+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
Klub Sportowy GAUDIUM
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GAUDIUM”
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE
Aktywność fizyczna i sport stanowią ważny czynnik równowagi, zdrowia, samorealizacji, będącymi podstawowymi elementami edukacji, kultury i życia społecznego. Ich rozwój leży w interesie ogółu, a ich uprawianie stanowi prawo każdego, niezależnie od płci, wieku i warunków społecznych (Joell Raynaud).

Dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, coraz więcej czasu, zarówno tego przeznaczonego na pracę jak i na odpoczynek, spędzają w sposób nieaktywny fizycznie. To sprawia, że promocja aktywnego trybu życia staje się nie lada wyzwaniem. To wyzwanie podjęła grupa miłośników sportu i rekreacji z Kamionki. Pomysł powołania do życia uczniowskiego klubu sportowego wypłynął ze strony pań Urszuli Drost i Jolanty Kaszubowskiej, nauczycielek wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” (z j. łac. oznacza – radość) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce odbyło się 22 listopada 2006 roku, a już 30 listopada tego roku dokonano rejestracji Klubu w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

W kadencji 2006-2008 powołano siedmioosobowy Zarząd w składzie:

* Urszula Drost – prezes

* Sławomir Głąb – v-ce prezes

* Lucyna Chmielecka – sekretarz

* Jolanta Kaszubowska – skarbnik

* ks. Andrzej Taliński, Monika Apostołowicz, Wiesław Ołowski – Członkowie Zarządu

Komisję Rewizyjną UKS Gaudium stanowią:

* Justyna Buklewska - Przewodnicząca
* Iwona Karcz - Członek Komisji
* Teresa Surma - Członek Komisji


Urszula Drost i Sławomir Głąb(od lewej) Monika Apostołowicz, Lucyna Chmielecka i Jolanta Kaszubowskaks. Andrzej Taliński i Monika Apostołowicz


Zarząd UKS GAUDIUM w kadencji 2009 - 2010:

* Urszula Drost – prezes

* ks. Andrzej Taliński – v-ce prezes

* Lucyna Chmielecka – sekretarz

* Jolanta Kaszubowska – skarbnik

*Ilona Pliszka, Jerzy Kwiatkowski, Alicja Małkowska – Członkowie Zarządu

Komisję Rewizyjną UKS Gaudium stanowią:

* Justyna Buklewska - Przewodnicząca
* Iwona Karcz - Członek Komisji
* Teresa Surma - Członek Komisji

Zarząd UKS GAUDIUM w kadencji 2011 - 2012 :

* Urszula Drost – prezes

* ks. Andrzej Taliński – v-ce prezes

* Lucyna Chmielecka – sekretarz

* Jolanta Kaszubowska – skarbnik

*Beata Madziąg, Jerzy Kwiatkowski – Członkowie Zarządu

Komisję Rewizyjną:

* Justyna Buklewska - Przewodnicząca
* Magdalena Łączna- Członek
* Teresa Surma - Członek

Zarząd UKS GAUDIUM w latach 2013-2014:

* Urszula Drost – prezes

* ks. Andrzej Taliński – v-ce prezes

* Wojciech Głąb – sekretarz

* Jolanta Kaszubowska – skarbnik

*Teresa Surma, Sławomir Głąb, Damian Kurcaba – Członkowie Zarządu

Komisję Rewizyjną:

*Klaudia Buklewska - Przewodnicząca
*Beata Madziąg- Członek
*Maria Badźmierowska- Członek

Zarząd UKS GAUDIUM w latach 2015-2016:

* Urszula Drost – prezes

* ks. Andrzej Taliński – v-ce prezes

* Wojciech Głąb – sekretarz

* Jolanta Kaszubowska – skarbnik

* Sławomir Głąb,ks. Tadeusz Galikowski, Michał Kaszubowski – Członkowie Zarządu

Komisję Rewizyjną:

*Ludwik Buklewski - Przewodnicząca
*Małgorzata Chyła- Członek
*Grzegorz Błażek- Członek


Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Celem Klubu jest:

• Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
• Organizowanie zajęć sportowych, współzawodnictwa sportowego, różnych form turystycznych i rekreacyjnych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej i zachowania zdrowia;
• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu;
• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
• Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swojego działania.
W związku z tym utworzono następujące sekcje:

• Siatkówki;
• Piłki nożnej;
• Aerobiku;
• Tańca młodzieżowego;
• Tenisa stołowego (zajęcia odbywać się będą, gdy Klub otrzyma sprzęt z Ministerstwa Sportu)

Już od początku działalności Klub organizował wiele zadań propagujących zdrowy styl życia i rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, m.in. odbył się:
- turniej piłkarski pod hasłem: „Rusz się człowieku”, pod patronatem PZU Życie S.A.,w którym wzięło udział 13 drużyn z 4 sąsiadujących gmin,- zapoczątkowano i zorganizowano cykliczną imprezę środowiskową z udziałem mieszkańców naszej gminy - „FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO”, na którym również w tym roku bawiło się wiele osób,

