+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Życie Sakramentalne
Chrzest - zasadniczo jest udzielany podczas Mszy niedzielnych, w wyjątkowych sytuacjach w soboty; przygotowanie obejmuje rodziców i chrzestnych (uczestniczą w specjalnej nauce), a całe rodziny mają okazję skorzystać też ze spowiedzi świętej. W dokumencie z 28 stycznia 1958 roku Kuria Biskupia Chełmińska pozwoliła na udzielanie sakramentu chrztu w kaplicy św. Andrzeja Boboli.
- wg księgi chrztów (prowadzonej najpierw przy kaplicy od 1971 roku, a następnie w nowej parafii) w kolejnych latach tyle osób przyjęło w Kamionce sakrament chrztu: 1971 rok (11 osób), 1972 (11), 1973 (16), 1974 (15), 1975 (11), 1976 (20), 1977 (16), 1978 (16), 1979 (19), 1980 (21), 1981 (14), 1982 (20), 1983 (22), 1984 (20), 1985 (16), 1986 (28), 1987 (21), 1988 (20), 1989 (17), 1990 (29), 1991 (24), 1992 (15), 1993 (13), 1994 (16), 1995 (16), 1996 (11), 1997 (15), 1998 (8), 1999 (6), 2000 (12), 2001 (14), 2002 (18), 2003 (11), 2004 (19), 2005 (14), 2006 (13), 2007 (19), 2008 (23),2009 (18),2010 (14),2011 (20),2012 (15),2013 (19),2014 (13),2015 (20),2016 (24),2017 (27),2018 (28).

Zdjęcie po chrzcie Przemysława Surmy w 1984 roku (jeszcze w starej kaplicy)i sakrament udzielany Filipowi Partyce 29 listopada 2008 roku.


Bierzmowanie - przygotowanie obejmuje młodzież w cyklu 2 lub 3-letnim; mają okazję uczestniczyć w kilkudziesięciu katechezach; praktykują spowiedź I-szo piątkową; włączają się w działalność różnych grup parafialnych i uczestniczą w wielu działaniach duszpasterskich
– wg parafialnej księgi bierzmowanych, w Kamionce, w następujących latach, ten sakrament przyjęła taka liczba osób: 13 maja 1983 roku (ks. biskup Bernard Czapliński udzielił sakramentu 160 osobom), 2 kwietnia 1978 roku (ks. biskup Zygfryd Kowalski udzielił sakramentu 100 osobom), 11 marca 1984 roku (ks. biskup Marian Przykucki udzielił sakramentu 60 osobom), 5 kwietnia 1991 roku (ks. biskup Jan Bernard Szlaga udzielił sakramentu 68 osobom), 16 maja 1994 roku (ks. biskup Jan Bernard Szlaga udzielił sakramentu 78 osobom),


19 kwietnia 1996 roku (ks. biskup Jan Bernard Szlaga udzielił sakramentu 60 osobom),


13 października 1999 roku (ks. biskup Jan Bernard Szlaga udzielił sakramentu 44 osobom), 6 marca 2001 roku (ks. biskup Piotr Krupa udzielił sakramentu 46 osobom), 20 maja 2004 roku (ks. biskup Jan Bernard Szlaga udzielił sakramentu 52 osobom),

