+ Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce +
SPRAWY PARAFIALNE
Caritas
Cmentarz, pogrzeb
Duszpasterz
Kaplice
Kościół
Ministranci
Nasz Patron
Pielgrzymki
Rada Parafialna
Służba liturgiczna
Współpracownicy parafialni
Życie Sakramentalne
Żywy Różaniec
Archiwum
SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna
Szkoły
PISANO O NAS
Archwium prasowe
OSP Rychława
Historia

Latem 1964 roku odbywały się zebrania wiejskie. Na zebraniu w Milewku funkcjonariusze milicji z Nowego poinformowali o obowiązku prowadzenia nocnej warty wiejskiej. Na uchylających się od tego obowiązku czekały wysokie kary. Zwolnieni z tego obowiązku byli tylko przedstawiciele służb mundurowych (m.in. strażacy). Pan Odrzywolski (który wcześniej służył 15 lat w straży na terenie powiatu zamojskiego) wysunął wtedy propozycję, aby również na tym terenie założyć Ochotniczą Straż Pożarną.

Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Powiatową w Świeciu ustalono, że zebranie założycielskie odbędzie się 13 listopada 1964 roku, w świetlicy w Rychławie. Przybyły wtedy 22 osoby, chętne do pełnienia służby w straży: Paulin Odrzywolski, Henryk Guzman, Kazimierz Smolira, Piotr Tomczak, Henryk Woźnicki, Konrad Dobroliński, Czesław Kosidło, Walerian Glazik, Tadeusz Kucharzyk, Paweł Zieliński, Józef Majkowski, Zygmunt Dorszewski, Feliks Słomiński, Henryk Nadoliński, Andrzej Moczyński, Jan Malecki, Kazimierz Sitko, Jan Górski, Edwin Makowski, Franciszek Muszyński, Florian Odrzywolski, Wiesław Stryjek. Komendę Powiatową Straży Pożarnej reprezentował kapitan Henryk Nodolski, a z Nowego byli obecni: Roman Zajączkowski, Edwin Kottlenga i Czesław Elszkowski. Gromadzką Radę Narodową w Nowem reprezentował sekretarz Jan Lewandowski. Pierwsze zebranie miało charakter organizacyjny. Wybrano na nim Zarząd OSP. Prezesem został Paulin Odrzywolski, naczelnikiem Tadeusz Kucharzyk, sekretarzem Henryk Woźnicki, skarbnikiem Konrad Dobroliński, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Walerian Glazik. Pan Lewandowski poinformował, że jednostka otrzyma na swoją siedzibę budynek stojący obok młyna w Twardej Górze – dlatego jednostka przyjęła nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardej Górze (dodać należy, że spośród 22 członków OSP, 12 było z Twardej Góry). Kapitan Nodolski oświadczył, iż posiada zbędną syrenę alarmową i wkrótce dostarczy ją do Twardej Góry. Zostało ustalone, że syrena zostanie zainstalowana na budynku młyna gospodarczego (później jednak z Powiatowego Zarządu Młynów Gospodarczych w Grudziądzu przyszła odmowna odpowiedź, gdyż podczas przestojów w pracy młyna wyłączana jest energia i przez to do syreny też by nie docierała. Przez wiele lat syrena nie była zainstalowana – stało się to dopiero, kiedy budynek Domu Kultury został wyposażony w zasilanie siłowe, w październiku 1973 roku.

Początki działalności jednostki ograniczały się głównie do organizacji zabaw tanecznych. Wszystkie środki finansowe zostały przeznaczone na zakup mundurów kolejarskich, jako mundurów strażackich.

Dopiero podczas przebudowy budynku gospodarczego przy WDK, w 1970 roku, jednostka otrzymała własny lokal. Dotychczas zebrania odbywały się w świetlicy, bądź w Klubie Rolnika. Jednostka z Nowego przekazała przyczepkę jednoosiową do przewozu motopompy oraz niezbędnego sprzętu. Pierwszą motopompą była M 400, która pochodziła z 1971 roku.
Brak własnego lokalu bardzo źle wpływał na rozwój jednostki. Również odejście z tego terenu naczelnika Tadeusza Kucharzyka wpłynęło hamująco na jednostkę. W następnych wyborach naczelnikiem został wybrany Władysław Liszka, który po krótkim czasie również wyprowadził się z tych stron. Jednostka zaczęła przeżywać kryzys. Wielu dobrych członków odeszło z szeregów OSP. Dopiero wybór na prezesa, w 1972 roku, Bronisława Kaszubowskiego wpłynął korzystnie na dalszy rozwój jednostki. W 1976 roku naczelnikiem został też Jan Kaszubowski. W tamtych latach pozyskano niezbędny sprzęt do funkcjonowania.

