+ Parafia pw. sw. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kosciol
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Sluzba liturgiczna
Wspolpracownicy parafialni
Zycie Sakramentalne
Zywy Roaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowosci
Ochotnicza Straz Pozarna
Szkoly
PISANO O NAS
Archwium prasowe
CMENTARZ PARAFIALNY W KAMIONCE
CMENTARZ

Cmentarz w całości jest położony na działce parafialnej, jest więc cmentarzem parafialnym. Cały jest ogrodzony. Działka została podzielona na sektory, które sukcesywnie będą zapełniane zmarłymi. W centralnej części, przy krzyżu, obok grobu pierwszego proboszcza ks. Andrzeja Bławata, będzie znajdował się sektor na mogiły kapłanów. Na terenie cmentarza znajduje się kostnica – stan techniczny dobry. Zaczęto ją budować w 1993 roku (postawiono w tamtym roku mury do stanu surowego i pokryto dachem). Na jednym ze zdjęć jest przedstawiony budowniczy tego obiektu ks. Andrzej Bławat. Dnia 13 października 1999 roku biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga poświęcił cmentarz oraz kaplicę cmentarną. W 2003 roku, na tyle kostnicy, został zamontowany schowek na narzędzia, pomocne w uporządkowywaniu grobów i został zrobiony nowy, metalowy śmietnik (przez p. Ludwika Buklewskiego). W roku 2005 zostały zakupione 2 fioletowe chorągwie do wykorzystania podczas pogrzebów. Na cmentarzu jest także studnia z zamontowanym kranem. Bezpośrednią opiekę nad cmentarzem pełnią strażacy z OSP Kamionka, kopiąc mogiły, strzyżąc trawniki, wywożąc śmieci.
W Parafialnej Księdze Zmarłych, od roku 1979 (przed powstaniem parafii spisywali pogrzeby księża - rektorzy kaplicy), zarejestrowano następujące ilości zmarłych osób: 1979 (3), 1980 (8), 1981 (7), 1982 (7), 1983 (6), 1984 (14), 1985 (9), 1986 (10), 1987 (13), 1988 (7), 1989 (8), 1990 (14), 1991 (16), 1992 (6), 1993 (7), 1994 (10), 1995 (7), 1996 (10), 1997 (10), 1998 (7), 1999 (6), 2000 (4), 2001 (6), 2002 (7), 2003 (6), 2004 (4), 2005 (14), 2006 (15), 2007 (12), 2008 (14), 2009 (17), 2010 (3), 2011 (20), 2012 (9), 2013 (21), 2014 (11), 2015 (20), 2016 (12), 2017 (16), 2018 (13).
Księga cmentarna została założona w 2005 roku, zarejestrowano wszystkie dotychczasowe groby i jest już prowadzona na bieżąco - znajduje się w biurze parafialnym. W pierwszym zapełnionym sektorze znajdują się 64 mogiły, w kolejnym zapełniającym się (stan na koniec grudnia 2010 roku) jest już 20 mogił, w sektorze dziecięcym spoczywa jedna osoba, podobnie też w sektorze kapłańskim. W roku 2010 nie przybyła na cmentarzu żadna nowa mogiła (ze zmarłych w tym roku 3 parafian jedna osoba została pochowana w starej części cmentarza w rodzinnym grobie, druga w Nowem, a trzecia we Wielkim Komorsku).
W październiku 2008 roku położona została w kostnicy posadzka marmurowa – dzieło to wykonali panowie Hieronim Jabłoński oraz Kazimierz Koniarski (płytki pochodziły z bazyliki chojnickiej, które tam zdjęto po remoncie). W kwietniu 2010 roku została położona kostka polbrukowa od kostnicy do bramy cmentarnej. Zadanie to wykonała firma "TRAKT" z Gdańska, w której pracowali parafianie z Kamionki (Ryszard Dereszkiewicz, Adam Grzyb, Sylwester Jabłoński, Tomasz Głąb, Dariusz Głąb).

W 2016 roku zapadła decyzja o wykonaniu chodnika na cmentarzu, choć pierwotnie prace miały się zacząć po zebraniu całej kwoty na wykonanie - czyli na wiosnę 2018 roku, to już we wrześniu 2017 roku udało się rozpocząć, a też i ukończyć prace : min. wycięto istniejące świerkowe żywopłoty dzielących sektory, wyrównano teren i położono kostkę polbrukową. Położenia chodnika podjęli się nasi parafianie - panowie Tomasz i Dariusz Głąb oraz Ryszard Dereszkiewicz. Dodatkowo zostały postawione latarnie wzdłuż chodnika, które zostały zamontowane przez pana Mariusza Buławskiego.REGULAMIN


1. Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych.
2. Przebywający na cmentarzu powinni zachować się godnie, spokojnie i z szacunkiem dla zmarłych.
3. Na cmentarzu nie wolno: chodzić po grobach, palić tytoniu i pić alkoholu, zaśmiecać terenu, zabierać kwiatów i zniczy z innych grobów, niszczyć zieleni, przyprowadzać zwierząt, jeździć rowerami i innymi pojazdami (wyjątkowo pojazdy służbowe, np. koszące trawę, zabierające śmieci lub przywożące pomnik).
4. Zwiędłe kwiaty, wypalone znicze oraz inne śmieci należy przenieść do śmietnika.
5. Rodzina zmarłego zobowiązana jest do utrzymania grobu w należytym porządku.
6. O sprawy porządkowe na cmentarzu dbają strażacy z Kamionki.
7. Wszystkie groby zarejestrowane są w parafialnej księdze cmentarnej oraz umieszczone na mapie cmentarza:
- każdy grób jest oznakowany specjalnym numerem sektoru i miejsca
- zanotowane są osoby spoczywające w danym grobie (jedna lub kilka)
- zanotowane też są miejsca zarezerwowane na przyszłość dla kogoś z rodziny (w wolnych miejscach między mogiłami są umieszczone tabliczki z numerkiem)
8. Pomnik nagrobny:
- bez zgody ks. proboszcza nie można postawić pomnika lub tablicy nagrobnej (trzeba wcześniej przedstawić do zatwierdzenia projekt, czy spełnia wymagane na cmentarzu parafialnym walory religijne)
- rozmiary pomnika powinny odpowiadać szerokości dołu grzebalnego (wszelkie powiększenia muszą być skonsultowane z ks. proboszczem)
- odstęp od sąsiednich grobów (z każdej strony) powinien być równomierny na całym cmentarzu
- przed postawieniem pomnika należy uiścić opłatę cmentarną w wysokości 10% od wartości pomnika
- w przypadku zamkniętych bram cmentarnych można po klucze zgłosić się do ks. proboszcza
9. Grób jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego – nie można go użyć wcześniej do pochowania innej osoby:
- jeśli w mogile spoczywa więcej osób, to liczy się 20 lat od ostatniej pochowanej
- opłaty (tzw. pokładne), uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres; – przedstawiciel rodziny otrzymuje stosowne zaświadczenie, iż jest opiekunem tego grobu
- jeśli przed upływem tego czasu, rodzina zmarłego nie wniesie opłaty na następne lata (lub grób będzie zaniedbany), zarządca cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby
10. Wszelkie przekopywanie grobów, przenoszenie ciał na inny cmentarz musi odbywać się odbywać za zgodą ks. proboszcza i odpowiednich instytucji państwowych (np. Sanepidu).

* Kustoszem (zarządcą) cmentarza w Kamionce jest ks.Grzegorz Nenca - administrator parafii
** Bieżącą opiekę sprawują strażacy z Kamionki: kopanie grobów, sprzątanie i wysypywanie śmieci, strzyżenie trawników
*** Zasady te wynikają z obowiązującego w Polsce ustawodawstwa państwowego i kościelnego

POGRZEB

1. Każdy człowiek ma prawo do godnego pochówku, z należytą czcią jemu przysługującą:
- prawo do pogrzebu katolickiego mają członkowie wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego
- w wyjątkowych sytuacjach zarządca cmentarza wyznaniowego ma prawo nie udostępnić miejsca na nim (np. innowiercom, gdyby w miejscowości znajdował się jeszcze cmentarz komunalny lub osobie, która jawnie występowała przeciwko wspólnocie religijnej)
- wyjątkowo też mogą być odmówione lub ograniczone (np. przez nie wnoszenie trumny ze zmarłą osobą do kościoła) ceremonie pogrzebowe, jeśli duszpasterz uzna, że zmarła osoba gorszyła innych swoich zachowaniem, żyła w stanie grzechu publicznego (i mimo napomnień nie chciała uporządkować swojego życia), przez długi okres nie praktykowała, jawnie występowała przeciwko wspólnocie wierzących
2. Rodzina powinna powiadomić duszpasterza, w jak najkrótszym czasie, o wydarzeniu śmierci. Ma to ułatwić wybranie odpowiedniego czasu pogrzebu, omówienie przebiegu ceremonii, a także określenie miejsca na cmentarzu.
3. Zgłaszający pogrzeb powinien dostarczyć:
- akt zgonu
- jeśli zmarły pochodził z innej parafii – to także zaświadczenie od miejscowego ks. proboszcza, że przysługuje mu pogrzeb katolicki oraz informacje o przyjętych ostatnio sakramentach
- zostaną spisane dane potrzebne do księgi zmarłych i księgi cmentarnej
- uregulowane zostaną opłaty (za miejsce na cmentarzu na 20 lat oraz ofiara za Mszę Św. i ceremonie pogrzebowe)
- wyznaczone też będą (zgodnie z parafialną tradycją): Msza Święta w 30. dzień po pogrzebie (z ofiar kolektowych w dniu pogrzebu) i tzw. „zdrowaśki roczne” (modlitwy za zmarłą osobę odmawiane w każdą niedzielę).
4. Rodzina może też skorzystać z posługi p. Organisty oraz ekipy pogrzebowej (można załatwić profesjonalną firmę np. z Nowego).
5. Zmarły może spoczywać w domu pogrzebowym (kostnicy) lub w domu rodzinnym – z tych miejsc mogą rozpocząć się obrzędy pogrzebowe, a następnie Msza Św. w kościele parafialnym.
6. Zasadniczo wierni z parafii w Kamionce są chowani na cmentarzu parafialnym; jeśli jednak zmarły ma spocząć na cmentarzu w innej miejscowości (np. Nowe), to trzeba formalności cmentarne załatwić z zarządcą tamtejszego cmentarza (określić też, z której miejscowości kapłan ma odprawić ceremonie żałobne).

Dodane przez parafia_ dnia February 15 2008 11:09:22 15928 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.