17 marca 2006 roku (ks. biskup Piotr Krupa udzielił sakramentu 49 osobom),Dnia 16 maja 2009 roku, podczas odpustu ku czci św. Andrzeja Boboli, sakrament bierzmowania otrzymała grupa 50 młodych ludzi. Szafarzem sakramentu był biskup diecezjalny pelpliński Jan Bernard Szlaga.Dnia 14 kwietnia 2011 roku do parafii w Kamionce przybył ks. bp dr Piotr Krupa, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną. Na przybycie ks. biskupa szczególnie czekała młodzież z 3 roczników. Dla niej bowiem była to okazja do przyjęcia sakramentu bierzmowania, umacniającego ich na dojrzałe życie. Po 2 latach przygotowań tego sakramentalnego zaszczytu dostąpiła grupa 55 młodych ludzi. W 2014 (37), 2016 (25).
Eucharystia – tabernakulum jest nowe i otoczone dbałością oraz troską; możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu istnieje zawsze na pół godziny przed Mszami Świętymi i nabożeństwami (ze względu na położenie kościoła na uboczu tylko sporadycznie zdarzają się osoby, pragnące o innych porach nawiedzić Najświętszy Sakrament); w rozdzielaniu Komunii Św. w niedziele i święta pomaga (już od kilkunastu lat, bardzo oddany służbie parafii) szafarz Komunii Świętej Stefan Kraskowski; przygotowania dzieci I-szo Komunijnych odbywają się przez cały rok szkolny (oprócz katechez w szkole z katechetkami, ks. proboszcz spotyka się z dziećmi w plebani, w soboty), uroczystość I-szej Komunii Św. odbywa się w niedzielę przed odpustem parafialnym (16 maja).
- w kolejnych latach Uroczystość I-szej Komunii Św. przeżywała w Kamionce następująca liczba dzieci (zarejestrowana w Księdze I-Komunii): 1973 (25), 1974 (31), 1975 (22), 1976 (25), 1977 (21), 1978 (29), 1979 (24), 1980 (13), 1981 (6), 1982 (11), 1983 (10), 1984 (15), 1992 (30), 1993 (59 – dwa roczniki, klasy II i III)), 1994 (28), 1995 (34), 1996 (32), 1997 (28), 1998 (30), 1999 (32), 2000 (22), 2001 (25), 2002 (34), 2003 (28), 2004 (27), 2005 (28), 2006 (18), 2007 (15), 2008 (9).

I-sza Komunia Święta

rok 1976rok 1984
rok 1988
rok 1992
rok 1993 (łączone 2 roczniki - urodzeni w latach 1983 i 1984)
rok 1995


rok 1996
rok 1997
rok 1998
rok 1999
rok 2000
rok2001


rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
Adoracja wieczysta jest wyznaczona w parafii na dzień 18 maja, odbywa się w wyznaczonych dla wszystkich rejonów godzinach (podobnie podczas obchodów Triduum Paschalnego); w Triduum uroczystości rozpoczynają się: we Wielki Czwartek – o godz. 19.00, we Wielki Piątek – o godz. 19.00, we Wielką Sobotę – o godz. 22.00; Msze niedzielne odprawiane są o godz. 7.20, 9.00, 10.30, natomiast w dni powszednie o godz. 17.00 (od początku kwietnia do końca września) lub o godz. 16.00 (od początku października do końca marca), a w święta zniesione o godz. 10.00 i 16.00 (lub 17.00); frekwencja i ilość rozdzielanych Komunii Św. w minionych latach, w badanych dniach, przedstawiała się następująco: 2001 (na Mszach było 648 osób, z których przyjęło Komunię 373 osób), 2002 (429 – 210), 2003 (430 – 185), 2004 (406 – 184), 2005 (460 – 163), 2006 (500-165), 2007 (437-167). W miesiącach wakacyjnych ks. proboszcz z Kamionki odprawia niedzielne Msze Św. dla turystów w Ośrodku Wczasowym po byłych zakładach „GRAFIKI” w Głodowie.

Procesja Bożego Ciała odbywa się z kościoła parafialnego do 4 stacji rozmieszczonych przy domach we wsi Kamionka.


Procesja Bożego Ciała z 1996 roku.Sakrament pokuty – parafianie mają okazję do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą Świętą niedzielną i w dni powszednie i przed nabożeństwami; ponadto jest też 2-godzinna okazja w każdy I-szy piątek miesiąca (szczególnie praktykują tę formę dzieci pokomunijne oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania); większa ilość kapłanów jest zapraszana na przedświąteczne spowiedzi oraz przed odpustem. Dla wszystkich osób przygotowywane są kartki do spowiedzi wielkanocnej (tylko nieznaczny procent nie zabiera tych kartek lub nie zwraca, informacje o uczestnictwie w tej spowiedzi odnotowywane są corocznie w kartotekach parafialnych)

Sakrament chorych – stałą opieką duszpasterską jest objętych kilkanaście osób chorych i samotnych (odwiedziny z posługą spowiedzi i Eucharystii mają miejsce w każdy I-szy piątek miesiąca oraz przed Świętami), dodatkowo namaszczenia dokonywane są podczas nabożeństw rekolekcyjnych, w razie nagłych wezwań Wiatyk udzielany jest w domu chorego – osoby leżące w szpitalu korzystają z posługi tamtejszego kapelana (w razie śmierci rodzina przedstawia stosowny dokument o przyjęciu sakramentów).

