+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2010 W PARAFII KAMIONKA
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2010 W PARAFII KAMIONKA
/ogłoszona podczas Mszy Świętych w Nowy Rok – 1.01.2011/


Każdy człowiek, każda rodzina, każde środowisko i wspólnota powinny co pewien czas robić bilans swoich życiowych dokonań. Zakończony rok kalendarzowy 2010 również skłania do refleksji nad minionym rokiem. Bardzo smutny i trudny był to rok dla naszej ojczyzny. Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, tragedia powodzi, liczne wypadki samochodowe odcisnęły bolesne piętno na działaniach całego narodu. Skłaniają też do refleksji nad kruchością życia ludzkiego i gotowością w każdym momencie na spotkanie z Bogiem. Warto więc pozytywnymi treściami wypełniać czas swojego życia, aby zbierać zasługi przed Bogiem i zostawić po sobie życzliwą pamięć u ludzi. Wszyscy ludzie, rodziny i wspólnoty mają konkretne zadania do wypełnienia. Parafia jest też wspólnotą, która ma integrować ludzi do Bożych i ludzkich działań. Aktywnie uczestnicząc we wielorakich działaniach tej wspólnoty wierni realizują swoje powołanie do zbawienia.
Coroczne statystyki z działań duszpasterskich wskazują, że wspólnota parafialna w Kamionce jest ciągle bardzo żywa i aktywna. W dalszym ciągu wiele osób angażuje się w działalność różnych grup przyparafialnych, ożywia swoją wiarę i daje szeroką ofertę działań religijno - społecznych dla środowiska. Wszystkie te grupy są otwarte na kolejnych członków, bo warto rozwijać swoje różnorakie talenty i służyć bliźnim poprzez różne formy aktywności.
Życie parafialne tworzą więc szczególnie wspólnoty: rada parafialna (ekonomiczna i duszpasterska), ministranci, Żywy Różaniec, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „BONUM”, Parafialny Zespół CARITAS, chór parafialny, zespół młodzieżowy „CENTENUM”, zespół młodzieżowy „FLORENTER”, dziewczęca służba liturgiczna, Poradnictwo Rodzinne. W maju nastąpiła zmiana na stanowisku organisty – dotychczasowy Krzysztof Filc ze Smętowa, po ponad 3-letniej pracy w Kamionce, przeszedł pełnić funkcję organisty do Pączewa, a na jego miejsce do Kamionki dojeżdża z Frący Wojciech Lipski.
W roku 2010, podobnie jak w poprzednich latach, miało miejsce wiele działań duszpasterskich, w które była zaangażowana cała parafia lub jej przedstawiciele. Oczywiście, życie parafii centralizuje się wg typowego schematu duszpasterskiego: udział w niedzielnej Mszy Św., korzystanie z sakramentów św., udział dzieci i młodzieży w katechezach. Jednakże bogactwo działań duszpasterskich w Kamionce jest bardzo duże. W różnych miesiącach roku odbywały się: koncert kolęd, parafialne rekolekcje wielkopostne, Droga Krzyżowa na trasie z Kamionki do Milewa, piesze pielgrzymki do Częstochowy i do Piaseczna, comiesięczne Apele Jasnogórskie, wycieczki (do Obór, Lichenia, Lednicy, Częstochowy), I Komunia Św., Przegląd Piosenki Religijnej, Międzygminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, dożynki parafialne połączone z festynem, turnieje i treningi sportowe, akcje charytatywne (m.in. zbiórki dla szkół na dożywianie dzieci i artykuły szkolne, zbiórki dla powodzian, zbiórki na leczenie chorej dziewczyny). Parafia aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi ze Smętowa Granicznego i Nowego nad Wisłą, ze szkołami, z różnymi instytucjami i organizacjami.