Pierwszym dużym pożarem była paląca się stodoła w PGR Milewo. Następnie od pioruna zapaliła się stodoła pana Soleckiego w Twardej Górze. W roku 1975 jednostka na wyposażeniu posiadała: dwie syreny (ręczną i elektryczną), drabinę strażacką, łopaty, wiadra oraz niezbędną ilość węży do prowadzenia ćwiczeń oraz akcji gaśniczych. Dużym utrudnieniem był brak własnego środka lokomocji. Jednostka korzystała z wyznaczonych przez Urząd Miasta i Gminy ciągników rolniczych. W roku 1982 jednostka otrzymała motopompę typu POLONIA PO5, o wydajności 800 l / minutę.
Za prezesa Kaszubowskiego zmieniono nazwę jednostki na Ochotniczą Straż Pożarną w Rychławie i taka nazwa jest do dnia dzisiejszego.

Pod koniec lat 80-tych do jednostki zaczęła napływać młodzież, a byli to już członkowie zupełnie innego pokolenia. W roku 1987 prezesem OSP został wybrany druh Adam Pastuszka i funkcję tę pełnił do roku 1998. Po nim na prezesa wybrano Norberta Partykę.

Tradycyjne święto 1 maja zaczęto wśród braci strażackiej zmieniać na święto patronalne św. Floriana (4 maja) – z tej okazji w parafialnym kościele odprawiana jest Msza Św., w intencji zmarłych i żywych druhów strażaków. Ważnym momentem w historii jednostki było otrzymanie, od strażaków z Małego Komórska, samochodu gaśniczego ŻUK, w 1998 roku.
Jednostka brała udział w likwidowaniu głośnego (pokazywanego w mediach w całej Polsce) pożaru na stacji PKP w Twardej Górze, kiedy to zapalił się wagon – cysterna przewożacy epichlorohydrynę.

Większość dzisiejszych członków stanowią młodzi druhowie, dobrze wyszkoleni, przygotowani do niesienia pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. Biorą oni udział w zawodach strażackich jednostek z powiatu świeckiego. Wspólne spotkania sprzyjają integracji środowiska strażackiego i są okazją do sprawdzenia swojej sprawności w akcji. Na zawodach międzygminnych w Warlubiu, w 2005 roku, OSP Rychława zajęła II miejsce.Strażacy rychławscy czynnie pomagali w budowie dużego boiska piłkarskiego, przy parafii w Kamionce, m.in. przy budowie wału naziemnego dla kibiców, przy zakładaniu ogrodzenia dookoła boiska. Na uroczyste otwarcie tego boiska, dnia 19 czerwca 2005 roku, przybył m.in. selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Jerzy Engel. Strażacy wykorzystali okazję, aby zrobić wspólne zdjęcie z trenerem, który kierował kadrą na Mistrzostwach Świata w Korei.

W ramach stałej współpracy strażaków z miejscową parafią, uświetniają też, swoją mundurową asystą, procesję na Święto Bożego Ciała,a także trzymają straż przy Grobie Pańskim we Wielką Sobotę.

Wielką pomocą służą też strażacy miejscowej szkole w Rychławie. Poproszeni do pomocy w najcięższych pracach, zawsze są otwarci na wsparcie. Tak było m.in. podczas budowy lekkoatletycznego i siatkarskiego w 2006 roku, gdy trzeba było od podstaw przygotować cały teren. Zadbali też później o zrobienie ogrodzenia.
Strażacy troszczą się też o pozyskanie kolejnych pokoleń adeptów do swojej służby. Podczas różnych festynów przygotują wiele ciekawych konkurencji dla dzieci, które cieszą się z takich atrakcji.
Podczas przemarszu dzieci szkolnych i mieszkańców Rychławy do kościoła parafialnego, w dzień pogrzebu papieża Jana Pawła, zatroszczyli się o bezpieczne przejście. Służą też swoją pomocą podczas pieszej pielgrzymki z Kamionki do Piaseczna, pełniąc funkcję porządkowych, dbając o bezpieczny przemarsz.Obchody 40-lecia OSP