Sakrament kapłaństwa – z miejscowości należących obecnie do parafii Kamionka pochodzą duchowni:
- z Kamionki ks. Antoni Franciszek Chmielecki - urodził się 23 czerwca 1913 roku w Kamionce. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Nowem 6 lipca 1913 roku. Rodzicami jego byli Franciszek (poległ na wojnie 15 listopada 1914 roku) – stolarz oraz Natalia z d. Jędrzejewska. Gimnazjum ukończył w Bydgoszczy. Studia teologiczne (1939 – 1944) kończył w Krakowie przyjęciem święceń kapłańskich (dnia 30 stycznia 1944 roku). W latach 1951 - 1974 był proboszczem w Gorzycach (powiat Żnin). W 1974 roku przebywał w Archidiecezjalnym Domu Zasłużonego Kapłana w Wągrowcu (diecezja gnieźnieńska). Zmarł w szpitalu 7 sierpnia 1991 roku. Pogrzeb odbył się 10 sierpnia 1991 roku.

- z Kamionki ks. Paweł Orłowski - urodził się 14 października 1913 roku w Kamionce, w rodzinie urzędniczej, jako syn Teofila i Natalii z Maślonkowskich. Do szkoły powszechnej, a potem do gimnazjum humanistycznego uczęszczał w Tczewie, zdobywając tam w 1932 roku świadectwo dojrzałości. Po maturze zgłosił się do Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył przyjęciem święceń kapłańskich 11 czerwca 1938 roku. Od września 1938 roku rozpoczął pracę duszpasterską na wyznaczonym stanowisku jako prefekt szkół podstawowych w Pułtusku. Tam zastał go wybuch wojny. Wraz z wieloma mieszkańcami Pułtuska uczestniczył w tzw. ucieczce na Wschód. Po zakończeniu kampanii wrześniowej aż z Równego powrócił do Pułtuska. 6 listopada 1939 roku władza diecezjalna skierowała go na wikariat do Drobina. Wieczorem 9 listopada tegoż roku wraz ze swoim proboszczem - ks. kan. F. Godlewskim został aresztowany przez miejscową policję i osadzony w areszcie gminnym. Po wyjściu z więzienia ks. Orłowski tymczasowo sprawował posługę wikariusza w Imielnicy i Bieżuniu. Potem przedostał się do Warszawy, gdzie przez 4 lata (1941-45) pracował jako prefekt szkół średnich zawodowych i tzw. kompletów. Od upadku powstania warszawskiego w 1944 roku do maja 1945 roku pracował w duszpasterstwie przy katedrze w Częstochowie. Dnia 1 maja 1945 roku powrócił do diecezji i do końca grudnia 1945 roku był wikariuszem w Brańszczyku, zaś od 1 stycznia 1946 roku przez rok pracował jako wikariusz i prefekt w Pułtusku. Tam 6 stycznia 1947 roku został aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie, pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji. Po zwolnieniu 1 czerwca 1947 roku otrzymał administrację parafii Woźniki i Radzanowo, gdzie pracował do 1956 roku. Od 15 grudnia 1956 roku do 1977 roku sprawował obowiązki proboszcza w Baranowie. W uznaniu zasług Biskup płocki mianował go 10 sierpnia 1975 roku kanonikiem honorowym Kolegiaty Pułtuskiej. Dwa lata później, 26 marca został przeniesiony na probostwo do Różana (obecnie diecezja łowicka), gdzie pracował, piastując funkcję dziekana dekanatu różańskiego. Przeszedł na emeryturę w 1988 roku. Ks. kan. Paweł Orłowski zmarł 12 maja 2001 roku. Kilkudziesięciu braci w kapłaństwie towarzyszyło mu 15 maja w jego ostatniej drodze. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup pomocniczy Płocka Roman Marcinkowski.
- z Twardej Góry o. jezuita Jan Orłowski (urodził się 29 sierpnia 1953 roku w Nowem, szkołę podstawową ukończył w Rychławie, szkołę średnią ukończył w Gdyni, zasadniczą służbę wojskową pełnił w Nowym Dworze Mazowieckim i w Warszawie, później w Gdyni też ukończył pomaturalne studium zawodowe, w 1980 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu, studia filozoficzno – teologiczne kontynuował w Krakowie i w Warszawie, w 1987 roku przyjął sakrament kapłaństwa, pracę duszpasterską prowadził kolejno w Gdańsku – Wrzeszczu, w Kaliszu, na Ukrainie, w Piotrkowie Trybunalskim, w Warszawie – w Kaliszu - gdzie obecnie pracuje),- z Milewa o. werbista Bolesław Blij (urodzony 20 sierpnia 1946 roku w Milewie, w rodzinie Władysława i Bronisławy Gracek, szkołę podstawową i liceum kończył w Nowem (matura w 1964 roku), w czasie studiów w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym w Pieniężnie został powołany do odbycia służby wojskowej (odbywał ją w latach 1966 – 1968 w kompanii kleryckiej jednostki wojskowej w Bartoszycach, m.in. z dzisiejszym kandydatem do świętości ks. Jerzym Popiełuszką), wyświęcony 18 czerwca 1972 roku w Pieniężnie, prymicje odprawił 25 czerwca 1972 roku w kościele parafialnym w Nowem, pracował w Australii, Papui - Nowej Gwinei, Stanach Zjednoczonych i Brazylii - do dzisiaj tu pracuje)

