, jako ekipa obsługująca pogrzeb, ponieśli druhowie zmarłego, zasłużonego strażaka, Konrada Kaisera (na zdjęciu poniżej).procesja Bożego Ciałapogrzeb ks. Bławatawarta przy Grobie Pańskimperegrynacja obrazu Jezusa Miłosiernegozakładanie szyldu w bramie boiska parafialnegow kościele i przy plebanii w 2009 roku

Dnia 2 maja 2009 roku strażacy z Kamionki przeżywali 70. rocznicę swego powstania. W kościele parafialnym Mszę Św. w intencji strażaków odprawił ks. proboszcz Andrzej Taliński. Były również obecne poczty sztandarowe z Rychławy i Smętowa. Później wszyscy udali się do remizy. Życzenia jubileuszowe złożyli m.in. wójt gminy Smętowo Graniczne p. Zofia Kirszenstein, radna gminy p. Elżbieta Pietrasiak, komendant gminny OSP p. Wiesław Ufniarz

Młodzieżowa Drużyna podczas dożynek parafialnych w Kamionce w sierpniu 2009 rokuPoświęcenie nowego samochodu strażackiego dla OSP w Kamionce w maju 2010 roku
Źródło:
www.kociewiak.pl
Kronika OSP w Kamionce (prowadzona od 1972 roku przez Klemensa Błażek).

Dodane przez parafia_ dnia kwiecień 17 2008 10:33:52 5460 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.