Uroczyste obchody rocznicowe zaplanowano na dzień 25 czerwca 2005 roku. Na placu przed remizą w Rychławie, ks. proboszcz Andrzej Taliński z Kamionki, odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji zmarłych i czynnych strażaków.Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, prezes ZW ZOSP Janusz Gerke, komisarz PSP ze Świecia – Leszczyński i z Nowego Grzegorz Matusiak, przedstawiciele jednostek straży pożarnych z gminy Nowe, Kamionki, dyrektor szkoły w Rychławie Maria Koniarska oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Pod koniec Mszy ks. proboszcz poświęcił sztandar ufundowany przez lokalną społeczność. Zgodnie z procedurami nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru – m.in. ks. proboszcz przekazał komitetowi fundacji sztandaru (w składzie byli dyrektor Maria Koniarska, radny gminny Józef Pastuszka oraz Fabian Klikowicz)a naczelnik OSP Wiesław Bieńkowski przekazał go pocztowi sztandarowemu (w składzie byli Jarosław Pałubicki, Daniel Bieńkowski i Krzysztof Kołodziejczak).Ponadto wiele osób otrzymało różnego rodzaju odznaczenia.
Była też okazja do zrobienia przyjacielskich zdjęć.
Szczegółowe dane zamieściło lokalne czasopismo „Czas Świecia”.W 2006 roku do braci strażackiej dołączyli Przemyław Ficerman, Maciej Muszyński, Adrian Pietrzyk.
W swojej małej remizie, przysposobionej do użytkowania własną pracą, odbywają się też spotkania integracyjne. Czasami też – choćby z okazji Święta św. Floriana, spotkania opłatkowego lub noworocznego – zaproszeni są również goście. Dnia 10 marca 2007 roku, odbyło się w świetlicy OSP zebranie sprawozdawczo – wyborcze z udziałem prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego burmistrza Stanisława Butyńskiego, komendanta Miejsko – Gminnego Czesława Elszkowskiego, inspektora ds. obrony cywilnej Grzegorza Matusiaka oraz prezesa OSP Nowe Jarosława Steinbora i miejscowych członków. Podczas spotkania dokonano zmiany w członkostwie OSP. Czterech druhów, ze względów osobistych (sprawy rodzinne, wyjazdy za granice) zrezygnowało ze służby w straży. Byli to Krzysztof Ciachorowski, Łukasz Zaremba, Jarosław Kucharzyk, Grzegorz Zęgota. Podziękowano im za ofiarną służbę. Przyjęto też wtedy do wspólnoty nowych ochotników: Dariusza Gołębiewskiego, Tomasza Stępnika, Krystiana Stępnika, Krzysztofa Kurka, Ariela Pietrzyka.
Dnia 3 maja 2008 roku strażacy rychławscy byli gospodarzami obchodów Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli członkowie OSP z Rychławy, Nowego, z Małego Komorska, z PFM Klose oraz z Kamionki. O godz. 15.00, w kościele w Kamionce, odprawiona została Msza Św. w intencji druhów (przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Taliński, a celebrował też ks. dziekan Józef Talkowski z Nowego). Po Mszy Św., na placu przykościelnym, został poświęcony nowy samochód dla OSP w Rychławie.Strażacy z OSP w Rychławie 13 marca 2010 roku na zebraniu sprawozdawczym podsumowali miniony rok. Wszystkich przybyłych powitał prezes miejscowej OSP druh Norbert Partyka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się komendant gminny, a zarazem prezes OSP w Nowem Jarosław Steinborn, kierownik referatu organizacyjnego i zarządzania kryzysowego UG w Nowem Grzegorz Matusiak, sołtys Mieczysław Partyka oraz członek wspierający, radny gminny Zbigniew Sikora. Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2009 sprawozdanie złożył dh Jacek Samulewski. Poinformował, że w roku 2009 OSP uczestniczyła w 18 zdarzeniach, w tym przy 8 pożarach. Najwięcej, bo 18 krotnie w zdarzeniach uczestniczył naczelnik Wiesław Bieńkowski. Obecnie OSP w Rychławie liczy 21 członków zwyczajnych i 1 wspierającego. W gronie strażaków znalazły się 3 panie: Małgorzata Orłowska, Ewa Ringwelska i Iwona Bieńkowska. W trakcie zebrania prowadzący dh Steinborn podziękował strażakom za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych, podkreślając ich solidność i niezawodność. Zapewnił o dalszej pomocy dla jednostki OSP w Rychławie w zakresie poprawy wyposażenia. Poinformował, że jest już gotowy garaż dla wozu bojowego, który druhowie mają otrzymać z chwilą pozyskania przez OSP w Nowem nowego wozu bojowego. Obecnie garaż składowany jest w nowskim PUM- ie i jak tylko pogoda na to pozwoli, trzeba będzie go jak najszybciej przewieźć do Rychławy. W związku z jubileuszem miejscowej jednostki na ręce prezesa Partyki przekazał 1000 zł od druhów z OSP Nowe, jako formę podziękowanie za wzorową współpracę i udzielaną pomoc. Plany OSP Rychława na 2010 r., oprócz stałych punktów jak: dbałość o sprzęt OSP, obchody „Dnia Strażaka”, współpracy z miejscową Szkołą Podstawową i parafią w Kamionce czy szkolenie członków OSP, zakładają również przygotowania do uroczystości obchodów 45 - lecia jednostki oraz pozyskania wozu bojowego. Druhowie w tym roku pozyskać mają również 10 kompletów koszarówek. W zebraniu uczestniczyli: prezes Norbert Partyka, naczelnik Wiesław Bieńkowski, Daniel Bieńkowski, Dariusz Gołębiewski, Dariusz Kaszubowski, Krzysztof Kurek, Maciej Muszyński, Mariusz Kłohs, Małgorzata Orłowska, Ewa Ringwelska, Iwona Bieńkowska, Marcin Gołębiewski, Wiesław Stryjek, Henryk Partyka, Jacek Samulewski, Krzysztof Partyka, Andrzej Szucki, Ariel Pietrzyk, Adrian Pietrzyk, Leszek Partyka i Jarosław Pałubicki.
W sobotę, 5 marca 2011 roku, w remizie w Rychławie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze druhów ochotników skupionych w szeregach rychławskiej OSP. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności jednostki w roku 2010, przyjęto plan działań na rok 2011 oraz dokonano wyboru nowego składu Zarządu na nową 5-letnią kadencję. W zebraniu uczestniczyli m.in.: burmistrz Czesław Woliński, komendant gminny OSP Jarosław Steinborn, v-ce prezes zarządu powiatowego ZOSP Maria Malinowska oraz kierownik referatu kryzysowego Grzegorz Matusiak. Druhowie dokonali wyboru Zarządu w składzie:
Prezes – Wiesław Bieńkowski
Naczelnik – Daniel Bieńkowski
Z-ca naczelnika – Ryszard Stasiewski
Sekretarz – Jacek Samulewski
Skarbnik – Dariusz Kaszubowski
Gospodarz – Henryk Partyka
Komisja rewizyjna (przewodniczący Leszek Partyka, sekretarz Małgorzata Orłowska, członek Marcin Gołębiewski)