W pośredni sposób, z racji pochodzenia rodziców (bo sami urodzili się już w innych stronach Polski), z terenami obecnej parafii Kamionka związani są:

- ks. Marian Glinkowski (matka z domu Dominikowska z Kamionki, ojciec Glinkowski pochodził z Rynkówki, kapłan urodził się już w Elblągu, wyświęcony w 1981 roku w diecezji warmińskiej, aktualnie jest proboszczem w parafii Dąbrówno k. Ostródy)

- ks. Krzysztof Waligóra (matka Krystyna, z domu Burnicka z Osin, ojciec Jan Waligóra z Głodowa, kapłan urodził się już w Warszawie, wyświęcony 28 maja 1988 roku w Warszawie, jest kapłanem diecezji Warszawa – Praga)- s. Saturnina Wiśniewska (urodziła się ok. 1902 roku w Gajewie Zabudowaniach)

- s. Renata Cieślak (imię od chrztu Teresa, rodzice Julia i Andrzej, urodziła się w 1929 roku w Stanisławowie, na terenach obecnej Ukrainy, wraz z rodziną przeżywała ciężkie chwile będąc w latach 1940 – 1946 zesłana na Syberię, od 1946 roku zamieszkała z rodziną w Milewie, dokończyła szkołę podstawową w Rychławie, liceum ukończyła w Łodzi, w 1953 roku wstąpiła do Zgromadzenia Pasjonistek (Sióstr Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa), śluby wieczyste złożyła w Płocku, studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filologię polską, a jednym z jej profesorów był biskup Karol Wojtyła, później przez wiele lat była Matką Generalną Zgromadzenia, m.in. rezydując w Płocku i ucząc nowicjat zakonny, od roku 1981 przebywa w Dąbrowie Górniczej, wspierając dalej działalność parafialną – na pierwszym zdjęciu z papieżem s. Renata jest z lewej strony, a na drugim w rodzinnym Milewie)

- s. Leoncja Wilgorska (imię od chrztu Maria, urodziła się w 1940 roku w Przynach, szkołę podstawową ukończyła w Rychławie w 1954 roku, do klasztoru Sióstr Elżbietanek wstąpiła w 1958 roku w Grudziądzu, śluby wieczyste złożyła w 1965 roku, pracowała w Grudziądzu w zakładzie wychowawczym dla chłopców, następnie jako katechetka w Wałczu, wiele lat w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w miejscowości Grabie, a obecnie kieruje Ośrodkiem Wypoczynkowo – Rekolekcyjnym w Jastarni)

- s. Celina Wilgorska (imię od chrztu Jadwiga, urodziła się w 1942 roku w Przynach, szkołę podstawową ukończyła w Rychławie, do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek wstąpiła w 1962 roku, wieczyste śluby zakonne złożyła w 1967 roku, pracowała w zakładzie wychowawczym dla dziewcząt w Grudziądzu, w centrali prowincji Sióstr Elżbietanek w Rzymie, następnie w Bydgoszczy i Kwidzynie, a dzisiaj jest przełożoną domu zakonnego przy szpitalu w Tucholi)- s. Małgorzata Napiórkowska (imię od chrztu Teresa, rodzice Weronika i Jan, urodziła się w 1962 roku, pierwsze lata dzieciństwa spędziła w Rychławie, szkołę podstawową i liceum kończyła w Nowem, należy do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, po złożeniu ślubów ukończyła Międzyzakonne Studium Medyczne w Warszawie, pracowała w szpitalu w Tucholi a potem wspierała „Caritas” w Toruniu, po ukończeniu studiów pedagogiki specjalnej zajęła się pracą z osobami niepełnosprawnymi)
w każdy I-szy czwartek miesiąca odmawiane są modlitwy o powołania męskie i żeńskie; systematyczna i otwarta na dzieci praca przynosi efekty w zwiększeniu liczby ministrantów, z których w przyszłości będą powołania oraz grupa liturgiczna 13 dziewcząt czytających Pismo Św. i modlitwę powszechną, wierni chętnie wspierają Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a kilkunastu ministrantów jeździ co roku do Pelplina na diecezjalne rekolekcje – klerycy też prowadzili rekolekcje wielkopostne w parafii.