Ponadto odbywały się różnorakie działania ekonomiczne, które były możliwe do zrealizowania dzięki wspólnemu i szczodremu włączeniu się wszystkich parafian i osób z sąsiednich miejscowości. Radni parafialni trzykrotnie organizowali zbiórki finansowe w swoich rejonach zamieszkania. Uzbierali kwotę 19,6 tys. zł. Za tę sumę zrealizowano przede wszystkim główną inwestycję, tzn. położona została kostka polbrukowa od kostnicy do bramy wjazdowej na cmentarz – wykonała to zadanie firma „TRAKT” z Gdańska (w której pracowało kilku parafian z Kamionki). Ponadto zostały też zrobione z kostki schody przed bocznymi drzwiami do kościoła oraz odnowione zostały drzwi główne i boczne przy wejściach do kościoła. Oczywiście – ofiary zbierane przy innych okazjach (np. kolekty, kolędy), są przeznaczane na regulowanie opłat na rzecz różnych instytucji kościelnych i państwowych, a także bieżące wydatki parafialne. Wielka więc chwała wszystkim ofiarodawcom!
Obecnie w parafii Kamionka mieszka 1265 osób. W minionym roku 2010 było 14 chrztów (rok wcześniej – 18), 12 dzieci przyjęło I-szą Komunię Św. (rok wcześniej 18), było 8 ślubów (rok wcześniej 11). Przez cały rok zmarło 3 parafian (rok wcześniej 17) – to historyczny fakt, bo przez rok nie zaistniała żadna nowa mogiła na cmentarzu parafialnym – warto więc trzymać się zdrowo, by ten znak witalności trwał jak najdłużej. Frekwencja na Mszach Św. wyniosła 35 % (rok wcześniej 30%). Rozdzielonych zostało 18 tys. Komunii Św. (rok wcześniej 21 tys.). Kurs przedmałżeński ukończyło w parafii 16 młodych ludzi. Kolęda w minionym roku została przyjęta w 315 domach (nie przyjęło z różnych przyczyn 27 rodzin). Za granicą w minionym roku pracowało 56 osób z naszej wspólnoty parafialnej. Smutkiem napawa fakt, że na terenie parafii zamieszkuje 36 związków niesakramentalnych, z których 19 nie ma przeszkody i mogłyby przyjąć sakrament małżeństwa. Ważnym przedsięwzięciem duszpasterskim jest nasza internetowa strona parafialna (www.parafiakamionka.pl), zawierająca bogate informacje z historii i bieżącego życia naszej wspólnoty – przez blisko 3 lata prowadzenia jej odwiedziło tę stronę ok. 407 tys. osób.
W roku 2011 także odbywać się będzie dalej wiele działań duszpastersko – ekonomicznych. Większość działań będzie miała podobny zakres, jak w minionych latach.
Najważniejszym wydarzeniem duszpasterskim będzie wizytacja ks. biskupa – odbywa się ona raz na 5 lat, jej termin dopiero zostanie wiosną sprecyzowany. Ks. biskup oceni dokonania duszpasterskie we wspólnocie parafialnej – wszystkie wyrazy aktywności (lub też jakieś niedoskonałości), a także troskę o utrzymanie i upiększanie budynków i terenów kościelnych. Ponad 50 młodych ludzi otrzyma od ks. biskupa sakrament bierzmowania. Do I Komunii Św. przygotowuje się 13 dzieci z klas II – termin będzie 15 maja. Odpust ku czci patrona – św. Andrzeja Boboli będziemy przeżywać 16 maja. Po ustaleniach z radnymi parafialnymi, zaplanowano w 2011 roku następujące działania ekonomiczne: główna inwestycja to utwardzenie części parkingu (od bramy cmentarnej do bramy wjazdowej na plac przykościelny – mogą zgłaszać się osoby lub firmy z pomysłami i kosztorysami, w jaki sposób to zadanie zrealizować); odnowienie drzwi do kostnicy, zakrystii i plebanii; otynkowanie murka przy bramie cmentarnej; pomalowanie płotu drewnianego przy parkingu.

Niech dalej troska o swoją parafię angażuje całe nasze środowisko!

Dodane przez parafia dnia grudzień 29 2010 23:23:17 2741 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.