Lista zmarłych członków od 1964 roku:

Antoszek Henryk
Bąk Edmund
Bieńkowski Edmund
Dobroliński Konrad
Dorszewski Zygmunt
Felski Franciszek
Górski Jan
Kaszubowski Aleksander
Kaszubowski Bronisław
Kaszubowski Jan
Koniarski Jan
Kucharzyk Tadeusz
Liszka Władysław
Majkowski Józef
Makowski Edwin
Moczyński Andrzej
Muszyński Franciszek
Nadoliński Henryk
Nowicki Jerzy
Odrzywolski Paulin
Partyka Gracjan
Pastuszka Adam
Powalski Franciszek
Słomiński Feliks
Smolira Kazimierz
Wiśniewski Krzysztof
Zieliński Paweł

strażacy w 2009 roku przy Grobie Pańskimpomoc w organizacji biegów przełajowychniesienie krzyża podczas parafialnych MISJI ŚWIĘTYCHpodczas parafialnych dożynek w sierpniu 2009


Źródła:
"Czas Świecia"
"Głos Nowego" maj 2008, luty 2011
Kronika OSP w Rychławie

Dodane przez parafia_ dnia kwiecień 17 2008 10:37:27 5196 Czytań · Drukuj
TU WARTO ZAJRZEĆ
www.vatican.va
www.episkopat.pl
www.radioglos.pl
www.diecezja-pelplin.pl
www.caritas.pelplin.pl
www.pielgrzym.pelplin.pl
www.pelplin.ksm.org.pl
www.opoka.org.pl
www.e.kai.pl
www.niedziela.pl
www.goscniedzielny.pl
mlodziez.pelplin.diecezja
ministranci.pelplin.diecezja
www.hli.org.pl
www.kociewiacy.pl
www.kociewiak.pl
www.smetowo.pl
www.bip.gminanowe.pl
www.miasto-nowe.com
www.mateusz.pl
www.amen.pl
www.katolik.pl
www.wiara.pl
www.biblia.pl
www.biblioteka.natan.pl
www.spiewnik.com
www.lednica2000.pl
www.dzielo.pl
www.rodzina.org.pl
www.pieszapielgrzymka.pl
sanktuarium-piaseczno.pl
www.parafiada.pl
www.wikipedia.org
www.ludio.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.