- od 2009 roku imprezą towarzyszącą na Festynie Rodzinnym jest GMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
- organizowane są cotygodniowe, systematyczne treningi piłki siatkowej , które przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w turniejach siatkarskich – organizowanych również przez Klub w bieżącym roku np. na „ Powitanie Lata” – początek lipca i „ Pożegnanie Lata” – koniec września.- cotygodniowe zajęcia aerobiku dla dzieci, młodzieży i grupy osób starszych oraz tańca grupy młodzieżowej „RESPEKT” przyciągają wiele zwolenniczek aktywnego spędzenia wolnego czasu.Zajęcia aerobiku prowadzone są przez nauczycielki w-f nawet wtedy, gdy trwają ferie zimowe, czy wakacje letnie. Z pośród ćwiczących wyłoniła się nawet grupa dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym, która dodatkowo ćwiczy układy choreograficzne do muzyki młodzieżowej. Widząc zapał ćwiczących dziewcząt i ich zdolności, a także pragnąc rozwijać ich zainteresowania taneczne, nauczycielki w-f, stworzyły zespół taneczny „RESPEKT”. Dziewczęta nie tylko pilnie ćwiczą, ale również współtworzą choreografię. W ten sposób wypracowały już program, który częściowo zaprezentowały mieszkańcom Gminy Smętowo Graniczne podczas ostatniej edycji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a także podczas Dni Smętowa, na Festynie z okazji Dnia Dziecka w Rychławie, Festynie Rodzinnym na Sportowo w Kamionce i Diecezjalnym Festynie Caritas w Nowem wzbogacając ofertę kulturalną środowiska lokalnego. Przed nimi występy na Dożynkach Gminnych w Smętowie i Parafialnych w Kamionce.

Członkowie Klubu aktywnie włączają się w różnorakie działania organizacyjno – gospodarcze. Nauczycielki w-f, jak również wszyscy członkowie UKS ”GAUDIUM” podczas treningów, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz turniejów, pracują z dziećmi społecznie.
Klub ściśle współpracuje z Urzędem Gminy, GOKSiR , Sołectwem Kamionka i PUKS „BONUM” z Kamionki. Sprzymierzeńcami Klubu są też miejscowi rolnicy i strażacy (wspierający organizację imprez).
Powodzenie i realizacja zadań wynikających z rocznego panu pracy UKS „GAUDIUM” możliwe jest dzięki wielu ludziom dobrej woli i wspierającym instytucjom.

Klub Sportowy Roku 2008


W sobotę, 21 lutego 2009 po raz pierwszy w gminie Smętowo Graniczne odbył się Bal Sportowca, honorujący wysiłek zawodników, działaczy i trenerów za rok 2008. Była to pierwsza tego typu wspólna inicjatywa Urzędu Gminy w Smętowie Gr. z ośrodkiem GOKSiR.
Na ręce prezesów miejscowych klubów sportowych złożono podziękowania za krzewienie kultury fizycznej w roku ubiegłym na terenie gminy. A były to stowarzyszenia:
- PUKS „BONUM” KAMIONKA- prezes Ks. Andrzej Taliński;
- UKS „GAUDIUM” KAMIONKA- prezes Urszula Drost;
- LZS „POGOŃ” SMĘTOWO- prezes Janusz Moczyński;
- LLKS „ZIEMI KOCIEWSKIEJ” SMĘTOWO - prezes Henryk Główczewski.Spore zainteresowanie wzbudziło ogłoszenie wyników pierwszego Internetowego Plebiscytu Na Klub Sportowy Roku 2008. I tu bezkonkurencyjny okazał się Uczniowski Klub Sportowy „Gaudium” z Kamionki z dorobkiem 505 głosów, wyprzedając o 102 głosy LZS „Pogoń”Smętowo.

NAGRODA KORYFEUSZA 2015


Dnia 14 czerwca 2015 r. podczas koncertu „Smętowo – ludzie tworzą to miejsce”, objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego, Uczniowski Klub Sportowy GAUDIUM został uhonorowany Nagrodą Koryfeusza - za wkład pracy włożony w propagowanie aktywnego trybu życia zgodnie z zasadą fair plaży oraz szerzenie wartości intelektualnych i emocjonalnych wśród młodego pokolenia, a także za działanie na rzecz promocji Gminy Smętowo Graniczne oraz całego regionu.WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

ROK 2015

Międzygminny Festyn Rodzinny na Sportowo 2015 i VI MIĘDZYGMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 2015

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

Zespół Taneczny RESPEKT

Projekt logo od www.ludio.pl

Dodane przez parafia dnia maj 14 2008 22:12:35 6546 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.