Sakrament małżeństwa - w parafii odbywa się przygotowanie dalsze: młodzi parafianie biorą udział w dekanalnych kursach przedmałżeńskich w Nowem lub w Warlubiu, ale także w roku 2005 (brało udział 20 osób) oraz w 2007 (brało udział 37 osób) został zorganizowany parafialny kurs w Kamionce; od roku 2004 działa w parafii Poradnictwo Rodzinne (przeszkolenie diecezjalne odbyła nauczycielka p. Teresa Zaremba, dyżury pełni w I-sze środy miesiąca i spotyka się z narzeczonymi w ramach nauk przedślubnych, a także realizuje tematy w ramach kursu przedmałżeńskiego); bliższe przygotowanie jest realizowane w ramach nauk przedślubnych z narzeczonymi, zgłaszającym zamiar ślubu. Smutnym zjawiskiem, występującym również coraz mocniej w parafii wiejskiej, jest spora liczba tzw. związków niesakramentalnych. Negatywne zjawiska z większych środowisk przenikają do małych społeczności i powodują zaistnienie nieformalnych „związków” niekościelnych. Niektóre nie mają jakiejkolwiek przeszkody, aby zalegalizować swój związek, ale okazują w taki sposób swoją niedojrzałą postawę. W kolejnych latach, podczas wizyt kolędowych, takich związków odnotowano następującą ilość: 2003 rok – 12 związków niesakramentalnych (w tym 4 bez przeszkody), 2004 - 12 (4), 2005 po powiększeniu parafii – 23 (10), 2006 – 25 (8), 2007 – 32 (11), 2008 – 33 (13), 2009 - 33 (15). Niektóre związki niesakramentalne udało się w minionych latach nakłonić do uporządkowania spraw małżeńskich.

- w kolejnych latach (wg parafialnej księgi małżeństw prowadzonej od 1971 roku, bo chociaż parafia powstała później, to księża rezydujący wcześniej jako Rektorzy Ośrodka również mieli uprawnienia do udzielenia sakramentów) udzielono w Kamionce następującą ilość ślubów kościelnych: 1971 rok (3), 1972 (6), 1973 (9), 1974 (14), 1975 (13), 1976 (6), 1977 (17), 1978 (6), 1979 (8), 1980 (8), 1981 (3), 1982 (8), 1983 (4), 1984 (13), 1985 (6), 1986 (5), 1987 (7), 1988 (3), 1989 (5), 1990 (6), 1991 (1), 1992 (2), 1993 (1), 1994 (5), 1995 (6), 1996 (4), 1997 (8), 1998 (2), 1999 (2), 2000 (3), 2001 (6), 2002 (5), 2003 (11), 2004 (4), 2005 (10), 2006 (13), 2007 (13), 2008 (11),2009 (11),
2010 ( 8),2011 (10),2012 (7),2013 (4),2014 (13),2015 (10),2016 ( 7),2017 (4),2018 (6),2019 (6).

- w księdze zapowiedzi przedmałżeńskich, w kolejnych latach, odnotowano do wygłoszenia wśród parafian następującą ilość par: 2005 rok (15), 2006 (13), 2007 (16), 2008 (14).

Ślub pp. Ewy i Grzegorza Surmów w kaplicy, w 1977 roku (udzielają księża Brunon Borta i Adam Tracz)


Ślub pp. Jolanty i Jana Marcjanik w kaplicy, w 1986 roku (prowadzi ks. Jerzy Pajdak).Ślub pp. Bogusławy i Wiesława Staliców w kaplicy, w 1992 roku (udziela ks. Andrzej Bławat).Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 11:08:42 17669 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.